Naslovnica Pretraživanje AAA
IZBORNIK PREDMETA
 
GLAVNI IZBORNIK
 
 
FIZIKA MATERIJALA
Šifra: 34565
ECTS: 4
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Petković
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:
Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Prijelaz iz klasične u kvantnu fiziku. Uvodna poglavlja kvantne mehanike: postulati, rješenja Schrodingerove jednadžbe, vezanje potencijalnih jama, elektronske orbitale. Kvantnomehanički harmonički oscilator. Klasična i kvantna statistička fizika: Maxwell-Boltzmannova, Fermi-Diracova i Bose-Einsteinova razdioba. Slobodni i kvazislobodni elektronski plin, fononska teorija, toplinska svojstva materijala. Teorija vrpci za kristalnu rešetku, Brillouinove zone, Fermijeva ploha. Kvantna teorija poluvodičkih struktura. Električna svojstva dielektrika, kvantnomehanički opis polarizacije. Magnetska svojstva materijala, dijamagnetizam, paramagnetizam i feromagnetizam. Niskotemperaturna supravodljivost, BCS teorija, Josephsonov efekt, SQUID-ovi i NTS tehnologije. Visokotemperaturna supravodljivost. Primjene supravodiča u tehnici. Svjetlovodne niti i primjene u fotoničkoj tehnici. NMR i primjene u tehnici i medicini. Sinkrotronsko zračenje. Osnove nano-fizike.
Literatura:
  1. Riješeni primjeri i zadaci iz fizike materijala, recenzirani udžbenik; M. Baće, L. Bistričić, V. Borjanović, D. Horvat, T. Petković; Hinus, Zagreb; 2011
  2. Uvod u električna i magnetska svojstva materijala; V. Knapp i P. Colić; Školska knjiga, 2. izd., Zagreb; 1997; ISBN: 953-0-30802-7
  3. The Solid State. An introduction to the physics of solids for students of physics, material science, and engineering, 3rd ed.; H. M. Rosenbeerg; Oxford University Press, Oxford; 1989; ISBN: 0-19-851870-6
  4. Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience; Edward L. Wolf; Wiley–VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, Weinheim, 2nd ed.; 2006; ISBN: 978–3–527–40651–7
  5. SUPERCONDUCTIVITY: A Very Short Introduction; S. Blundell; Oxford University Press, Oxford; 2009; ISBN: 978-0-19-954090-7
  6. Uvod u fiziku čvrstog stanja V. Šips Školska knjiga, Zagreb 1991
  7. Modern Physics J. W. Rohlf J. Wiley & Sons, New York 1994
  8. Quantum Mechanics for Applied Phyisc and Engineering A. T. Fromhold, Jr. Academic Press, New York 1981
2. semestar
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja - Redovni profil - Automatika
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja - Redovni profil - Elektroenergetika
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja - Redovni profil - Elektroničko i računalno inženjerstvo
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja - Redovni profil - Elektronika
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja - Redovni profil - Elektrotehnički sustavi i tehnologija
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja - Redovni profil - Obradba informacija
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja - Redovni profil - Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja - Redovni profil - Računalno inženjerstvo
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja - Redovni profil - Računarska znanost
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja - Redovni profil - Radiokomunikacijske tehnologije
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja - Redovni profil - Telekomunikacije i informatika
Termini konzultacija:
OBAVIJESTI
Objavljeno: 12.09.2016. u 14:56

Održat će se u srijedu, 14. rujna 2016. u 10:00 sati u ZPF.

Ana Holjak
Objavljeno: 30.06.2016. u 14:44

Uvidi iz ZI i DZ kod prof.dr.sc. Tomislava Petkovića održat će se u utorak, 5. srpnja 2016. u 11.00 sati u ZPF.

 

Ana Holjak
Objavljeno: 30.06.2016. u 10:46

Rezultate možete vidjeti u repozitoriju.

Ana Holjak
Objavljeno: 15.06.2016. u 10:10

Zaključno predavanje: petak, 17. lipnja 2016. od 8 - 11 sati u D272.

Tema: Nanofizika i primjene. Znanstveni filmovi pri kraju predavanja.

 

Domaće zadaće iz  gradiva 2. ciklusa, dijelit će tijekom 3. sata predavanja (10:15 - 11 sati)!

Studenti osobno primaju dom. zad. i moraju doći na predavanje! Ne uvažavamo brojne zahtjeve slanja zadaće e-poštom jer to pokazuje pseudo-interes za predmetom Fiz Mat.

Svaka zadaća ima 3 numerička zadatka i 1 teorijsko pitanje iz gradiva 2.ciklusa. Svaki zadatak donosi 2 boda, ukupno 8 bodova!

Rješenja zadaće donose se i predaju na ZI iz Fiz Mat, prema rasporedu ispita!

