Naslovnica Pretraživanje AAA
IZBORNIK PREDMETA
 
GLAVNI IZBORNIK
 
 
DIPLOMSKI RAD
Šifra: 57478
ECTS: 30
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
OBAVIJESTI
Objavljeno: 29.06.2016. u 16:36

Predaja diplomskih radova na profilu OI održat će se u: petak, 01.07.2016. u 12:00 u prostoriji D105. Studenti trebaju predati djelovođi uvezan diplomski rad s CD-om (prema uputama) i obrazac potpisan od strane mentora.

Marko Subašić
Objavljeno: 28.06.2016. u 12:48

Predaja diplomskih radova na profilu TKI održat će se u petak 1. srpnja 2016. u 11:00 sati u sobi C8-22 na ZTEL-u (8. kat zgrade C). Studenti trebaju doći osobno i donijeti:

1) personalizirani obrazac s potpisom mentora i studenta,

2) tvrdo uvezani Diplomski rad u kojemu mora biti uvezan i originalni zadatak koji ste preuzeli početkom semestra

3) optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Diplomskog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan. Elektronička verzija treba sadržati sken originalnog zadatka koji ste preuzeli početkom semestra. Medij treba umetnuti u omotnicu unutar stražnje korice Diplomskog rada. Na medij flomasterom napisati ime, datum i broj rada.

 

Ukoliko mentor za sebe traži dodatni primjerak Diplomskog rada, taj primjerak predajete izravno mentoru u dogovoru s mentorom.

 

Detaljne upute o predaji i prijavi obrane diplomskog rada objavljene su ovdje.

 

Lea Skorin-Kapov
Objavljeno: 28.06.2016. u 10:25
Predaja diplomskih radova za profil...

Predaja diplomskih radova za profil Elektroenergetika održat će se u petak, 1.7.2016. u 12:00 na zavodu za visoki napon energetiku u sobi D248.

 

Upute o predaji diplomskog radanalaze se na poveznici http://www.fer.unizg.hr/intranet/obavijesti?@=2ezpm#news_10172
 

Ukratko, za predaju rada studenti trebaju:

1) Unijeti bibliografske podatke na Fer webu, kako bi mogli generirati personalizirani obrazac. Elektronička verzija diplomskog rada koja se učitava u PDF formatu mora sadržavati sken potpisanog izvornika obrasca diplomskog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme diplomskog rada.

2) Mentoru donijeti personalizirani obrazac na potpis i, samo ako mentor to traži, mentoru predati jednu kopiju tvrdo uvezanog rada.

3) Djelovođi donijeti potpisani obrazac i izvorni primjerak tvrdo uvezanog Diplomskog rada koji sadrži izvorni primjerak Diplomskog zadatka i optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Diplomskog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan. U predanom uvezanom radu treba biti uložen i izvorni tekst diplomskog zadatka koji Vam je uručen, te ispod zaključka u radu treba biti Vaš vlastoručni potpis.

Juraj Havelka
Objavljeno: 27.06.2016. u 18:03

Predaja diplomskog rada djelovođi održat će se u petak 1. srpnja 2016. u 12:00 sati u sobi D344 na ZEMRIS-u (3. kat zgrade D).

Studenti trebaju sa sobom donijeti personalizirani obrazac za predaju Završnog rada s vlastitim potpisom i potpisom mentora.

Potrebno je predati tvrdo uvezeni primjerak završnog rada zajedno s elektroničkom verzijom završnog rada u PDF formatu na CD-u ili DVD-u.

Detaljne upute o predaji i prijavi obrane diplomskog rada objavljene su ovdje.

 

Tomislav Hrkać
Objavljeno: 27.06.2016. u 15:32

Diplomski radovi se predaju u petak, 1. srpnja 2016. u 11:00 sati na ZPR-u (3. kat D-zgrade). 
Studenti trebaju doći osobno i sa sobom donijeti:

1) personalizirani obrazac s potpisom mentora i studenta,

2) tvrdo uvezani Diplomski rad u kojemu mora biti uvezan i originalni zadatak koji ste preuzeli početkom semestra

3) optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Diplomskog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan. Elektronička verzija treba sadržati sken originalnog zadatka koji ste preuzeli početkom semestra. Medij treba umetnuti u omotnicu unutar stražnje korice Diplomskog rada. Na medij flomasterom napisati ime, datum i broj rada.

 

Ukoliko mentor za sebe traži dodatni primjerak Diplomskog rada, taj primjerak predajete izravno mentoru u dogovoru s mentorom.

 

Detaljne upute o predaji i prijavi obrane diplomskog rada objavljene su ovdje.

Igor Mekterović
Objavljeno: 27.06.2016. u 12:39

Predaja Diplomskog rada na profilu Radiokomunikacijske tehnologije održat će se u petak 01. srpnja 2016. u 12:00 sati u prostoriji C12-17a. Upute za predaju rada dostupne su na poveznici:  

 

http://www.fer.unizg.hr/intranet/obavijesti?@=2ezpm#news_10172

 

 

Krešimir Malarić
Objavljeno: 27.06.2016. u 11:18
Uređeno: 27.06.2016. u 15:11

Predaja diplomskih radova na profilu Automatika održat će se 1. srpnja 2016. u 12:00 u C09-10. Sve upute za predaju dostupne su na ovoj poveznici:

https://www.fer.unizg.hr/intranet/obavijesti?@=2izlh#news_10172

Mario Vašak
Objavljeno: 27.06.2016. u 10:05
Uređeno: 30.06.2016. u 15:15

Predaja diplomskih radova za profil Elektrotehnički sustavi i tehnologija će se održati u petak, 1.7. u 13 sati (promijenjeni termin zbog radnog vremena referade), učionica C5-13 na V katu zavoda.

 

Studenti moraju donijeti dva uvezana primjerka diplomskog rada (zavodska i fakultetska knjižnica) te treći uvezani primjerak za mentora ako to mentor traži.

 

Uvezani primjerci moraju imati na koricama CD  s diplomskim radom u elektroničkom formatu (MS Word, pdf i popratne datoteke (programski kodovi i sl.)). Originalni diplomski zadatak mora biti uvezan u jednom primjerku, a u ostalim primjercima treba uvezati kopiju diplomskog zadatka.

 

Na kraju zaključka rada potrebno je unijeti vlastoručni potpis.

Damir Žarko
Objavljeno: 07.06.2016. u 11:32

Predaja diplomskih radova na profilu ERI održat će se u petak, 01.07.2016. od 11:30h do 12:15h u prostoriji D-109 (prof. dr. sc. D. Jurišić) na Zavodu ZESOI (I kat).

Molim studente da dobro prouče nove upute o predaji diplomskog rada: http://www.fer.unizg.hr/intranet/obavijesti?@=2ezpm#news_10172

Ukratko, za predaju rada studenti trebaju:

1) Unijeti bibliografske podatke na Fer webu, kako bi mogli generirati personalizirani obrazac. Elektronička verzija diplomskog rada koja se učitava u PDF formatu mora sadržavati sken potpisanog izvornika obrasca diplomskog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme diplomskog rada.

2) Mentoru donijeti personalizirani obrazac na potpis i, samo ako mentor to traži, mentoru predati jednu kopiju tvrdo uvezanog rada.

3) Djelovođi donijeti potpisani obrazac i izvorni primjerak tvrdo uvezanog Diplomskog rada koji sadrži izvorni primjerak Diplomskog zadatka i optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Diplomskog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan. U predanom uvezanom radu treba biti uložen i izvorni tekst diplomskog zadatka koji Vam je uručen, te ispod zaključka u radu treba biti Vaš vlastoručni potpis.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 17.03.2016. u 10:07

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Obradba informacija biti će u petak 18.03.2016. u 12h u prostoriji D150.

Studenti moraju donijeti izjavu o suglasnosti za javnu objavu rada koju trebaju potpisati student i njegov mentor. Ovu Izjavu studenti će preuzimati u personaliziranom obliku s web stranica FER-a.

Marko Subašić
Objavljeno: 16.03.2016. u 15:15
Uređeno: 16.03.2016. u 15:16

Preuzimanje zadatka diplomskog rada (LJETNI ROK 2015-2016) profila ERI održat će se u petak, 18.03.2016. od 11:30 do 12:15h u uredu djelovođe D-109 (prof. D. Jurišić) na Zavodu ZESOI (I kat).

Studenti trebaju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor.
Izjave su personalizirane i preuzimaju se s Ferweba.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 16.03.2016. u 12:10
Preuzimanje zadataka diplomskih...

Poštovani,

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Elektroenergetika biti će u petak 18.3.2016. u 12:00 na Zavodu za visoki napon i energetiku u sobi D248 (Havelka). Studenti dolaze osobno te potpisuju preuzimanje zadatka. Studenti moraju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati student i njegov mentor. Izjava je personalizirana i preuzima se s FER-weba.

