Naslovnica Pretraživanje AAA
IZBORNIK PREDMETA
 
GLAVNI IZBORNIK
 
 
ELEKTRIČNI KRUGOVI
Šifra: 31489
ECTS: 7
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Mijat
izv. prof. dr. sc. Dražen Jurišić
izv. prof. dr. sc. Igor Lacković
doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Dražen Jurišić - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Ana Sović Kržić - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Darko Vasić - Laboratorijske vježbe
Marko Gulin, mag. ing. el. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
OBAVIJESTI
Objavljeno: 13.07.2016. u 12:10

Objavljeni su rezultati Ljetnog ispitnog roka (LJIR) iz Električnih krugova ak. god. 2015-2016 u sustavu SiS.

Objavljeni su ukupni bodovi koji su skalirani i bodovi po zadatku (neskalirani). Svaki zadatak donosi od 0 do 5 bodova. Zbroj bodova (najviše 75) je skaliran (pomnožen) s 3 tao da je najveći broj bodova PI = 75 bodova.

Uvid u PI održat će se danas u srijedu 13.07.2016 u 14:30h u uredu D. Jurišića D-109 i u četvrtak 14.07.2016 u 11:00h u uredu D. Jurišića D-109.

 

 

Dražen Jurišić
Objavljeno: 25.02.2016. u 18:22
Uređeno: 25.02.2016. u 18:22

Objavljeni su rezultati pismenog ispita (PI) (zimski ispitni rok-ZIR) u sustavu SiS.

Objavljeni su ukupni bodovi koji su skalirani i bodovi po zadatku (neskalirani). Svaki zadatak donosi od 0 do 5 bodova. Zbroj bodova (najviše 75) je skaliran (pomnožen) s 3 tao da je najveći broj bodova PI = 75 bodova.

U repozitoriju Materijali nalaze se rješenja PI. Mole se studenti da prouče bodove koje su dobili po pojedinom zadatku i usporede ih sa rješenjima prije uvida (odn. žalbi).

Uvid u PI održat će se u petak 26.02.2016 u 11:00h u knjižnici ZESOI.

 

 

Dražen Jurišić
Objavljeno: 25.01.2016. u 20:13
Uređeno: 29.01.2016. u 21:31

Zadaci iz električnih krugova za pripremu završnog ispita (auditorne vježbe) će se rješavati u petak 29.01.2016 u učionici D1 od 17:15h do 19:00h.

Rješavanju zadataka u navedenom terminu mogu prisustvovati studenti shih grupa.

U Materijalima se nalaze zadaci u PDF-u (auditorne vježbe) koji će biti rješavani.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 12.10.2015. u 13:36
Uređeno: 13.10.2015. u 15:42

Objavljen je raspored labosa u Studentskom informacijskom Sustavu (SiS)!

Idući tjedan (od 19.10.2015. do 23.10.2015. odnosno III tjedan nastave) počinju laboratorijske vježbe (LV) iz predmeta Električni Krugovi (EK). Pripreme za demonstratore će se održavati u dogovoru sa docentom Darkom Vasićem. Učionica u kojoj će se održavati laboratorijske vježbe i pripreme za demose je A310.

U svrhu što kvalitetnijeg izvođenja nastave iz labosa mole se studenti da u skriptarnici FER-a kupe priručnik "Laboratorij iz električnih krugova" (i to prvi dio od tri koliko će ih ukupno biti, tj. 1/3). (Upute koštaju 21kn.)

Postoje također i upute na engleskom jeziku koje su prvenstveno namijenjene za studente koji nastavu pohađaju na engleskom jeziku.

Prvi dio Uputa odnosi se na prve dvije lab. vježbe i plave je boje. Napominjemo da su upute napravljene tako da ne postoje dvije identične upute, nego će svaki student kada ih kupi imati svoj jedinstveni primjerak s originalnim zadacima za pripremu. Mole se studenti da pripremu za prvu vježbu riješe samostalno.

Zbog jedinstvenosti zadataka Upute se ne smiju kopirati. Mole se studenti da u skladu s tim samostalno i bez dogovaranja sa kolegama (prepisivanja) riješe zadatke za pripremu. Ukoliko neka dva studenta imaju iste zadatke u pripremi tada im se neće priznati bodovi ostvareni na laboratorijskoj vježbi. Sustav bodovanja LV je objašnjen u obavijesti niže (Q&A) na stranici predmeta.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 07.10.2015. u 22:32
Uređeno: 08.10.2015. u 11:08

Popis studenata kojima se priznaju laboratorijske vježbe od prošle ak. godine 2014-2015 objavljen je u repozitoriju datoteka na ovoj stranici (desno).