 

Srdačni pozdravi,

 

Tomislav Petković

Nastavnik FIZ Mat, 2. ciklus

 

Tomislav Petković
Objavljeno: 03.06.2016. u 14:27

Predavanje iz FM (nadoknade za termin od 27. svibnja 2016.) održat će se u subotu 4. lipnja 2016. u dvorani D272, od 8 - 11 sati. Teme predavanja su: teorija braće London i BCS teorija u niskotemperaturnoj supravodljivosti.

Dolazak poželjan & obavezan!

 

Srdačni pozdravi,

 

Tomislav Petković

FM - nastavnik 

Tomislav Petković
Objavljeno: 19.05.2016. u 14:56

Sutra u petak 20. svibnja u D272 počinje 2. dio predavanja iz FM. Predavanja su od 8 - 11 sati, s dvije pauze od 15 minuta (u 9:00 i 10:00 sati). 

Priređena su skripta za 2. dio - digitalno dopunjeno izdanje:

Tomislav  Petković: FIZIKA MATERIJALA 2. dio, FER, diplomski studij, 2. semestar, 2016.

O detaljima, sutra na predavanju!

 

Srdačno,

Tomislav Petković

Zpf - Fizika materijala

Tomislav Petković
Objavljeno: 06.03.2016. u 12:21

Prvo predavanje iz Fizike materijala, održat će se u petak (11. ožujka 2016.) u 8 - 11 sati, u Dvorani D272.

 

Srdačno,

Predmetni nastavnici: D. Horvat i T. Petković

Tomislav Petković
Objavljeno: 26.02.2016. u 15:39

Izvođači kolegija Fizika materijala u ljetnom semestru ak. god. 2015./16. će biti prof. dr. sc. Tomislav Petković i prof. dr. sc. Dubravko Horvat.

Ana Holjak
Objavljeno: 31.08.2015. u 09:10

Jesenski rok iz Fizike materijala održat će se 3. rujna 2015. u 9:00 sati u Seminaru ZPF-a.

Pozdrav,

AH

Ana Holjak
Objavljeno: 30.06.2015. u 10:21

Fizika materijala - bodovi & ocjene

 

Ime i prezime                          MI     ZI    D. zad. i poh. pred.   Suma       Ocjena

 

1. Berdalović Ivan                    40     40               20                  100        izvrstan (6)

2. Galić Domagoj                      20     24               20                    64        dobar (3)

3. Gazivoda Marko                    36     40               20                    96        izvrstan (5)

4. Horvat Hrvoje                       34     34               20                    88        izvrstan (5)

5. Katić Stanko                         28     35               20                    83        v. dobar (4)

6. Krešić Ivan                           26     39               20                    85        izvrstan (5)

7. Krizman Ante                        28     31               20                    79        v. dobar (4)

8. Lovrić Davor                         36     40               19                     95        izvrstan (5)

9. Osrečki Željko                       26     35               19                    80        v. dobar (4)

10. Paunović Filip                       26     32               20                    78        v. dobar (4)

 

11. Dujmenović Mihovil               32     33               20                    85        izvrstan (5)

12. Vlahović Mario                      36     34               19                    89        izvrstan (5)

 

Dubravko Horvat & Tomislav Petković

Fizika materijala, Zpf

30. lipnja 2015. 

Tomislav Petković
Objavljeno: 22.06.2015. u 22:05

ZI će se održati u srijedu 24. lipnja 2015. u 19:00 sati u Seminaru Zpf-a.

Na ispitu se smiju koristiti (konzultirati) žuta zbirka zadataka koja pokriva cijelo gradivo, kao i tzv. plave formule iz Fizike materijala.

 

Na ispit treba donijeti i domaće zadaće što ih je zadao prof. T. Petković.

 

Srdačni pozdravi,

Prof. dr. Tomislav Petković

 

Tomislav Petković
Objavljeno: 10.06.2015. u 11:13

ZI iz Fizike materijala, u dogovoru sa studentima, održat će se u srijedu 24. lipnja 2015. od 19:00 sati, u Seminaru Zpf-a (I. kat, neboder C)).

Ana Holjak
Objavljeno: 16.05.2015. u 09:27

Podjela dom. zadaće iz FM na predavanju 20. svibnja 2015.

 

Na predavanju u srijedu 20. 05. 2015. od 8 -11 sati, dijelit će se dom. zadaća iz Fizike materijala (donosi 5 bodova). Gradivo pokriva: NTS i VTS supravodičke materijale, te sinkrotronsko zračenje kao podlogu nanofizike.

 

Pozdravi,

 

Prof. dr. sc. Tomislav Petković

Tomislav Petković
Objavljeno: 12.05.2015. u 10:03

Predavanja iz Fizike materijala održat će se prema sljedećem rasporedu:

Utorak, 12. svibnja 2015. od 19:00-20:30 sati,

Srijeda, 13. svibnja 2015. od 8:00-11:00 sati i od 12:00-14:00 sati,

Srijeda, 20. svibnja 2015. sati od 8:00-11:00 sati.

