Engleski jezik u inženjerskoj praksi

Opis predmeta

Cilj kolegija je obratiti pozornost na najvažnije dijelove engleske gramatike koji će omogućiti i pomoći studentima u usmenoj i pisanoj komunikaciji unutar tehničke struke kao i u formalnoj i neformalnoj komunikaciji s potencijalnim partnerima i kolegama. Kolegij obuhvaća stručnu terminologiju, prijevode, pisanje sažetaka, molbe za zaposlenje, strukturu i pisanje članaka za konferencije u području elektrotehnike i računarstva kao i osnovne principe pisanja i prezentiranja podataka te usvajanje prezentacijskih vještina.

Opće kompetencije

Studenti će steći osnovna znanja o korištenju jezika u znanstvenom i stručnom radu, razvijati, proširivati, produbljivati i primijeniti specifičan jezik i terminologiju struke, usvojiti primjeren način izražavanja u komunikaciji s partnerima i kolegama, rješavati općejezična i terminološka pitanja u inženjerskoj struci.

Ishodi učenja

 1. prepoznati osnovna načela tehničkoga engleskog jezika
 2. objasniti znanje općeg i stručnog jezika u govornoj i pisanoj komunikaciji
 3. primijeniti opće postavke terminologije u elektrotehnici i računarstvu
 4. prikazati izvješća i prezentirati stručne radove/članke
 5. napisati pisana izvješća i sudjelovati u stručjoj raspravi
 6. razviti i poboljšati govorni i pisani izričaj u području elektrotenike i računarstva
 7. procijeniti odgovarajuće izraze u općem i stručnom jeziku
 8. primijeniti i definirati terminologiju tehničkoga engleskog jezika

Oblici nastave

Predavanja

Provjere znanja

Konzultacije

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Napomena / komentar Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 0 % 10 % 0 % 0 %
Prisutnost 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 90 %
Napomena / komentar

Uvjet za upis predmeta je polaganje razredbenog ispita. Za upis predmeta studenti moraju ostvariti minimalni kvalifikacijski prag. Broj upisnih mjesta ograničen je na 100 studenata. U slučaju da interes za upis predmeta iskaže više od 100 studenata, prednost imaju studenti koji su ostvarili bolje rezultate na razredbenom ispitu.

Tjedni plan nastave

 1. Ponavljanje glagolskih vremena u aktivu potrebnih za osnovnu komunikaciju
 2. Pasiv
 3. Članovi
 4. Red riječi
 5. Indirektni govor
 6. Kondicional
 7. Složenice
 8. MEĐUISPIT
 9. Natječaji i oglasi
 10. Životopis i popratno pismo
 11. Poslovno pismo
 12. Prezentacije i vještine prezentiranja
 13. Pisanje sažetaka
 14. Pisanje članaka/radova
 15. Završni ispit

Studijski programi

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnički sustavi i tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnički sustavi i tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Telekomunikacije i informatika -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Telekomunikacije i informatika -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Računarska znanost -> Računarstvo (Profil)

Računarska znanost -> Računarstvo (Profil)

Literatura

Marija Krznarić (2010.), Electricity and Electronics,
Eric H. Glendinning & John McEwan (2001.), Oxford English for Electronics, Oxford University Press
Željko Bujas (1999.), Hrvatsko-engleski rječnik, Nakladni zavod Globus
Željko Bujas (1999.), Englesko-hrvatski rječnik, Nakladni zavod Globus
Vladimir Muljević (2009.), Englesko-hrvatski elektrotehnički rječnik, Školska knjiga
Marija Slunjski (2012.), Englesko-hrvatski rječnik energetskog nazivlja, Kvarner d.o.o
(2014.), Oxford Learner's Dictionary of Academic English, OUP

Bodovi i izvedba

2 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan