korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
IZBORNIK PREDMETA
 
GLAVNI IZBORNIK
 
 
DIPLOMSKI RAD
Šifra: 57478
ECTS: 30
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
OBAVIJESTI
Objavljeno: 13.03.2014. u 12:58

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Obradba informacija biti će u petak 14.03.2014. u 11h u prostoriji D150.

Studenti moraju donijeti izjavu o suglasnosti za javnu objavu rada koju trebaju potpisati student i njegov mentor. Ovu Izjavu studenti će preuzimati u personaliziranom obliku s web stranica FER-a.

Marko Subašić
Objavljeno: 12.03.2014. u 18:20

Preuzimanje diplomskih zadataka za studente na profilu Automatika održat će se u petak 14.3.2014. u 12:00 sati u sobi C11-14 (C zgrada, 11. kat, ured prof. Bogdana).

Studenti moraju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu diplomskog rada koju trebaju potpisati student i njegov mentor (u slučaju spriječenosti mentora studenti mogu donijeti i Izjavu potpisanu samo od njihove strane, a potpis mentora iskoordinirat će djelovođa). Ovu Izjavu studenti će preuzimati u personaliziranom obliku s web stranica FER-a.

Mario Vašak
Objavljeno: 12.03.2014. u 13:46
Uređeno: 12.03.2014. u 13:46

Preuzimanje zadatka diplomskog rada (LJETNI ROK 2013-2014) profila ERI održat će se u petak, 14.03.2014. od 11:30 do 12:15h u uredu djelovođe D-109 (prof. D. Jurišić) na Zavodu ZESOI (I kat).

Studenti trebaju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor.
Izjave su personalizirane i preuzimaju se s Ferweba.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 12.03.2014. u 11:28

Preuzimanje diplomskih zadataka za profil Elektrotehnički sustavi i tehnologija će se održati u petak 14.3.2014. u 12:00 sati na Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju (V kat, C zgrada, učionica C5-13)

Studenti moraju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada koju trebaju potpisati student i njegov mentor. Ovu Izjavu studenti će preuzimati u personaliziranom obliku s web stranica FER-a te će na prazna mjesta automatski biti upisane relevantne informacije.

Damir Žarko
Objavljeno: 11.03.2014. u 12:49
Uređeno: 11.03.2014. u 12:56
Preuzimanje zadataka diplomskih...

Poštovani,

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Elektroenergetika biti će u petak 14.3.2014. u 13:00 u dvorani D251 (seminar). Studenti dolaze osobno te potpisuju preuzimanje zadatka. Studenti moraju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor. Izjave će biti personalizirane i preuzimat će se sa FER-weba.

Juraj Havelka
Objavljeno: 11.03.2014. u 10:29
Uređeno: 11.03.2014. u 10:29

Studenti trebaju preuzeti zadatke za Diplomski rad (PIIS) u petak 14.3.2014. u 11:00 sati na Zavodu za primijenjeno računarstvo, 3. kat D zgrade.

Studenti trebaju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor.
Izjave su personalizirane i preuzimaju se s Ferweba.

Igor Mekterović
Objavljeno: 11.03.2014. u 10:25

Studenti trebaju preuzeti zadatke za Diplomski rad  u petak 14.3.2014. u 12:00 sati na Zavodu za Radiokomunikacije, zgrada C,  XII. kat.

Studenti moraju  donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju treba biti potpisana od studenta i njegovog mentora. Izjave će biti personalizirane i preuzimat će se sa FER-weba.

 

 

S.Hrabar

Silvio Hrabar
Objavljeno: 11.03.2014. u 09:45

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Telekomunikacije i informatika biti će u petak 14.3.2013. u 12:00h u dvorani B5. Studenti dolaze osobno te potpisuju preuzimanje zadatka. Studenti moraju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor. Izjave će biti personalizirane i preuzimat će se sa FER-weba.

Lea Skorin-Kapov
Objavljeno: 03.02.2014. u 14:01
Uređeno: 05.02.2014. u 14:06

Predaja diplomskih radova (tj. potpisivanje obrazaca) na profilu Programsko inženjerstvo i informacijski sustav održati će se u petak, 7.2.2014. u 11:30 u sobi D373. 
Studenti prethodno moraju:

  • poslati digitalnu verziju rada (PDF) djelovođi, na adresu: igor.mekterovic@fer.hr
  • predati mentoru primjerak diplomskog rada (tvrdi uvez) i CD sa diplomskim radom u PDF formatu što mentor ovjerava svojim potpisom na obrascu (http://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/obrasci)

Kada je to napravljeno, u navedenom terminu:

  • na potpis donijeti obrazac koji je prethodno potpisao mentor
  • DODATNE DOKUMENTE - POGLEDATI DOLJE*

Djelovođa potpisuje obrazac, a studenti ga nakon toga, uz ostalu dokumentaciju (statistički list, anketni upitnik, preslika uplatnice, plastičnu folija odnosno beskiselinski fascikl), osobno predaju u Studentsku službu. 