Pozdrav,

AH 

Ana Holjak
Objavljeno: 30.06.2014. u 13:47

Pismeni ispit (PI) iz Fizike materijala

 

održat će se u srijedu 2. srpnja 2014. u 12:30 - 14:30 sati u seminaru Zpf-a.

PI se satoji iz 6 numeričkih zadataka koji pokrivaju čitavo gradivo. PI donosi 40 bodova. Usmeni ispit dan nakon pismenog (četvrtak 3. srpnja 2014. u 12 sati u Zpf-u) također 40 bodova.

Prag na PI jest dva (2) točno riješene zadatka. Smiju se koristiti 'plave formule'.

 

Pozdravi,

Tomislav Petković

 

Tomislav Petković
Objavljeno: 16.06.2014. u 13:00

ZAVRŠNI ISPIT (ZI)

iz Fizike materijala

 

ZI iz Fizike materijala održat će se u srijedu 18. linja 2014. od 12:30 - 14:30 sati, u seminaru Zpf-a (I. kat, neboder C)).

ZI ima 7 pitanja: 3 numerička zadatka, jedno koceptualno pitanje te 3 teorijska pitanja. Najveći ukupni broj bodova jest 40.

Na ispitu se smiju koristiti samo 'plave formule' iz Fizike materijala!

 

Prof. Tomislav Petković

Zpf, FER 

Tomislav Petković
Objavljeno: 27.05.2014. u 13:47

Tri predavanja iz Fizike materijala održat će se po rasporedu: 29. svibnja, 5. lipnja i 12. lipnja 2014. u seminaru (na starome mjestu) u Zpf-u, od 17 - 20 sati.

 

Srdačni pozdravi,

Prof. dr. Tomislav Petković

 

Tomislav Petković
Objavljeno: 23.04.2014. u 14:42

Međuispit će se održati 24.4.2014. u 12:30 sati u Seminaru Zavoda za primijenjenu fiziku.

Pozdrav,

AH

Ana Holjak
Objavljeno: 03.03.2014. u 13:53

Predavanja iz Fizike materijala u ak. god. 2013./2014. će se održavati četvrtkom od 17-20 h u Seminaru Zavoda za primijenjenu fiziku na 1. katu C zgrade (nebodera). Prvo predavanje će biti ovaj četvrtak 06.03.2014. u 17h.

Dubravko Horvat
Objavljeno: 07.09.2013. u 10:36

Pismeni ispit iz Fizike materijala, 9. rujna 2013.

 

1. Špalj Mihovil,

2. Skeledžija Nikša

 

Ispit će se održati u ponedjeljak 9. rujna 2013. u 10 - 12 sati, u seminaru C 1-12 u Zpf-u.

 

Tomislav Petković

Tomislav Petković
Objavljeno: 26.06.2013. u 12:18

Fizika materijala

Rezultati: ZI (održan 26. 06. 2013.) i zadnja domaća zadaća 

 

1. Bachler Vladimir          35        5

2. Jelavić Filip                  32        5

3. Pilat Ivan                      35        5

4. Prgić Hrvoje                  29        5

5. Rep Ivan                        31        5

6. Romac Vid                      28        4

7. Špaljj Mihovil                  0         0

8. Skeledžija Nikša             0         0

 

Zpf, 26. lipnja 2013.

 

Prof. Tomislav Petković

Fizika materijala_Dipl. studij

 

 

Tomislav Petković
Objavljeno: 12.06.2013. u 12:48

Završni ispit održat će se 26.06.2013., u 8:45, u C1-12 (Seminar ZPF)

Pozdrav,

AH

Ana Holjak
Objavljeno: 03.06.2013. u 21:39

Predavanja iz Fizike materijala

 

Završna predavanja (još dva predavanja) održat će se 6. i 13. lipnja 2013. od 8 - 11 sati u seminaru C 1 - 12, u Zavodu za primijenjenu fiziku.

 

T. Petković

Zpf

 

 

 

 

Tomislav Petković
Objavljeno: 05.03.2013. u 10:21

Prvo predavanje iz Fizike materijala: 7. ožujka 2013.

 

Prvo predavanje održat će se u četvrtak, 7. 03. 2013., od 8 - 11 sati u seminaru Zavoda za primijenjneu fiziku (C 1 - 12).

Prva predavanja (kvantne osnove fizike materijala) držat će prof. dr. D. Horvat.

 

Zpf, 5. ožujka 2013.

 

Tomislav Petković

 

 

Tomislav Petković
FORUM
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
ČESTA PITANJA
REPOZITORIJ
 
ANKETA
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!