Juraj Havelka
Objavljeno: 16.03.2016. u 09:38

Preuzimanje diplomskih zadataka profila ESiT održat će se u petak, 18.3.2016. u 11 sati na V katu C zgrade, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju, soba C5-13.

Studenti trebaju donijeti potpisanu Izjavu o suglasnosti za javnu objavu diplomskog rada. Diplomski zadatak se neće moći preuzeti bez izjave potpisane od strane mentora.

Damir Žarko
Objavljeno: 16.03.2016. u 09:05
Uređeno: 16.03.2016. u 10:51

Preuzimanje diplomskih zadataka za profil PIIS održat će se u PONEDJELJAK, 21. ožujka 2016. u 11:00 na ZPR-u.
Studenti trebaju osobno preuzeti zadatak te potpisati preuzimanje zadatka.
Potrebno je donijeti i Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor. 
Izjave su personalizirane i preuzimaju se s FER-weba.
 

Igor Mekterović
Objavljeno: 15.03.2016. u 22:02

Preuzimanje diplomskih zadataka za profil TKI održat će se u ponedjeljak, 21. ožujka 2016. u 12:00 u prostoriji B3.
Studenti trebaju osobno preuzeti zadatak te potpisati preuzimanje zadatka.

Potrebno je donijeti i Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor. Izjave su personalizirane i preuzimaju se s FER-weba.

Lea Skorin-Kapov
Objavljeno: 15.03.2016. u 13:25
Uređeno: 16.03.2016. u 00:27

Preuzimanje diplomskih zadataka za profil Automatika održat će se u petak, 18.3.2015. u 12:30 sati u prostoriji C09-10 (zgrada C, 9. kat). Molim studente da na preuzimanje donesu izjavu supotpisanu od strane mentora (može se dohvatiti ovdje).

Mario Vašak
Objavljeno: 15.03.2016. u 11:06

Preuzimanje diplomskih zadataka za profil Računarska znanost održat će se u petak, 18.3.2015. u 12:00 sati u prostoriji D-346 (zgrada D, 3. kat). Molim studente da na preuzimanje donesu izjavu supotpisanu od strane mentora (može se dohvatiti s http://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/obrasci).

 

Tomislav Hrkać
Objavljeno: 11.03.2016. u 11:42

Preuzimanje diplomskih zadataka za profil Radiokomunikacijske tehnologije održat će se u petak 18. ožujka 2016. u 12:00 u prostoriji C12-17a (ZRK, 12. kat C zgrade).
Studenti trebaju osobno preuzeti zadatak te potpisati preuzimanje zadatka.

Potrebno je donijeti i Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor. Izjave su personalizirane i preuzimaju se s FER-weba.

Krešimir Malarić
Objavljeno: 11.02.2016. u 15:42

Preuzimanje diplomskih zadataka profila ESiT održat će se u petak, 12.02.2016. u 11 sati na V katu C zgrade, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju, soba C5-13.

Studenti trebaju donijeti potpisanu zjavu o suglasnosti za javnu objavu diplomskog rada.

Damir Žarko
Objavljeno: 10.02.2016. u 15:44

Predaja diplomskih radova na profilu OI održat će se u: petak, 12.02.2016. u 12:00 u prostoriji D150. Studenti trebaju predati djelovođi uvezan diplomski rad s CD-om (prema uputama) i obrazac potpisan od strane mentora.

Marko Subašić
Objavljeno: 10.02.2016. u 13:58

Studenti trebaju predati djelovođi uvezane diplomske radove s CD-om (prema uputama) i donijeti obrazac potpisan od strane mentora u petak 12.2.2016.
Predaja će biti u 10:30 sati na ZZT-u, C zgrada, 8. kat, soba C08-06.

Lea Skorin-Kapov
Objavljeno: 09.02.2016. u 13:10

Studenti trebaju predati djelovođi uvezane diplomske radove s CD-om (prema uputama) i donijeti obrazac potpisan od strane mentora u petak 12.2.2016.
Predaja će biti u 11:30 sati na ZPR-u (3. kat D-zgrade).

Igor Mekterović
Objavljeno: 09.02.2016. u 12:43

Predaja diplomskih radova za profil Automatika bit će u petak 12. veljače u 13:30 u C09-10 (zgrada C, 9. kat). Sve upute o predaji diplomskog rada nalaze se u repozitoriju datoteka.

Mario Vašak
Objavljeno: 04.02.2016. u 15:30

Predaja diplomskih radova na profilu ERI održat će se u petak, 12.02.2016. od 11:45h do 12:15h u prostoriji D-109 (prof. dr. sc. D. Jurišić) na Zavodu ZESOI (I kat).

Molim studente da dobro prouče nove upute o predaji diplomskog rada: http://www.fer.unizg.hr/intranet/obavijesti?@=2ezpm#news_10172

Ukratko, za predaju rada studenti trebaju:

1) Unijeti bibliografske podatke na Fer webu, kako bi mogli generirati personalizirani obrazac. Elektronička verzija diplomskog rada koja se učitava u PDF formatu mora sadržavati sken potpisanog izvornika obrasca diplomskog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme diplomskog rada.

2) Mentoru donijeti personalizirani obrazac na potpis i, samo ako mentor to traži, mentoru predati jednu kopiju tvrdo uvezanog rada.

3) Djelovođi donijeti potpisani obrazac i izvorni primjerak tvrdo uvezanog Diplomskog rada koji sadrži izvorni primjerak Diplomskog zadatka i optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Diplomskog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan. U predanom uvezanom radu treba biti uložen i izvorni tekst diplomskog zadatka koji Vam je uručen, te ispod zaključka u radu treba biti Vaš vlastoručni potpis.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 15.10.2015. u 14:43

Preuzimanje diplomskih zadataka profila Računarska znanost biti će u ponedjeljak 19.10.2015. u 12h u prostoriji D344.

Studenti moraju donijeti izjavu o suglasnosti za javnu objavu rada koju trebaju potpisati student i njegov mentor. Ovu Izjavu studenti će preuzimati u personaliziranom obliku s web stranica FER-a.

Tomislav Hrkać
Objavljeno: 14.10.2015. u 15:30

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Obradba informacija biti će u petak 16.10.2015. u 12h u prostoriji D150.

Studenti moraju donijeti izjavu o suglasnosti za javnu objavu rada koju trebaju potpisati student i njegov mentor. Ovu Izjavu studenti će preuzimati u personaliziranom obliku s web stranica FER-a.

Marko Subašić
Objavljeno: 14.10.2015. u 11:14

Preuzimanje zadatka diplomskog rada za profil TKI održat će se u petak, 16.10.2015. u 11:15 u C08-06 ured djelovođe (Skorin-Kapov) na ZZT-u (8. kat C zgrade).
Studenti trebaju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor.
Izjave su personalizirane i preuzimaju se s Ferweba.

Lea Skorin-Kapov
Objavljeno: 14.10.2015. u 10:43

Preuzimanje zadatka diplomskog rada za profil PIIS održat će se u petak, 16.10.2015. u 11:00 u uredu djelovođe (Mekterović) na ZPR-u (3. kat D zgrade).
Studenti trebaju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor.
Izjave su personalizirane i preuzimaju se s Ferweba.

Igor Mekterović
Objavljeno: 14.10.2015. u 10:06
Uređeno: 14.10.2015. u 11:08

...održat će se 16. listopada 2015. g. (petak) u C09-10 u 11:30.

 

Prilikom preuzimanja zadatka za diplomski rad potrebno je predati djelovođi potpisanu personaliziranu zjavu o davanju odobrenja o javnoj elektroničkoj objavi Diplomskog rada supotpisanu od strane mentora.

Mario Vašak
Objavljeno: 13.10.2015. u 11:15

Preuzimanje diplomskih zadataka profila ESiT održat će se u ponedjeljak, 19.10.2015. u 14 sati na V katu C zgrade, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju, soba C5-13.

Studenti trebaju donijeti potpisanu Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada.

Damir Žarko
Objavljeno: 12.10.2015. u 19:34

Preuzimanje zadatka diplomskog rada (JESENSKI ROK 2015-2016) profila ERI održat će se u petak, 16.10.2015. od 11:45 do 12:15h u uredu djelovođe D-109 (prof. D. Jurišić) na Zavodu ZESOI (I kat).

Studenti trebaju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor.

Izjave su personalizirane i preuzimaju se s Ferweba.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 23.06.2015. u 12:28

Predaja diplomskih radova na profilu Elektronika održat će se u: utorak, 30.06.2014. u 12.00 sati u sobi D359 (ZEMRIS).