 

Igor Mekterović

 

DODATNI DOKUMENTI*

U međuvremenu su nastupile promjene u proceduri predaje diplomskih radova, pažljivo pročitajte upute za predaju. Ovdje citiram dio vezan uz predaju dokumentacije djelovođi:

Predati djelovođi izvorni primjerak tvrdo uvezanog Diplomskog rada koji sadrži izvorni primjerak Diplomskog zadatka i optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Diplomskog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan te skenom potpisanog izvornika obrasca Diplomskog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme Diplomskog rada. Medij je potrebno uložiti u odgovarajuću omotnicu na stražnjoj korici rada.

Djelovođi je potrebno predati i dodatni primjerak elektroničke verzije rada na optičkom mediju u tankom plastičnom kućištu (slim case) koji na papirnatoj etiketi sadrži podatke s naslovnice Diplomskog rada. Dodatno, na sam medij student treba zapisati ključne informacije o sadržaju (ime i prezime studenta, JMBAG, broj i naziv Diplomskog rada, akademska godina obrane Diplomskog rada).

Igor Mekterović
Objavljeno: 22.01.2014. u 15:06
Uređeno: 05.02.2014. u 12:58
Predaja diplomskih radova za profil...

Poštovani,

Diplomski rad predaje se izravno mentoru po dogovoru s mentorom, a mentor predaju potvrđuje potpisom na obrascu. Obrazac s potpisom mentora donesite djelovođi na potpis u petak 7. veljače 2014. od 11h do 12h  u dvoranu D1.

Juraj Havelka
Objavljeno: 10.10.2013. u 14:45

Preuzimanje zadatka diplomskog rada (JESENSKI ROK 2013/2014) profila PIIS održat će se u petak, 11.10.2013. u 12:15 u hodniku ZPR-a (3 kat D zgrade).

Igor Mekterović
Objavljeno: 10.10.2013. u 09:52
Uređeno: 10.10.2013. u 09:55

Preuzimanje zadatka diplomskog rada (JESENSKI ROK 2013-2014) profila ERI održat će se u petak, 11.10.2013. od 11:30 do 12:15h u uredu djelovođe D-109 (prof. D. Jurišić) na Zavodu ZESOI (I kat).

Dražen Jurišić
Objavljeno: 26.06.2013. u 11:56

Diplomske radove studenti predaju svojem mentoru. Obrazac potpisan od strane mentora studenti mogu donijeti djelovođi na potpis u petak, 28.6.2013., u 12:00 sati na V katu Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju.

Damir Žarko
Objavljeno: 24.06.2013. u 16:54

Diplomski rad predaje se izravno mentoru po dogovoru s mentorom,a mentor predaju potvrđuje potpisom na obrascu. Obrazac sa potpisom mentora donesite djelovođi na potpis u petak 28. lipnja 2013. u 12h na Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija (1. kat D zgrade) u sobu D-150.

Marko Subašić
Objavljeno: 24.06.2013. u 12:09

Potpisivanje obrazaca za predaju diplomskih radova (prethodno potpisanih od strane mentora) održat će se u petak, 28.06.2013. u 12 sati na Zavodu za visoki napon i energetiku. Uvezani radovi mogu se predati djelovođi ili direktno mentoru.

Djelovođa profila Elektroeneergetika

Ivica Pavić

Ivica Pavić
Objavljeno: 20.06.2013. u 16:29

Potpisivanje obrazaca za predaju diplomskog rada na profilu Automatika održat će se u petak 28. lipnja 2013. u 12:00 u C09-10. Obrazac za predaju treba biti prethodno potpisan od strane mentora, a diplomski se rad predaje mentoru u dogovoru s mentorom.

Diplomski rad se strukturira i predaje prema uputama za izradu i predaju diplomskog rada koje možete naći u repozitoriju.

Mario Vašak
Objavljeno: 20.06.2013. u 11:03

Predaja diplomskih radova (tj. potpisivanje obrazaca) na profilu Programsko inženjerstvo i informacijski sustav održati će se u petak, 28.6.2013. u 11:30 u dvorani D259
Studenti prethodno moraju:

  1. poslati digitalnu verziju rada (PDF) djelovođi, na adresu: igor.mekterovic@fer.hr
  2. predati mentoru primjerak diplomskog rada (tvrdi uvez) i CD sa diplomskim radom u PDF formatu što mentor ovjerava svojim potpisom na obrascu (http://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/obrasci)

Kada je to napravljeno, u navedenom terminu:

  • na potpis donijeti obrazac koji je prethodno potpisao mentor

Djelovođa potpisuje obrazac, a studenti ga nakon toga, uz ostalu dokumentaciju (statistički list, anketni upitnik, preslika uplatnice, plastičnu folija odnosno beskiselinski fascikl), osobno predaju u Studentsku službu najkasnije do 1.7.2013 do 14:00 sati

Igor Mekterović

Igor Mekterović
Objavljeno: 19.06.2013. u 23:37

Predaja diplomskih radova na profilu Telekomunikacije i informatika će biti u petak 28.6.2013. u 13:00 u dvorani B4. Studenti obavezno moraju:

  1. na potpis donijeti obrazac koji je prethodno potpisao mentor
  2. donijeti na uvid uvezani primjerak rada i CD (nakon uvida studenti sami nose radove mentorima). 
  3. poslati digitalnu verziju rada u obliku PDF datoteke na mail tajnici (Jasna Slavinić: jasna.slavinic@fer.hr) najkasnije do 28.06.2013. u 10:00h.
Lea Skorin-Kapov
Objavljeno: 21.03.2013. u 15:06

Studenti koji nisu uspjeli preuzeti zadatak za diplomski rad u terminu 15.3. mogu to učiniti u nadoknadnom terminu u ponedjeljak 25.3.2013. u 13:15 u C09-10.

Mario Vašak
Objavljeno: 13.03.2013. u 15:12
Uređeno: 14.03.2013. u 14:02

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Obradba informacija biti će u petak 15.03.2013. u 12h u prostoriji D150.

Marko Subašić
Objavljeno: 13.03.2013. u 11:52

Preizimanje zadataka diplomskih radova bit će u petak, 15.03.2013. u 13 sati u dvorani D 272.

Djelovođa diplomskih radova

Prof.dr. I.Pavić

Ivica Pavić
Objavljeno: 12.03.2013. u 12:41

Preuzimanje diplomskih zadataka će se održati u petak, 15.3.2013., u 12:00 sati na Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju, V kat, C zgrada, učionica C 5-13.

Damir Žarko
Objavljeno: 10.03.2013. u 15:38
Uređeno: 10.03.2013. u 17:55

... bit će 15. ožujka 2013 u 12:00 kod prof. dr. sc. Stjepana Bogdana (C11-14).

Mario Vašak
Objavljeno: 08.03.2013. u 23:16

Preuzimanje zadatka diplomskoga rada za RKT održat će se u petak, 15.03. 2013. u 12:00 na Zavodu za RK (zgrada C, XII kat).

Silvio Hrabar
Objavljeno: 07.03.2013. u 09:43

 

Preuzimanje diplomskih radova za profil Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi će se održati u petak 15.3.2013. u 11:00 sati na Zavodu za primijenjeno računarstvo (3. kat D zgrade) u sobi D373.
Studenti zadatake moraju preuzeti osobno.

 

Igor Mekterović
Objavljeno: 04.03.2013. u 12:42
Uređeno: 05.03.2013. u 00:37

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Telekomunikacije i informatika biti će u petak 15.3.2013. u 12:00h u dvorani B3. Studenti dolaze osobno te potpisuju preuzimanje zadatka.

Lea Skorin-Kapov
Objavljeno: 06.02.2013. u 12:33

Potpisivanje obrazaca o predaji diplomskog rada za profil Automatika održat će se u C09-10 u petak 8.2.2013. u 12.00 sati. Potrebno je donjeti obrazac za predaju diplomskog rada koji je potpisao mentor. Diplomski rad se predaje izravno mentoru, u dogovoru s mentorom.

Mario Vašak
Objavljeno: 06.02.2013. u 11:53

Diplomski rad, tvrdi uvez i CD, predaje se izravno mentoru po dogovoru s mentorom. Mentor predaju potvrđuje potpisom na obrascu. Zbog spriječenosti djelovođe, obrazac sa potpisom mentora donesite djelovođi na potpis u ponedjeljak 11. veljače 2013. u 10h na Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija (1. kat D zgrade) u sobu D-150 te nakon toga obrazac odnesite u studentsku službu. Opis ostatka postupka prijave diplomskog rada možete pogledati ovdje.

Marko Subašić
Objavljeno: 05.02.2013. u 10:31

Studenti predaju uvezani diplomski rad mentoru ili djelovođi, koji potvrđuju primitak rada potpisom na obrascu. Rok za potpisivanje obrazaca je petak, 08.02.2013.

