Naslovnica Pretraživanje AAA
IZBORNIK PREDMETA
 
GLAVNI IZBORNIK
 
 
ELEKTRIČNI KRUGOVI
Šifra: 31489
ECTS: 7
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Mijat
izv. prof. dr. sc. Dražen Jurišić
izv. prof. dr. sc. Igor Lacković
doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Dražen Jurišić - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Ana Sović Kržić - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Darko Vasić - Laboratorijske vježbe
Marko Gulin, mag. ing. el. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:
Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 75
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovne definicije i pojmovi; klasifikacija i svojstva električnih krugova;elementi; modeliranje elemenata; mrežne transformacije; Teoremi mreža; električni signali; definicija i podjela signala; Laplaceova transformacija; primjena na osnovne signale; primjena u jednostavnim krugovima; jednadžbe krugova ; grafovi i mreže; definicija grane, čvorišta,stabla; temeljne petlje i rezovi; jednadžbe krugova primjenom teorije grafova; rješenja jednadžbi krugova u vremenskoj i frekvencijskoj domeni; funkcije mreža; prijenosne funkcije; frekvencijske karakteristike; funkcije imitancije; LC i RC dvopoli; četveropoli; parametri četveropola: z, y, a, h i g; metode spajanja četveropola; osnovni filtarski krugovi; amplitudne i fazne frekvencijske karakteristike; električne linije; definicija linije; vremenska i prostorna raspodjela signala na liniji; refleksije.
Literatura:
  1. Osnovi teorije mreža; V. Naglic; Sveučilišna naklada; 1992
  2. Basic Network Theory with Computer Applications; J. Vlach; Van Nostrand; 1992
  3. Linear Circuit Analysis; A. M. Davis; Brooks/Cole, Pacific Grove, CA, USA; 1998
  4. Circuits; A. B. Carlson; Brooks/Cole, Pacific Grove, CA, USA; 2000
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematika 2
Položen : Osnove elektrotehnike
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Elektrotehnika i informacijska tehnologija
Termini konzultacija:
OBAVIJESTI
Objavljeno: 13.01.2017. u 15:03
Uređeno: 13.01.2017. u 15:28

Zadaci iz električnih krugova za pripremu završnog ispita (auditorne vježbe) će se rješavati u petak 20.01.2017 u učionici A-111 od 11:15h do 13:00h.

Rješavanju zadataka u navedenom terminu mogu prisustvovati studenti shih grupa.

U Materijalima se nalaze zadaci u PDF-u (auditorne vježbe) koji će biti rješavani.

 

(Napomena: Grupa koja je imala 6. laboratorijsku vježbu u petak 20.01.2017 od 12-14h pomaknuta je jedan sat kasnije u termin od 13-15h, tako da studenti mogu doći na auditrone vježbe.)

Dražen Jurišić
Objavljeno: 13.01.2017. u 13:59

Studenti koji nisu pristupili najviše jednoj od prvih pet lab. vježbi imat će priliku odraditi lab. vježbu u srijedu, 18. 1. 2017.  u terminu od 12.00h do 14.00h u A310. Napominjemo da su odrađene sve lab. vježbe nužan uvjet za polaganje kolegija.

Iznimno se uz liječničku ispričnicu može odraditi i dodatna laboratorijska vježba, pri čemu je ispričnicu potrebno donijeti u termin odrade.

Studenti koji trebaju odraditi samo jednu vježbu ne trebaju donositi ispričnicu. Šesta lab. vježba se može odraditi samo u redovitom terminu.

Vježbe je moguće odraditi isključivo u navedenom terminu.

Da bi pristupili odradi studenti se MORAJU najkasnije do utorka, 17. 1. 2017. u 15.00h prijaviti na ovom linku. Naknadne prijave i molbe mailom neće se uzimati u razmatranje.

Darko Vasić
Objavljeno: 09.10.2016. u 11:14

Objavljen je raspored svih 10 domaćih zadaća iz Električnih Krugova:

Važne napomene: bodovi domaćih zadaća se vide u Moodlu, tijekom prijenosa u SiS će biti skalirani na 0.8 bodova / zadaća. Zadaće se odvijaju u tjednima izravne nastave. Zadaće traju 15 minuta!)

Slijedi raspored Domaćih Zadaća:

1. DZ Definicije i osnovni zakoni. Klasifikacija električnih krugova. Elementi električnih krugova.

1. domaća zadaća počinje u ponedjeljak 17.10.2016 u 08:00h. Zadaća će se moći rješavati do petka 21.10.2016 u 23:59h.

2. DZ Kirchhoffovi zakoni. Mrežne transformacije. Teoremi mreža.

2. domaća zadaća počinje u ponedjeljak 24.10.2016 u 08:00h. Zadaća će se moći rješavati do petka 28.10.2016 u 23:59h.

3. DZ Električni signali. Laplaceova transformacija.

3. domaća zadaća počinje u ponedjeljak 31.10.2016 u 08:00h. Zadaća će se moći rješavati do petka 04.11.2016 u 23:59h.

4. DZ Jednadžbe mreža.

4. domaća zadaća počinje u ponedjeljak 07.11.2016 u 08:00h. Zadaća će se moći rješavati do petka 11.11.2016 u 23:59h.

5. DZ Osnovi topološke analize električnih mreža.

5. domaća zadaća počinje u ponedjeljak 14.11.2016 u 08:00h. Zadaća će se moći rješavati do petka 18.11.2016 u 23:59h.

Zatim slijedi pauza dva tjedna u kojima se održava međuispit i nema DZ.

6. DZ Jednadžbe mreža primjenom teorije grafova.

6. domaća zadaća počinje u ponedjeljak 05.12.2016 u 08:00h. Zadaća će se moći rješavati do petka 09.12.2016 u 23:59h.

7. DZ Rješenja jednadžbi mreža.

7. domaća zadaća počinje u ponedjeljak 12.12.2016 u 08:00h. Zadaća će se moći rješavati do petka 16.12.2016 u 23:59h.

Zatim slijedi pauza dva tjedna u kojima je Božić i Nova godina i nema DZ.

8. DZ Funkcije mreža.

8. domaća zadaća počinje u ponedjeljak 02.01.2017 u 08:00h. Zadaća će se moći rješavati do petka 06.01.2017 u 23:59h.

9. DZ Četveropoli. Električni filtri.

9. domaća zadaća počinje u ponedjeljak 09.01.2017 u 08:00h. Zadaća će se moći rješavati do petka 13.01.2017 u 23:59h.

10. DZ Linije.

10. domaća zadaća počinje u ponedjeljak 16.01.2017 u 08:00h. Zadaća će se moći rješavati do petka 20.01.2017 u 23:59h.

 

UPUTA: Za rješavanje domaćih zadaća najprije se treba logirati na Web-FER-a. Zatim treba kliknuti na ikonicu Moodle koja se nalazi na desnoj strani što će Vas odmah preusmjeriti u Moodle. Nakon toga treba dobro pročitati KORISNIČKE UPUTE koje se pojave. Slijedeći korak je početi rješavati domaću zadaću, kao i na ostalim predmetima koji koriste Moodle.

 

Kada studenti riješe domaću zadaću ne vide odmah bodove riješenih zadataka sve dok ne istekne rok za pisanje zadaće (tj. datum i sat do kada je zadaća omogućena). Nakon isteka navedenog roka svi studenti odjednom vide svoje bodove jer sustav tada automatski ocijeni njihove napore u rješavanju.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 06.10.2016. u 22:38
Uređeno: 06.10.2016. u 22:39

Sljedeći studenti prihvaćeni su za rad kao demonstratori na laboratorijskim vježbama:

 

R. Br.

JMBAG

Prezime i ime

Grupa

E-mail

1

1191215272

Tomislav Matulić

P3

tomislav.matulic@fer.hr

2

0036491517

Filip Bogdanović

P2

filip.bogdanovic@fer.hr

3

0036491468

Ivan Gredičak

P1

Ivan.Gredicak@fer.hr

4

0036492166

Antonio Bukovec

P2

antonio.bukovec@fer.hr

5

0036492028

Ivan Maltar

P2

ivan.maltar@fer.hr

6

0036491660

Lucija Medić

P1

lucija.medic@fer.hr

7

0036491907

Nikolina Čović

P2

nikolina.covic@fer.hr

8

0036492241

Kristijan Vešligaj

P1

Kristijan.Vesligaj@fer.hr

 

Napomene: Demonstratore se također podsjeća da su dužni odraditi sve pripreme. Bez obzira iz koje su grupe, demosi će biti u svim grupama prema rasporedu koji se vidi u kalendaru nastave. O terminu priprema za demose biti ćete obaviješteni od kolege doc. dr. sc. Darka Vasića.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 03.10.2016. u 12:00
Uređeno: 03.10.2016. u 16:48

Studentima koji su odradili lab. vježbe prošle ak. godine priznati će se lab. vježbe i ove ak. godine. Objavljen je popis "oslobođenih" studenata u repozitoriju datoteka desno. Mole se studenti da prouče jesu li na popisu i ako nisu, a trebali bi biti (iz različith razloga kao na primjer naknadni upis, itd.), neka se jave e-mailom na drazen.jurisic@fer.hr .