 

Molim studente da dobro prouče upute o predaji diplomskog rada: http://www.fer.unizg.hr/intranet/obavijesti?@=2ezpm#news_10172
 

Ukratko, za predaju rada studenti trebaju:

1) Unijeti bibliografske podatke na Fer webu, kako bi mogli generirati personalizirani obrazac. Elektronička verzija diplomskog rada koja se učitava u PDF formatu mora sadržavati sken potpisanog izvornika obrasca diplomskog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme diplomskog rada.

2) Mentoru donijeti personalizirani obrazac na potpis i, samo ako mentor to traži, mentoru predati jednu kopiju tvrdo uvezanog rada.

3) Djelovođi donijeti potpisani obrazac i izvorni primjerak tvrdo uvezanog Diplomskog rada koji sadrži izvorni primjerak Diplomskog zadatka i optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Diplomskog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan. U predanom uvezanom radu treba biti uložen i izvorni tekst diplomskog zadatka

Igor Krois
Objavljeno: 23.06.2015. u 11:06
Uređeno: 26.06.2015. u 11:30

Predaja diplomskih radova na profilu PIIS održat će se u:

                      utorak, 30.06.2015. u 11:00 na ZPR-u.

 

Molim studente da dobro prouče upute o predaji diplomskog rada na stranici Diplomski rad.
 

Ukratko, za predaju rada studenti trebaju:

1) Unijeti bibliografske podatke na Fer webu, kako bi mogli generirati personalizirani obrazac. Elektronička verzija diplomskog rada koja se učitava u PDF formatu mora sadržavati sken potpisanog izvornika obrasca diplomskog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme diplomskog rada.

2) Mentoru donijeti personalizirani obrazac na potpis i, samo ako mentor to traži, mentoru predati jednu kopiju tvrdo uvezanog rada.

3) Djelovođi donijeti potpisani obrazac i izvorni primjerak tvrdo uvezanog Diplomskog rada koji sadrži izvorni primjerak Diplomskog zadatka i optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Diplomskog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan. U predanom uvezanom radu treba biti uložen i izvorni tekst diplomskog zadatka koji Vam je uručen, te ispod zaključka u radu treba biti Vaš vlastoručni potpis.

Igor Mekterović
Objavljeno: 20.06.2015. u 14:18

Predaja diplomskih radova na profilu OI održat će se u: utorak, 30.06.2015. u 12:00 u prostoriji D150. Molim studente da se pridržavaju uputa o predaji diplomskog rada.

Marko Subašić
Objavljeno: 19.06.2015. u 14:48
Uređeno: 19.06.2015. u 14:49

Predaja diplomskih radova na profilu RZ održat će se u: utorak, 30.06.2014. u 12:00 u prostoriji D344 (ZEMRIS).

 

Molim studente da dobro prouče upute o predaji diplomskog rada: http://www.fer.unizg.hr/intranet/obavijesti?@=2ezpm#news_10172
 

Ukratko, za predaju rada studenti trebaju:

1) Unijeti bibliografske podatke na Fer webu, kako bi mogli generirati personalizirani obrazac. Elektronička verzija diplomskog rada koja se učitava u PDF formatu mora sadržavati sken potpisanog izvornika obrasca diplomskog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme diplomskog rada.

2) Mentoru donijeti personalizirani obrazac na potpis i, samo ako mentor to traži, mentoru predati jednu kopiju tvrdo uvezanog rada.

3) Djelovođi donijeti potpisani obrazac i izvorni primjerak tvrdo uvezanog Diplomskog rada koji sadrži izvorni primjerak Diplomskog zadatka i optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Diplomskog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan. U predanom uvezanom radu treba biti uložen i izvorni tekst diplomskog zadatka koji Vam je uručen, te ispod zaključka u radu treba biti Vaš vlastoručni potpis.

Tomislav Hrkać
Objavljeno: 19.06.2015. u 11:06
Predaja diplomskih radova za profil...

Predaja diplomskih radova za profil Elektroenergetika održat će se u utorak, 30.06.2015. u 12:00 na zavodu za visoki napon energetiku u sobi D248.

 

Upute o predaji diplomskog radanalaze se na poveznici http://www.fer.unizg.hr/intranet/obavijesti?@=2ezpm#news_10172
 

Ukratko, za predaju rada studenti trebaju:

1) Unijeti bibliografske podatke na Fer webu, kako bi mogli generirati personalizirani obrazac. Elektronička verzija diplomskog rada koja se učitava u PDF formatu mora sadržavati sken potpisanog izvornika obrasca diplomskog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme diplomskog rada.

2) Mentoru donijeti personalizirani obrazac na potpis i, samo ako mentor to traži, mentoru predati jednu kopiju tvrdo uvezanog rada.

3) Djelovođi donijeti potpisani obrazac i izvorni primjerak tvrdo uvezanog Diplomskog rada koji sadrži izvorni primjerak Diplomskog zadatka i optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Diplomskog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan. U predanom uvezanom radu treba biti uložen i izvorni tekst diplomskog zadatka koji Vam je uručen, te ispod zaključka u radu treba biti Vaš vlastoručni potpis.

Juraj Havelka
Objavljeno: 15.06.2015. u 16:30

Predaja diplomskih radova na profilu TKI održat će se u: utorak, 30.06.2014. u 12:00 u prostoriji B2.

 

Molim studente da dobro prouče upute o predaji diplomskog rada: http://www.fer.unizg.hr/intranet/obavijesti?@=2ezpm#news_10172
 

Ukratko, za predaju rada studenti trebaju:

1) Unijeti bibliografske podatke na Fer webu, kako bi mogli generirati personalizirani obrazac. Elektronička verzija diplomskog rada koja se učitava u PDF formatu mora sadržavati sken potpisanog izvornika obrasca diplomskog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme diplomskog rada.

2) Mentoru donijeti personalizirani obrazac na potpis i, samo ako mentor to traži, mentoru predati jednu kopiju tvrdo uvezanog rada.

3) Djelovođi donijeti potpisani obrazac i izvorni primjerak tvrdo uvezanog Diplomskog rada koji sadrži izvorni primjerak Diplomskog zadatka i optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Diplomskog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan. U predanom uvezanom radu treba biti uložen i izvorni tekst diplomskog zadatka koji Vam je uručen, te ispod zaključka u radu treba biti Vaš vlastoručni potpis.

Lea Skorin-Kapov
Objavljeno: 15.06.2015. u 13:41

Predaja diplomskih radova na profilu ERI održat će se u utorak, 30.06.2015. od 11:30h do 12:15h u prostoriji D-109 (prof. dr. sc. D. Jurišić) na Zavodu ZESOI (I kat).

Molim studente da dobro prouče nove upute o predaji diplomskog rada: http://www.fer.unizg.hr/intranet/obavijesti?@=2ezpm#news_10172

Ukratko, za predaju rada studenti trebaju:

1) Unijeti bibliografske podatke na Fer webu, kako bi mogli generirati personalizirani obrazac. Elektronička verzija diplomskog rada koja se učitava u PDF formatu mora sadržavati sken potpisanog izvornika obrasca diplomskog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme diplomskog rada.

2) Mentoru donijeti personalizirani obrazac na potpis i, samo ako mentor to traži, mentoru predati jednu kopiju tvrdo uvezanog rada.

3) Djelovođi donijeti potpisani obrazac i izvorni primjerak tvrdo uvezanog Diplomskog rada koji sadrži izvorni primjerak Diplomskog zadatka i optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Diplomskog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan. U predanom uvezanom radu treba biti uložen i izvorni tekst diplomskog zadatka koji Vam je uručen, te ispod zaključka u radu treba biti Vaš vlastoručni potpis.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 15.06.2015. u 10:58

Predaja diplomskog rada na profilu Elektrotehnički sustavi i tehnologija će se održati u utorak, 30.6.2015., u 11:00 sati u prostoriji C 5-13 (V kat, C zgrada). 

 

Potrebno je predati dva tvrdo uvezana primjerka diplomskog rada uz koje moraju biti priložene elektroničke verzije na CD-u ili DVD-u. Studenti također moraju predati personalizirani obrazac potpisan od strane mentora.

Damir Žarko
Objavljeno: 12.06.2015. u 11:56

Predaja diplomskog rada na profilu Radiokomunikacijske tehnologije bit će u utorak 30. lipnja 2015. u 12:00 sati u prostoriji C12-17a. Postupak predaje diplomskog rada i prijave obrane diplomskog rada opisan je na ovoj poveznici te molim da ga se pridržavate.

 

Na predaju diplomskog rada potrebno je donijeti tvrdo uvezani rad izrađen prema uputama za izradu diplomskog rada (upute su također dostupne na navedenoj poveznici i u repozitoriju datoteka ovdje), te personalizirani obrazac potpisan od strane mentora. U diplomskom radu na dnu stranice gdje završava poglavlje zaključak potrebno se je potpisati.

Krešimir Malarić
Objavljeno: 09.06.2015. u 12:56

Poštovani studenti,

 

predaja diplomskog rada na profilu Automatika bit će u utorak 30. lipnja 2015. u 11:00 u C09-10. Cijela procedura oko predaje diplomskog rada i prijave obrane diplomskog rada opisana je na ovoj poveznici te molim da je se striktno držite.

 

Na predaju diplomskog rada potrebno je donijeti tvrdo ukoričeni rad izrađen prema uputama za izradu diplomskog rada (upute su također dostupne na navedenoj poveznici i u repozitoriju datoteka ovdje), te personalizirani obrazac potpisan od strane mentora. U diplomskom radu na dnu stranice gdje završava poglavlje zaključak molim vas da rad vlastoručno potpišete.

Mario Vašak
Objavljeno: 13.03.2015. u 15:45
Uređeno: 13.03.2015. u 15:45

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Obradba informacija biti će u ponedjeljak 16.03.2015. u 12h u prostoriji D150. Studenti moraju donijeti izjavu o suglasnosti za javnu objavu rada koju trebaju potpisati student i njegov mentor. Ovu Izjavu studenti će preuzimati u personaliziranom obliku s web stranica FER-a.

Marko Subašić
Objavljeno: 13.03.2015. u 12:38

NOVI ROK ZA STUDENTE KOJI NISU USPJELI PREUZETI ZADATAK JE: Preuzimanje zadatka diplomskog rada (LJETNI ROK 2014-2015) profila ERI održat će se u ponedjeljak, 16.03.2015. od 11:30 do 12:15h u uredu djelovođe D-109 (prof. D. Jurišić) na Zavodu ZESOI (I kat).

Studenti trebaju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor.
Izjave su personalizirane i preuzimaju se s Ferweba.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 11.03.2015. u 16:04

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Obradba informacija biti će u ponedjeljak 16.03.2015. u 12h u prostoriji D150. Studenti moraju donijeti izjavu o suglasnosti za javnu objavu rada koju trebaju potpisati student i njegov mentor. Ovu Izjavu studenti će preuzimati u personaliziranom obliku s web stranica FER-a.

Marko Subašić
Objavljeno: 11.03.2015. u 13:11
Uređeno: 11.03.2015. u 13:13

Preuzimanje zadatka diplomskog rada (LJETNI ROK 2014-2015) profila ERI održat će se u petak, 13.03.2015. od 11:30 do 12:15h u uredu djelovođe D-109 (prof. D. Jurišić) na Zavodu ZESOI (I kat).

Studenti trebaju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor.
Izjave su personalizirane i preuzimaju se s Ferweba.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 11.03.2015. u 11:25
Preuzimanje zadataka diplomskih...

Poštovani,

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Elektroenergetika biti će u petak 13.3.2015. u 12:00 na Zavodu za visoki napon i energetiku u sobi D251 (seminar). Studenti dolaze osobno te potpisuju preuzimanje zadatka. Studenti moraju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati student i njegov mentor. Izjava je personalizirana i preuzima se s FER-weba.

Juraj Havelka
Objavljeno: 10.03.2015. u 17:08

Preuzimanje zadataka za Diplomski rad za profil Računarska znanost održat će se u petak, 13.3.2015. u 14:00 sati na ZEMRIS-u (zgrada D, 3. kat). Molim studente da na preuzimanje donesu izjavu supotpisanu od strane mentora (može se dohvatiti s http://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/obrasci).

Tomislav Hrkać
Objavljeno: 10.03.2015. u 12:28
Uređeno: 10.03.2015. u 12:28

Diplomski zadaci će biti podijeljeni u petak, 13.03.2015. u 11.00 sati na Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju, V kat, C zgrada, učionica C5-13.

Damir Žarko
Objavljeno: 09.03.2015. u 13:54

Preuzimanje diplomskih zadataka za profil TKI održat će se u petak 13. ožujka 2015. u 13:00 u prostoriji B5.
Studenti trebaju osobno preuzeti zadatak te potpisati preuzimanje zadatka.

Potrebno je donijeti i Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor. Izjave su personalizirane i preuzimaju se s FER-weba.

Lea Skorin-Kapov
Objavljeno: 09.03.2015. u 10:55

Preuzimanje diplomskih zadataka za profil Radiokomunikacijske tehnologije održat će se u petak 13. ožujka 2015. u 11:00 u prostoriji C12-17a (ZRK, 12. kat C zgrade).
Studenti trebaju osobno preuzeti zadatak te potpisati preuzimanje zadatka.

Potrebno je donijeti i Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor. Izjave su personalizirane i preuzimaju se s FER-weba.

Krešimir Malarić
Objavljeno: 06.03.2015. u 10:58

Preuzimanje diplomskih zadataka za profil Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi će se održati u petak 13.3.2015. u 11:00 u prostoriji D373 (ZPR, 3. kat D zgrade).
Studenti dolaze osobno, te potpisuju preuzimanje zadatka.
Studenti moraju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor.
Izjave su personalizirane i preuzimaju se sa FER-weba.

Igor Mekterović
Objavljeno: 03.03.2015. u 23:39
Uređeno: 12.03.2015. u 16:08

Preuzimanje diplomskih zadataka na profilu Automatika održat će se u ponedjeljak 16. ožujka 2015. u 11:15 (umjesto prethodno najavljeno u 12:00) u C09-10, pri čemu studenti najkasnije do petka 13. ožujka 2015. trebaju u komunikaciji sa svojim mentorima biti upoznati s diplomskim zadatkom tako da ga od tog datuma mogu krenuti izrađivati. Na preuzimanje zadatka obavezno treba donijeti personaliziranu izjavu supotpisanu od strana studenta i mentora koju možete preuzeti na FER webu.

Mario Vašak
Objavljeno: 06.02.2015. u 09:48

Predaja diplomskog rada i potpisanih personaliziranih obrazaca za profil Računarska znanost će biti u petak 6. veljače 2015. u 12:15 sati u prostoriji D344 (ZEMRIS).

 

Tomislav Hrkać
Objavljeno: 05.02.2015. u 13:06

Predaja diplomskog rada i potpisanih personaliziranih obrazaca za profil Elektrotehnički sustavi i tehnologija će biti u petak 6. veljače 2015. u 12:00 sati u učionici na V katu Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju.

Damir Žarko
Objavljeno: 05.02.2015. u 11:54

Predaja diplomskog rada i potpisanih personaliziranih obrazaca za profil Elektronika  biti će u petak 6. veljače 2015. u 12.00 u prostoriji D359.

Igor Krois
Objavljeno: 04.02.2015. u 14:05

Predaja diplomskog rada i potpisanih personaliziranih obrazaca za profil Automatika, prema uputama ovdje, bit će u petak 6. veljače 2015. u 12:00 u prostoriji C09-10.

Mario Vašak
Objavljeno: 04.02.2015. u 13:03

Predaja diplomskih radova za profil TKI biti će se u petak, 06. veljače u 13:00 sati u sobi C08-06 (ZZT, 8. kat).

Studenti se trebaju pridržavati uputa o prijavi diplomskog rada:

    http://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/obavijesti?@=2fjqh#news_10174

 

Za predaju rada studenti trebaju:

1) Unijeti bibliografske podatke na Ferwebu, kako bi mogli generirati personalizirani obrazac.

2) Mentoru donijeti personalizirani obrazac na potpis i, samo ako mentor to traži, mentorovu verziju tvrdo uvezanog rada.

3) Djelovođi donijeti potpisani obrazac i izvorni primjerak tvrdo uvezanog Diplomskog rada koji sadrži izvorni primjerak Diplomskog zadatka i optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Diplomskog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan te skenom potpisanog izvornika obrasca Diplomskog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme Diplomskog rada. Medij je potrebno uložiti u odgovarajuću omotnicu na stražnjoj korici rada.

 

Lea Skorin-Kapov
Objavljeno: 03.02.2015. u 15:31
Uređeno: 03.02.2015. u 15:34

Predaja diplomskih radova za profil PIIS održat će se u petak, 06. veljače u 13:00 sati u sobi D373.

Studenti se trebaju pridržavati uputa o prijavi diplomskog rada:

    http://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/obavijesti?@=2fjqh#news_10174

 

 

Ukratko, za predaju rada studenti trebaju:

1) Unijeti bibliografske podatke na Ferwebu, kako bi mogli generirati personalizirani obrazac.

2) Mentoru donijeti personalizirani obrazac na potpis i, samo ako mentor to traži, mentorovu verziju tvrdo uvezanog rada.

3) Djelovođi donijeti potpisani obrazac i izvorni primjerak tvrdo uvezanog Diplomskog rada koji sadrži izvorni primjerak Diplomskog zadatka i optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Diplomskog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan te skenom potpisanog izvornika obrasca Diplomskog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme Diplomskog rada. Medij je potrebno uložiti u odgovarajuću omotnicu na stražnjoj korici rada.

 

Igor Mekterović

 

Igor Mekterović
Objavljeno: 03.02.2015. u 14:53
Predaja diplomskih radova za profil...

Poštovani,

Preuzimanje diplomskih radova za profil Elektroenergetika bit će u petak 6.2.2015. u 12:00 na Zavodu za visoki napon i energetiku u prostoriji D248.

Detaljne upute o predaji diplomskog rada nalaze se na poveznici:

http://www.fer.unizg.hr/intranet/obavijesti?@=2ezpm#news_10172

Juraj Havelka
Objavljeno: 03.02.2015. u 12:51
Uređeno: 03.02.2015. u 14:57

Predaja diplomskih radova na profilu OI održat će se u: ponedjeljak, 09.02.2015. u 11:00 u prostoriji D150. Studenti se trebaju pridržavati uputa o predaji diplomskog rada uz slijedeće izmjene:

 1. Upload elektroničke verzije rada trebate obaviti do uključivo 6. veljače,
 2. Potpisani obrazac za prijavu diplomskog rada predajete na studentsku službu 9. veljače za radnog vremena studentske službe.
Marko Subašić
Objavljeno: 03.02.2015. u 10:08

Predaja diplomskih radova za profil RKT održat će se u petak, 06. veljače u 12:00 sati na Zavodu (C12-11). Studenti se trebaju pridržavati uputa o prijavi diplomskog rada.

http://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/obavijesti?@=2fjqh#news_10174

Najbitnije:

 1. Prije predaje rada mentoru upisati u informacijski sustav FER‐a pod nazivom „Internetska baza Diplomskih radova FERa bibliografske podatke o Diplomskom radu propisane sadržajem elektroničkog obrasca te učitati elektroničku verziju Diplomskog rada u ovaj sustav.
 2. Preuzeti personalizirani obrazac „Predaja diplomskog rada“ na http://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/obrasci te ga ispuniti i dati na potpis mentoru i djelovođi prilikom predaje rada.
 3. Student koji je ispunio sve obveze Diplomskog rada predaje primjerak rada svojem mentoru pripremljen prema uputama mentora. Ako mentor smatra da je rad spreman za obranu tada potpisom na personaliziranom obrascu za prijavu obrane Diplomskog rada povrđuje primitak rada. Ovim potpisom mentor također potvrđuje vjerodostojnost upisanih podataka o Diplomskom radu u „Internetsku bazu Diplomskih radova FERa čime odobrava obranu Diplomskog rada.
 4. Predati djelovođi izvorni primjerak tvrdo uvezanog Diplomskog rada koji sadrži izvorni primjerak Diplomskog zadatka i optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Diplomskog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan te skenom potpisanog izvornika obrasca Diplomskog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme Diplomskog rada. Medij je potrebno uložiti u odgovarajuću omotnicu na stražnjoj korici rada. Djelovođa će zaprimanje propisanih primjeraka Diplomskog rada potvrditi potpisom na personaliziranom obrascu i u aplikaciji za djelovođe. Ovim potpisom djelovođa također potvrđuje i od mentora verificirani upis bibliografskih podataka o Diplomskom radu i upis Diplomskog rada u „Internetsku bazu Diplomskih radova FERa čime odobrava obranu Diplomskog rada.
Krešimir Malarić
Objavljeno: 09.10.2014. u 13:51

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Obradba informacija biti će u petak 10.10.2014. u 12h u prostoriji D150.

Studenti moraju donijeti izjavu o suglasnosti za javnu objavu rada koju trebaju potpisati student i njegov mentor. Ovu Izjavu studenti će preuzimati u personaliziranom obliku s web stranica FER-a.

Marko Subašić
Objavljeno: 07.10.2014. u 14:20

Preuzimanje diplomskih zadataka za profil Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi će se održati u petak 10.10.2014. u 09:00 u prostoriji D373 (ZPR, 3. kat D zgrade).

Studenti dolaze osobno te potpisuju preuzimanje zadatka.

Studenti moraju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor.

Izjave će biti personalizirane i preuzimat će se sa FER-weba.

Igor Mekterović
Objavljeno: 07.10.2014. u 13:54

... bit će u ponedjeljak 13. listopada 2014. u 12:00 u knjižnici Zavoda za radiokomunikacije.

Zvonimir Šipuš
Objavljeno: 07.10.2014. u 11:14

... bit će u petak 10. listopada 2014. u 12:00 u C09-10.

Mario Vašak
Objavljeno: 06.10.2014. u 10:45

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Telekomunikacije i informatika biti će u ponedjeljak 13.10.2014. između 10:00-10:30h u prostoriji C08-06 (ZZT, 8. kat). Studenti dolaze osobno te potpisuju preuzimanje zadatka. Studenti moraju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor. Izjave će biti personalizirane i preuzimat će se sa FER-weba.

Lea Skorin-Kapov
Objavljeno: 06.10.2014. u 09:17

Diplomski zadaci će biti podijeljeni u petak, 10.10.2014. u 11.00 sati na Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju, V kat, C zgrada, učionica C5-13.

Damir Žarko
Objavljeno: 27.06.2014. u 15:31

Predaja diplomskih radova na profilu RKT održat će se u: ponedjeljak, 30.06.2014. u 12:00 sati u na Zavodu. Studenti se trebaju pridržavati uputa o predaji diplomskog rada.

Silvio Hrabar
Objavljeno: 26.06.2014. u 13:14

Predaja diplomskih radova na profilu OI održat će se u: ponedjeljak, 30.06.2014. u 13:00 u prostoriji D150. Studenti se trebaju pridržavati uputa o predaji diplomskog rada.

Marko Subašić
Objavljeno: 25.06.2014. u 17:56

Predaja diplomskih radova na profilu ERI održat će se u ponedjeljak, 30.06.2014. od 11:30h do 12:15h u prostoriji D-109 (prof. dr. sc. D. Jurišić) na Zavodu ZESOI (I kat).

Molim studente da dobro prouče nove upute o predaji diplomskog rada: http://www.fer.unizg.hr/intranet/obavijesti?@=2ezpm#news_10172

Ukratko, za predaju rada studenti trebaju:

1) Unijeti bibliografske podatke na Fer webu, kako bi mogli generirati personalizirani obrazac. Elektronička verzija diplomskog rada koja se učitava u PDF formatu mora sadržavati sken potpisanog izvornika obrasca diplomskog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme diplomskog rada.

2) Mentoru donijeti personalizirani obrazac na potpis i, samo ako mentor to traži, mentoru predati jednu kopiju tvrdo uvezanog rada.

3) Djelovođi donijeti potpisani obrazac i izvorni primjerak tvrdo uvezanog Diplomskog rada koji sadrži izvorni primjerak Diplomskog zadatka i optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Diplomskog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan. U predanom uvezanom radu treba biti uložen i izvorni tekst diplomskog zadatka koji Vam je uručen, te ispod zaključka u radu treba biti Vaš vlastoručni potpis.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 24.06.2014. u 12:45
Predaja diplomskih radova za profil...

Poštovani,

Diplomski rad i obrazac s potpisom mentora predaju se djelovođi na potpis u ponedjeljak 30. lipnja 2014. u 11h u sobi D248 na Zavodu za visoki napon i energetiku.

Djelovođi je potrebno donijeti potpisani obrazac i izvorni primjerak tvrdo uvezanog Diplomskog rada koji sadrži izvorni primjerak Diplomskog zadatka i optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Diplomskog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan te skenom potpisanog izvornika obrasca Diplomskog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme Diplomskog rada. Medij je potrebno uložiti u odgovarajuću omotnicu na stražnjoj korici rada.

Detaljne upute o predaji diplomskog rada:

http://www.fer.unizg.hr/intranet/obavijesti?@=2ezpm#news_10172 

Juraj Havelka
Objavljeno: 23.06.2014. u 13:24
Uređeno: 23.06.2014. u 13:26

Predaja diplomskih radova na profilu TKI održat će se u: ponedjeljak, 30.06.2014. u 11:00 u prostoriji D273.

 

Molim studente da dobro prouče nove upute o predaji diplomskog rada: http://www.fer.unizg.hr/intranet/obavijesti?@=2ezpm#news_10172
 

Ukratko, za predaju rada studenti trebaju:

1) Unijeti bibliografske podatke na Fer webu, kako bi mogli generirati personalizirani obrazac. Elektronička verzija diplomskog rada koja se učitava u PDF formatu mora sadržavati sken potpisanog izvornika obrasca diplomskog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme diplomskog rada.

2) Mentoru donijeti personalizirani obrazac na potpis i, samo ako mentor to traži, mentoru predati jednu kopiju tvrdo uvezanog rada.

3) Djelovođi donijeti potpisani obrazac i izvorni primjerak tvrdo uvezanog Diplomskog rada koji sadrži izvorni primjerak Diplomskog zadatka i optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Diplomskog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan. U predanom uvezanom radu treba biti uložen i izvorni tekst diplomskog zadatka koji Vam je uručen, te ispod zaključka u radu treba biti Vaš vlastoručni potpis.

 

Lea Skorin-Kapov
Objavljeno: 23.06.2014. u 10:06
Uređeno: 23.06.2014. u 10:07

Predaja diplomskog rada djelovođi održat će se u:

ponedjeljak, 30.06.2014. u 11:00 na
Zavodu za primijenjeno računarstvo (3. kat, D-zgrada). 


Molim studente da dobro prouče nove upute o predaji diplomskog rada:

http://www.fer.unizg.hr/intranet/obavijesti?@=2ezpm#news_10172 

 

Ukratko, za predaju rada studenti trebaju:

1) Unijeti bibliografske podatke na Ferwebu, kako bi mogli generirati personalizirani obrazac.

2) Mentoru donijeti personalizirani obrazac na potpis i, samo ako mentor to traži, mentorovu verziju tvrdo uvezanog rada.

3) Djelovođi donijeti potpisani obrazac i izvorni primjerak tvrdo uvezanog Diplomskog rada koji sadrži izvorni primjerak Diplomskog zadatka i optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Diplomskog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan te skenom potpisanog izvornika obrasca Diplomskog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme Diplomskog rada. Medij je potrebno uložiti u odgovarajuću omotnicu na stražnjoj korici rada.

 

Igor Mekterović

 

Igor Mekterović
Objavljeno: 18.06.2014. u 19:43

Obrasce o predaji diplomskog rada potpisane od strane mentora potrebno je dostaviti na potpis djelovođi 30. lipnja 2014. u 12:00 u C09-10.

 

Molim primjetite da je procedura postrožena jer personalizirani obrazac možete preuzeti tek nakon što u bazu diplomskih radova učitate svoj diplomski rad.

 

Uvezane diplomske radove s CD-om u košulljici nalijepljenoj s unutarnje strane stražnjih korica uveza u srijedu 2. srpnja u 12:00 predajem u knjižnicu FERa, pa ih do tog vremena trebate donijeti djelovođi u C09-10 -- to možete učiniti dakle odmah u ponedjeljak 30. lipnja 2014. u 12:00 prilikom donošenja obrasca na potpis ili u srijedu 2. srpnja 2014. u 11:50.

 

Ne zaboravite da u predanom uvezanom radu treba biti uložen i izvorni tekst diplomskog zadatka koji Vam je uručen, te ispod zaključka u radu treba biti Vaš vlastoručni potpis. Sve upute o formatiranju i uvezivanju možete pronaći u repozitoriju, a detaljno o samoj proceduri prijave i obrane diplomskog rada na stranici Obavijesti studentima.

Mario Vašak
Objavljeno: 18.06.2014. u 14:21

Diplomske radove studenti predaju svojem mentoru. Obrazac potpisan od strane mentora studenti mogu donijeti djelovođi na potpis u petak 27.6.2013., u 11:00 sati na V katu Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju.

Damir Žarko
Objavljeno: 13.03.2014. u 12:58

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Obradba informacija biti će u petak 14.03.2014. u 11h u prostoriji D150.

Studenti moraju donijeti izjavu o suglasnosti za javnu objavu rada koju trebaju potpisati student i njegov mentor. Ovu Izjavu studenti će preuzimati u personaliziranom obliku s web stranica FER-a.

Marko Subašić
Objavljeno: 12.03.2014. u 18:20

Preuzimanje diplomskih zadataka za studente na profilu Automatika održat će se u petak 14.3.2014. u 12:00 sati u sobi C11-14 (C zgrada, 11. kat, ured prof. Bogdana).

Studenti moraju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu diplomskog rada koju trebaju potpisati student i njegov mentor (u slučaju spriječenosti mentora studenti mogu donijeti i Izjavu potpisanu samo od njihove strane, a potpis mentora iskoordinirat će djelovođa). Ovu Izjavu studenti će preuzimati u personaliziranom obliku s web stranica FER-a.

Mario Vašak
Objavljeno: 12.03.2014. u 13:46
Uređeno: 12.03.2014. u 13:46

Preuzimanje zadatka diplomskog rada (LJETNI ROK 2013-2014) profila ERI održat će se u petak, 14.03.2014. od 11:30 do 12:15h u uredu djelovođe D-109 (prof. D. Jurišić) na Zavodu ZESOI (I kat).

Studenti trebaju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor.
Izjave su personalizirane i preuzimaju se s Ferweba.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 12.03.2014. u 11:28

Preuzimanje diplomskih zadataka za profil Elektrotehnički sustavi i tehnologija će se održati u petak 14.3.2014. u 12:00 sati na Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju (V kat, C zgrada, učionica C5-13)

Studenti moraju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada koju trebaju potpisati student i njegov mentor. Ovu Izjavu studenti će preuzimati u personaliziranom obliku s web stranica FER-a te će na prazna mjesta automatski biti upisane relevantne informacije.

Damir Žarko
Objavljeno: 11.03.2014. u 12:49
Uređeno: 11.03.2014. u 12:56
Preuzimanje zadataka diplomskih...

Poštovani,

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Elektroenergetika biti će u petak 14.3.2014. u 13:00 u dvorani D251 (seminar). Studenti dolaze osobno te potpisuju preuzimanje zadatka. Studenti moraju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor. Izjave će biti personalizirane i preuzimat će se sa FER-weba.

Juraj Havelka
Objavljeno: 11.03.2014. u 10:29
Uređeno: 11.03.2014. u 10:29

Studenti trebaju preuzeti zadatke za Diplomski rad (PIIS) u petak 14.3.2014. u 11:00 sati na Zavodu za primijenjeno računarstvo, 3. kat D zgrade.

Studenti trebaju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor.
Izjave su personalizirane i preuzimaju se s Ferweba.

Igor Mekterović
Objavljeno: 11.03.2014. u 10:25

Studenti trebaju preuzeti zadatke za Diplomski rad  u petak 14.3.2014. u 12:00 sati na Zavodu za Radiokomunikacije, zgrada C,  XII. kat.

Studenti moraju  donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju treba biti potpisana od studenta i njegovog mentora. Izjave će biti personalizirane i preuzimat će se sa FER-weba.

 

 

S.Hrabar

Silvio Hrabar
Objavljeno: 11.03.2014. u 09:45

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Telekomunikacije i informatika biti će u petak 14.3.2013. u 12:00h u dvorani B5. Studenti dolaze osobno te potpisuju preuzimanje zadatka. Studenti moraju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor. Izjave će biti personalizirane i preuzimat će se sa FER-weba.

Lea Skorin-Kapov
Objavljeno: 03.02.2014. u 14:01
Uređeno: 05.02.2014. u 14:06

Predaja diplomskih radova (tj. potpisivanje obrazaca) na profilu Programsko inženjerstvo i informacijski sustav održati će se u petak, 7.2.2014. u 11:30 u sobi D373. 
Studenti prethodno moraju:

 • poslati digitalnu verziju rada (PDF) djelovođi, na adresu: igor.mekterovic@fer.hr
 • predati mentoru primjerak diplomskog rada (tvrdi uvez) i CD sa diplomskim radom u PDF formatu što mentor ovjerava svojim potpisom na obrascu (http://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/obrasci)

Kada je to napravljeno, u navedenom terminu:

 • na potpis donijeti obrazac koji je prethodno potpisao mentor
 • DODATNE DOKUMENTE - POGLEDATI DOLJE*

Djelovođa potpisuje obrazac, a studenti ga nakon toga, uz ostalu dokumentaciju (statistički list, anketni upitnik, preslika uplatnice, plastičnu folija odnosno beskiselinski fascikl), osobno predaju u Studentsku službu. 

 

Igor Mekterović

 

DODATNI DOKUMENTI*

U međuvremenu su nastupile promjene u proceduri predaje diplomskih radova, pažljivo pročitajte upute za predaju. Ovdje citiram dio vezan uz predaju dokumentacije djelovođi:

Predati djelovođi izvorni primjerak tvrdo uvezanog Diplomskog rada koji sadrži izvorni primjerak Diplomskog zadatka i optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Diplomskog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan te skenom potpisanog izvornika obrasca Diplomskog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme Diplomskog rada. Medij je potrebno uložiti u odgovarajuću omotnicu na stražnjoj korici rada.