Studenti oslobođeni laboratorijskih vježbi su prebačeni u LAB grupu "Oslobođeni" i mogu mijenjati svoj raspored predavanja pomoću burze grupa s puno manje kolizija (jer nemaju labose iz EK).

Dražen Jurišić
Objavljeno: 30.09.2013. u 08:40
Uređeno: 04.10.2015. u 15:16

Dobro došli na Električne Krugove ak. god. 2015-2016. Predavanja počinju u ponedjeljak 29.09.2014. Termini održavanja 6 laboratorijskih vježbi biti će objavljeni na prvom predavanju. Termini održavanja 10 domaćih zadaća će biti objavljeni na web stranici predmeta.

Ispitni rokovi: kao kontinuirana provjera znanja postoji jedan međuispit (MI=max. 35 bodova) te završni ispit (ZI=max. 40 bodova) koji neće imati nadoknadu. Također postoje predavanja (PR=max. 2 boda), domaće zadaće (DZ=max. 8 bodova) i laboratorijske vježbe (LV=max. 15 bodova). Maksimalni broj bodova na predmetu je 100 (lako se iz ovog broja izračunaju postotci jer jednom bodu odgovara 1%). Na prvom međuispitu se provjerava samo prva polovica gradiva, a na završnom ispitu cjelokupno gradivo. Da bi student ostvario prolaz na ovom predmetu treba skupiti najmanje 50% iz pismenih provjera znanja MI+ZI (min. 37,5 bodova) te 50% bodova iz PR+DZ+LV (min. 12,5 bodova).

Ocjena se dodjeljuje studentima koji su ostvarili prolaz prema fiksnim pragovima (ne po Gaussu). Ocjena se formira iz ukupnog broja bodova (MI+ZI+PR+DZ+LV=max. 100 bodova) prema slijedećim pragovima: student mora ostvariti  50 bodova i više za dovoljan (2); 62 boda i više za dobar (3); 75 bodova i više za vrlo dobar (4); te 90 bodova i više za izvrstan (5). Da bi položio ispit student je dužan odraditi svih 6 laboratorijskih vježbi.

Ako student nije položio predmet na kontinuiranim provjerama znanja, nakon toga na zimskom ispitnom roku može polagati cjelokupno gradivo na pismenom ispitu (PI), na kojem može ostvariti maksimalno 75 bodova (37,5 bodova treba za prolaz). Da bi prijavio PI student je dužan ostvariti sve uvjete za polaganje ispita, a to su: (i) odraditi svih 6 laboratorijskih vježbi; (ii) ostvariti iz PR+DZ+LV 12,5 bodova. Nakon prolaska na pismenom ispitu formira se ocjena kao i na kontinuiranim provjerama znanja prema gore objavljenim pragovima [na bodove PI+PR+DZ+LV (=max. 100 bodova) se primjenjuju pragovi za dodjelu ocjena].

Na ljetnom ili jesenskom ispitnom roku student se može još samo jednom prijaviti na pismeni ispit. Na dekanskom ispitnom roku student smije prijaviti samo jedan predmet.

Pragovi ocjena te ostali podatci o predmetu su opisani u brošurici FER-a s podacima o predmetima na preddiplomskom studiju.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 12.10.2011. u 09:08
Uređeno: 19.02.2013. u 13:56

Q: Zanima me kako se raspodjeljuju 2,5 boda po labosu? Koliko bodova nosi priprema, koliko izvještaj i s koliko bodova asistent raspolaže prilikom ispitivanja?

A: Priprema nosi 0,5 bodova. Znanje pokazano tijekom vježbe maksimalno 1 bod. Izvješće vrijedi 1 bod.

Q: Profesore, mislim da mi nismo učili nikakve dualne jednadžbe a došlo mi je na zadaći pa Vas molim da to provjerite. Hvala!

A: Kolega, rečeno je da se u zadaćama pojavljuju teme iz knjige V. Naglić, "Osnovi teorije mreža," koju biste paralelno s učenjem predmeta trebali proučavati. U toj knjizi je na jednostavan način napisano o dualnosti, tj. rečeno je da jednadžbe imaju isti oblik ako se zamijene funkcije struje i napona. A ja sam o tome govorio i na predavanjima. Dakle, nešto ne mora biti na slajdovima, ako se to uči u ostalim vidovima nastave, a količina znanja na taj način raste. Pozdrav!

 

Dražen Jurišić
Objavljeno: 29.09.2006. u 21:52
Uređeno: 02.09.2010. u 14:51

E-Mail!!! Sva pitanja postaviti e-mailom na slijedeću adresu: drazen.jurisic@fer.hr sa "[EK]-" ili "EK-" kao početkom naslova (Subject) poruke.

Dražen Jurišić
FORUM
ČESTA PITANJA
REPOZITORIJ
 
ANKETA
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!