Dražen Jurišić
Objavljeno: 30.09.2013. u 08:40
Uređeno: 03.10.2016. u 11:56

Dobro došli na Električne Krugove ak. god. 2016-2017. Predavanja počinju u tjednu od 03.10.2016. Termini održavanja 6 laboratorijskih vježbi biti će objavljeni na prvom predavanju. Termini održavanja 10 domaćih zadaća će biti objavljeni na web stranici predmeta.

Ispitni rokovi: kao kontinuirana provjera znanja postoji jedan međuispit (MI=max. 35 bodova) te završni ispit (ZI=max. 40 bodova) koji neće imati nadoknadu. Također postoje predavanja (PR=max. 2 boda), domaće zadaće (DZ=max. 8 bodova) i laboratorijske vježbe (LV=max. 15 bodova). Maksimalni broj bodova na predmetu je 100 (lako se iz ovog broja izračunaju postotci jer jednom bodu odgovara 1%). Na prvom međuispitu se provjerava samo prva polovica gradiva, a na završnom ispitu cjelokupno gradivo. Da bi student ostvario prolaz na ovom predmetu treba skupiti najmanje 50% iz pismenih provjera znanja MI+ZI (min. 37,5 bodova) te 50% bodova iz PR+DZ+LV (min. 12,5 bodova).

Ocjena se dodjeljuje studentima koji su ostvarili prolaz prema fiksnim pragovima (ne po Gaussu). Ocjena se formira iz ukupnog broja bodova (MI+ZI+PR+DZ+LV=max. 100 bodova) prema slijedećim pragovima: student mora ostvariti  50 bodova i više za dovoljan (2); 62 boda i više za dobar (3); 75 bodova i više za vrlo dobar (4); te 90 bodova i više za izvrstan (5). Da bi položio ispit student je dužan odraditi svih 6 laboratorijskih vježbi.

Ako student nije položio predmet na kontinuiranim provjerama znanja, nakon toga na zimskom ispitnom roku može polagati cjelokupno gradivo na pismenom ispitu (PI), na kojem može ostvariti maksimalno 75 bodova (37,5 bodova treba za prolaz). Da bi prijavio PI student je dužan ostvariti sve uvjete za polaganje ispita, a to su: (i) odraditi svih 6 laboratorijskih vježbi; (ii) ostvariti iz PR+DZ+LV 12,5 bodova. Nakon prolaska na pismenom ispitu formira se ocjena kao i na kontinuiranim provjerama znanja prema gore objavljenim pragovima [na bodove PI+PR+DZ+LV (=max. 100 bodova) se primjenjuju pragovi za dodjelu ocjena].

Na ljetnom ili jesenskom ispitnom roku student se može još samo jednom prijaviti na pismeni ispit. Na dekanskom ispitnom roku student smije prijaviti samo jedan predmet.

Pragovi ocjena te ostali podatci o predmetu su opisani u brošurici FER-a s podacima o predmetima na preddiplomskom studiju.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 12.10.2011. u 09:08
Uređeno: 19.02.2013. u 13:56

Q: Zanima me kako se raspodjeljuju 2,5 boda po labosu? Koliko bodova nosi priprema, koliko izvještaj i s koliko bodova asistent raspolaže prilikom ispitivanja?

A: Priprema nosi 0,5 bodova. Znanje pokazano tijekom vježbe maksimalno 1 bod. Izvješće vrijedi 1 bod.

Q: Profesore, mislim da mi nismo učili nikakve dualne jednadžbe a došlo mi je na zadaći pa Vas molim da to provjerite. Hvala!

A: Kolega, rečeno je da se u zadaćama pojavljuju teme iz knjige V. Naglić, "Osnovi teorije mreža," koju biste paralelno s učenjem predmeta trebali proučavati. U toj knjizi je na jednostavan način napisano o dualnosti, tj. rečeno je da jednadžbe imaju isti oblik ako se zamijene funkcije struje i napona. A ja sam o tome govorio i na predavanjima. Dakle, nešto ne mora biti na slajdovima, ako se to uči u ostalim vidovima nastave, a količina znanja na taj način raste. Pozdrav!

 

Dražen Jurišić
Objavljeno: 29.09.2006. u 21:52
Uređeno: 02.09.2010. u 14:51

E-Mail!!! Sva pitanja postaviti e-mailom na slijedeću adresu: drazen.jurisic@fer.hr sa "[EK]-" ili "EK-" kao početkom naslova (Subject) poruke.

Dražen Jurišić
FORUM
ČESTA PITANJA
REPOZITORIJ
 
ANKETA
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!