Djelovođi je potrebno predati i dodatni primjerak elektroničke verzije rada na optičkom mediju u tankom plastičnom kućištu (slim case) koji na papirnatoj etiketi sadrži podatke s naslovnice Diplomskog rada. Dodatno, na sam medij student treba zapisati ključne informacije o sadržaju (ime i prezime studenta, JMBAG, broj i naziv Diplomskog rada, akademska godina obrane Diplomskog rada).

Igor Mekterović
Objavljeno: 22.01.2014. u 15:06
Uređeno: 05.02.2014. u 12:58
Predaja diplomskih radova za profil...

Poštovani,

Diplomski rad predaje se izravno mentoru po dogovoru s mentorom, a mentor predaju potvrđuje potpisom na obrascu. Obrazac s potpisom mentora donesite djelovođi na potpis u petak 7. veljače 2014. od 11h do 12h  u dvoranu D1.

Juraj Havelka
Objavljeno: 10.10.2013. u 14:45

Preuzimanje zadatka diplomskog rada (JESENSKI ROK 2013/2014) profila PIIS održat će se u petak, 11.10.2013. u 12:15 u hodniku ZPR-a (3 kat D zgrade).

Igor Mekterović
Objavljeno: 10.10.2013. u 09:52
Uređeno: 10.10.2013. u 09:55

Preuzimanje zadatka diplomskog rada (JESENSKI ROK 2013-2014) profila ERI održat će se u petak, 11.10.2013. od 11:30 do 12:15h u uredu djelovođe D-109 (prof. D. Jurišić) na Zavodu ZESOI (I kat).

Dražen Jurišić
Objavljeno: 26.06.2013. u 11:56

Diplomske radove studenti predaju svojem mentoru. Obrazac potpisan od strane mentora studenti mogu donijeti djelovođi na potpis u petak, 28.6.2013., u 12:00 sati na V katu Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju.

Damir Žarko
Objavljeno: 24.06.2013. u 16:54

Diplomski rad predaje se izravno mentoru po dogovoru s mentorom,a mentor predaju potvrđuje potpisom na obrascu. Obrazac sa potpisom mentora donesite djelovođi na potpis u petak 28. lipnja 2013. u 12h na Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija (1. kat D zgrade) u sobu D-150.

Marko Subašić
Objavljeno: 24.06.2013. u 12:09

Potpisivanje obrazaca za predaju diplomskih radova (prethodno potpisanih od strane mentora) održat će se u petak, 28.06.2013. u 12 sati na Zavodu za visoki napon i energetiku. Uvezani radovi mogu se predati djelovođi ili direktno mentoru.

Djelovođa profila Elektroeneergetika

Ivica Pavić

Ivica Pavić
Objavljeno: 20.06.2013. u 16:29

Potpisivanje obrazaca za predaju diplomskog rada na profilu Automatika održat će se u petak 28. lipnja 2013. u 12:00 u C09-10. Obrazac za predaju treba biti prethodno potpisan od strane mentora, a diplomski se rad predaje mentoru u dogovoru s mentorom.

Diplomski rad se strukturira i predaje prema uputama za izradu i predaju diplomskog rada koje možete naći u repozitoriju.

Mario Vašak
Objavljeno: 20.06.2013. u 11:03

Predaja diplomskih radova (tj. potpisivanje obrazaca) na profilu Programsko inženjerstvo i informacijski sustav održati će se u petak, 28.6.2013. u 11:30 u dvorani D259
Studenti prethodno moraju:

 1. poslati digitalnu verziju rada (PDF) djelovođi, na adresu: igor.mekterovic@fer.hr
 2. predati mentoru primjerak diplomskog rada (tvrdi uvez) i CD sa diplomskim radom u PDF formatu što mentor ovjerava svojim potpisom na obrascu (http://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/obrasci)

Kada je to napravljeno, u navedenom terminu:

 • na potpis donijeti obrazac koji je prethodno potpisao mentor

Djelovođa potpisuje obrazac, a studenti ga nakon toga, uz ostalu dokumentaciju (statistički list, anketni upitnik, preslika uplatnice, plastičnu folija odnosno beskiselinski fascikl), osobno predaju u Studentsku službu najkasnije do 1.7.2013 do 14:00 sati

Igor Mekterović

Igor Mekterović
Objavljeno: 19.06.2013. u 23:37

Predaja diplomskih radova na profilu Telekomunikacije i informatika će biti u petak 28.6.2013. u 13:00 u dvorani B4. Studenti obavezno moraju:

 1. na potpis donijeti obrazac koji je prethodno potpisao mentor
 2. donijeti na uvid uvezani primjerak rada i CD (nakon uvida studenti sami nose radove mentorima). 
 3. poslati digitalnu verziju rada u obliku PDF datoteke na mail tajnici (Jasna Slavinić: jasna.slavinic@fer.hr) najkasnije do 28.06.2013. u 10:00h.
Lea Skorin-Kapov
Objavljeno: 21.03.2013. u 15:06

Studenti koji nisu uspjeli preuzeti zadatak za diplomski rad u terminu 15.3. mogu to učiniti u nadoknadnom terminu u ponedjeljak 25.3.2013. u 13:15 u C09-10.

Mario Vašak
Objavljeno: 13.03.2013. u 15:12
Uređeno: 14.03.2013. u 14:02

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Obradba informacija biti će u petak 15.03.2013. u 12h u prostoriji D150.

Marko Subašić
Objavljeno: 13.03.2013. u 11:52

Preizimanje zadataka diplomskih radova bit će u petak, 15.03.2013. u 13 sati u dvorani D 272.

Djelovođa diplomskih radova

Prof.dr. I.Pavić

Ivica Pavić
Objavljeno: 12.03.2013. u 12:41

Preuzimanje diplomskih zadataka će se održati u petak, 15.3.2013., u 12:00 sati na Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju, V kat, C zgrada, učionica C 5-13.

Damir Žarko
Objavljeno: 10.03.2013. u 15:38
Uređeno: 10.03.2013. u 17:55

... bit će 15. ožujka 2013 u 12:00 kod prof. dr. sc. Stjepana Bogdana (C11-14).

Mario Vašak
Objavljeno: 08.03.2013. u 23:16

Preuzimanje zadatka diplomskoga rada za RKT održat će se u petak, 15.03. 2013. u 12:00 na Zavodu za RK (zgrada C, XII kat).

Silvio Hrabar
Objavljeno: 07.03.2013. u 09:43

 

Preuzimanje diplomskih radova za profil Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi će se održati u petak 15.3.2013. u 11:00 sati na Zavodu za primijenjeno računarstvo (3. kat D zgrade) u sobi D373.
Studenti zadatake moraju preuzeti osobno.

 

Igor Mekterović
Objavljeno: 04.03.2013. u 12:42
Uređeno: 05.03.2013. u 00:37

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Telekomunikacije i informatika biti će u petak 15.3.2013. u 12:00h u dvorani B3. Studenti dolaze osobno te potpisuju preuzimanje zadatka.

Lea Skorin-Kapov
Objavljeno: 06.02.2013. u 12:33

Potpisivanje obrazaca o predaji diplomskog rada za profil Automatika održat će se u C09-10 u petak 8.2.2013. u 12.00 sati. Potrebno je donjeti obrazac za predaju diplomskog rada koji je potpisao mentor. Diplomski rad se predaje izravno mentoru, u dogovoru s mentorom.

Mario Vašak
Objavljeno: 06.02.2013. u 11:53

Diplomski rad, tvrdi uvez i CD, predaje se izravno mentoru po dogovoru s mentorom. Mentor predaju potvrđuje potpisom na obrascu. Zbog spriječenosti djelovođe, obrazac sa potpisom mentora donesite djelovođi na potpis u ponedjeljak 11. veljače 2013. u 10h na Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija (1. kat D zgrade) u sobu D-150 te nakon toga obrazac odnesite u studentsku službu. Opis ostatka postupka prijave diplomskog rada možete pogledati ovdje.

Marko Subašić
Objavljeno: 05.02.2013. u 10:31

Studenti predaju uvezani diplomski rad mentoru ili djelovođi, koji potvrđuju primitak rada potpisom na obrascu. Rok za potpisivanje obrazaca je petak, 08.02.2013.

Prof.dr. I.Pavić

Ivica Pavić
Objavljeno: 04.02.2013. u 10:47

Obrazac za prijavu obrane Diplomskog rada potpisan od strane mentora potrebno je donijeti djelovođi (prof.dr.sc. damir Žarko) u srijedu, 6. veljače, do 12 sati ili u četvrtak, 7. veljače, od 14 do 16 sati. 

Uvezani diplomski rad se predaje mentoru.

Damir Žarko
Objavljeno: 29.01.2013. u 10:43

 

Studenti predaju uvezani diplomski rad sa CD-om izravno mentoru, koji potvrđuje primitak rada potpisom na obrascu.

Taj obrazac studenti trebaju donijeti djelovođi u petak, 8.2. u 12:00 sati u sobu D373  (3. kat D zgrade).

Studenti koji još uvijek nisu podignuli zadatke moraju prethodno doći kod djelovođe po njih, jer zadatak se uvezuje na prvu stranicu diplomskog rada.

Igor Mekterović
Objavljeno: 25.01.2013. u 11:32
Uređeno: 31.01.2013. u 16:54
 

Predaja diplomskih radova modula Telekomunikacije i informatika održat će se u petak 08. 2. 2013. u 11h u prostoriji C8-06. Ukoliko netko opravdano ne može doći u taj termin neka se javi djelovođi (Lea Skorin-Kapov) na email ili osobno.

Studetni uvezani primjerak rada i CD predaju djelovođi, a ne mentoru.  Studenti obavezno moraju donijeti obrasce koje je potpisao mentor.

Lea Skorin-Kapov
Objavljeno: 12.10.2012. u 12:14

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Obradba informacija biti će u ponedjeljak 15.10.2012. u 12h u prostoriji D150.

Marko Subašić
Objavljeno: 09.10.2012. u 15:18

Preuzimanje diplomskih zadataka će se obaviti u petak, 12. listopada, u 12:00 sati na Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju, V kat, knjižnica (soba C5-14).

Damir Žarko
Objavljeno: 09.10.2012. u 14:18

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi održat će se u petak 12.10.2012. u 12:00h na Zavodu za primijenjeno računarstvo.

Igor Mekterović
Objavljeno: 20.06.2012. u 09:04
Uređeno: 20.06.2012. u 09:04

Studenti trebaju predati uvezane diplomske radove izravno svojem mentoru. Mentor potvrđuje primitak rada potpisom na obrazac. Studenti potpisani obrazac trebaju donijeti djelovođi na potpis do četvrtka 21.6.2012. u 12.00 sati. Nakon toga, studenti su dužni sve obrasce i formulare predati na Studentsku službu.

Damir Žarko
Objavljeno: 20.06.2012. u 08:42

Diplomski rad, tvrdi uvez i CD, predaje se izravno mentoru po dogovoru s mentorom. Mentor predaju potvrđuje potpisom na obrascu. Obrazac sa potpisom mentora predaje se djelovođi na potpis u četvrtak 21. lipnja 2012. u 10h na Zavod za RK.

 

Prof.dr.sc. Silvio Hrabar

 

 

Silvio Hrabar
Objavljeno: 19.06.2012. u 19:06

Diplomski rad studenti predaju mentoru ili djelovođi, a obrasci će se potpisivati u srijedu i četvrtak (20. i 21. 6. 2012.) zbog velikog broja studenata i smanjivanja gužve u Studentskoj službi. S obzirom na veliku zauzetost djelovođe u srijedu i četvrtak (usmeni ispiti) studenti mogu obrasce ostaviti i kod tajnice Zavoda, a djelovođa će ih potpisati u nekoj pauzi.

Djelovođa profila Elektroenergetike

prof.dr. Ivica Pavić

Ivica Pavić
Objavljeno: 19.06.2012. u 17:58

Diplomski rad, tvrdi uvez i CD, predaje se izravno mentoru po dogovoru s mentorom. Mentor predaju potvrđuje potpisom na obrascu. Obrazac sa potpisom mentora donesite djelovođi na potpis u četvrtak 21. lipnja 2012. u 12h na Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija (1. kat D zgrade) u sobu D-150. Opis ostatka postupka prijave diplomskog rada možete pogledati ovdje.

Marko Subašić
Objavljeno: 15.06.2012. u 14:38

 

Predaja diplomskih radova profila Telekomunikacije i informatika biti će u četvrtak 21.6.2012. u 12:00h u dborani B3. Ukoliko netko ne može doći u taj termin neka se javi djelovođi (Mario Kušek) na email ili osobno.

 

Studetni uvezani primjerak rada i CD predaju djelovođi, a ne mentoru (osim ako nije drugačije s mentorom dogovoreno).  Studenti obavezno moraju donijeti obrasce koje je potpisao mentor.

Mario Kušek
Objavljeno: 08.06.2012. u 15:06

Studenti predaju diplomske radove izravno svojem mentoru, u dogovoru s mentorom.

Obrazac potpisan od strane mentora treba donijeti djelovođi (Mario Vašak) na potpis u četvrtak 21.6.2012. u 12:00 sati u C09-13, a nakon toga ga predati s popratnom dokumentacijom u Studentsku službu.

Mario Vašak
Objavljeno: 14.03.2012. u 09:47

Naknadno preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Telekomunikacije i informatika biti će u petak 16.3.2012. u 12:30h na 7. katu C zgrade u laboratoriju C7-03.

Mario Kušek
Objavljeno: 07.03.2012. u 18:02

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Radiokomunikacijske tehnologije održat će se u petak 9.3.2012. u 12:00h u seminaru Zavoda za RK.

 

 

Prof.dr.sc. Silvio Hrabar

Silvio Hrabar
Objavljeno: 07.03.2012. u 14:47

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Obradba informacija će zbog spriječenosti djelovođe biti u ponedjeljak 12.03.2012. u 12h u prostoriji D150.

Marko Subašić
Objavljeno: 07.03.2012. u 13:49

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi održat će se u petak 9.3.2012. u 12:00h u dvorani D259.

Boris Vrdoljak
Objavljeno: 07.03.2012. u 09:45

Preuzimanje diplomskih zadataka profila Elektroenergetika bit će u petak, 09.03.2012. u 13:00 u predavaonici D 272. Studenti koji u tom terminu ne preuzmu diplomski zadatak, mogu ga podići sljedeći tjedan kod tajnice Zavoda.

Djelovođa diplomskih radova

Prof.dr. Ivica Pavić  

Ivica Pavić
Objavljeno: 05.03.2012. u 11:30
Uređeno: 05.03.2012. u 11:33

 

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Telekomunikacije i informatika biti će u petak 9.3.2012. u 12:00h u dvorani B3.

Mario Kušek
Objavljeno: 05.03.2012. u 10:19

Diplomski zadaci za studente profila Elektrotehnički sustavi i tehnologija će biti uručeni u petak 9.3.2012. u 12:00  sati na Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju (V kat, C zgrada) u predavaonici C5-13.

Damir Žarko
Objavljeno: 02.02.2012. u 22:50

Obrazac za predaju diplomskog rada, potpisan od strane mentora, treba donijeti na potpis djelovođi u petak 03.02.2012. u 10.00 sati na Zavod (XII kat). Uvezani diplomski rad i CD treba predati mentoru.

 

Djelovođa:

 

Prof.dr.sc. Silvio Hrabar

Silvio Hrabar
DIPLOMSKI RAD

Procedure i uvjeti završetka diplomskog studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva opisani su u članku 33. i 34. Pravilnika o sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju.

 

Upute o Diplomskom radu na diplomskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva raspoložive su na ovoj poveznici i primjenjuju se od akademske godine 2013./2014.

Tekst koji je crveno označen je preuzet iz postojećeg Pravilnika o preddiplomskom i diplomskom studiju i Izmjenama i dopunama istoga, odnosno iz odgovarajućih odluka Fakultetskog vijeća koje se odnose na ovu tematiku. Preuzet tekst je identičan izvorniku osim eventualnih jezičnih usklađenja.

Plavo označeni tekst je novo dodani dio Pravilnika koji detaljno opisuje dosadašnju dobru praksu i dodatno propisuje nove obveze koje proizlaze iz noveliranih zakonskih odredbi.

 

Ključne promjene u odnosu na dosadašnje postupanje su:

 • Završni i Diplomski radovi moraju se trajno i javno objaviti u internetskoj bazi Nacionalne i sveučilišne knjižnice.
 • Nakon uspješne obrane jedan tiskani primjerak rada obavezno se pohranjuje u Središnjoj knjižnici FER-a.
 • Studenti obvezno elektroničku inačicu rada s bibliografskim podatcima učitavaju u FER-ov informacijski sustav.
 • Mentor propisuje oblik dodatnog primjerka rada kojeg student njemu predaje (tiskana, ukoričena ili elektronička inačica).
 • Studenti prilikom preuzimanja zadatka predaju izjavu o suglasnosti javne objave rada supotpisanu od strane mentora.
 • Zadatci za završne i diplomske radove tiskaju se u 4 primjerka.

 


REPOZITORIJ
 
ANKETA
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!