Prof.dr. I.Pavić

Ivica Pavić
Objavljeno: 04.02.2013. u 10:47

Obrazac za prijavu obrane Diplomskog rada potpisan od strane mentora potrebno je donijeti djelovođi (prof.dr.sc. damir Žarko) u srijedu, 6. veljače, do 12 sati ili u četvrtak, 7. veljače, od 14 do 16 sati. 

Uvezani diplomski rad se predaje mentoru.

Damir Žarko
Objavljeno: 29.01.2013. u 10:43

 

Studenti predaju uvezani diplomski rad sa CD-om izravno mentoru, koji potvrđuje primitak rada potpisom na obrascu.

Taj obrazac studenti trebaju donijeti djelovođi u petak, 8.2. u 12:00 sati u sobu D373  (3. kat D zgrade).

Studenti koji još uvijek nisu podignuli zadatke moraju prethodno doći kod djelovođe po njih, jer zadatak se uvezuje na prvu stranicu diplomskog rada.

Igor Mekterović
Objavljeno: 25.01.2013. u 11:32
Uređeno: 31.01.2013. u 16:54
 

Predaja diplomskih radova modula Telekomunikacije i informatika održat će se u petak 08. 2. 2013. u 11h u prostoriji C8-06. Ukoliko netko opravdano ne može doći u taj termin neka se javi djelovođi (Lea Skorin-Kapov) na email ili osobno.

Studetni uvezani primjerak rada i CD predaju djelovođi, a ne mentoru.  Studenti obavezno moraju donijeti obrasce koje je potpisao mentor.

Lea Skorin-Kapov
Objavljeno: 12.10.2012. u 12:14

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Obradba informacija biti će u ponedjeljak 15.10.2012. u 12h u prostoriji D150.

Marko Subašić
Objavljeno: 09.10.2012. u 15:18

Preuzimanje diplomskih zadataka će se obaviti u petak, 12. listopada, u 12:00 sati na Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju, V kat, knjižnica (soba C5-14).

Damir Žarko
Objavljeno: 09.10.2012. u 14:18

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi održat će se u petak 12.10.2012. u 12:00h na Zavodu za primijenjeno računarstvo.

Igor Mekterović
Objavljeno: 20.06.2012. u 09:04
Uređeno: 20.06.2012. u 09:04

Studenti trebaju predati uvezane diplomske radove izravno svojem mentoru. Mentor potvrđuje primitak rada potpisom na obrazac. Studenti potpisani obrazac trebaju donijeti djelovođi na potpis do četvrtka 21.6.2012. u 12.00 sati. Nakon toga, studenti su dužni sve obrasce i formulare predati na Studentsku službu.

Damir Žarko
Objavljeno: 20.06.2012. u 08:42

Diplomski rad, tvrdi uvez i CD, predaje se izravno mentoru po dogovoru s mentorom. Mentor predaju potvrđuje potpisom na obrascu. Obrazac sa potpisom mentora predaje se djelovođi na potpis u četvrtak 21. lipnja 2012. u 10h na Zavod za RK.

 

Prof.dr.sc. Silvio Hrabar

 

 

Silvio Hrabar
Objavljeno: 19.06.2012. u 19:06

Diplomski rad studenti predaju mentoru ili djelovođi, a obrasci će se potpisivati u srijedu i četvrtak (20. i 21. 6. 2012.) zbog velikog broja studenata i smanjivanja gužve u Studentskoj službi. S obzirom na veliku zauzetost djelovođe u srijedu i četvrtak (usmeni ispiti) studenti mogu obrasce ostaviti i kod tajnice Zavoda, a djelovođa će ih potpisati u nekoj pauzi.

Djelovođa profila Elektroenergetike

prof.dr. Ivica Pavić

Ivica Pavić
Objavljeno: 19.06.2012. u 17:58

Diplomski rad, tvrdi uvez i CD, predaje se izravno mentoru po dogovoru s mentorom. Mentor predaju potvrđuje potpisom na obrascu. Obrazac sa potpisom mentora donesite djelovođi na potpis u četvrtak 21. lipnja 2012. u 12h na Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija (1. kat D zgrade) u sobu D-150. Opis ostatka postupka prijave diplomskog rada možete pogledati ovdje.

Marko Subašić
Objavljeno: 15.06.2012. u 14:38

 

Predaja diplomskih radova profila Telekomunikacije i informatika biti će u četvrtak 21.6.2012. u 12:00h u dborani B3. Ukoliko netko ne može doći u taj termin neka se javi djelovođi (Mario Kušek) na email ili osobno.

 

Studetni uvezani primjerak rada i CD predaju djelovođi, a ne mentoru (osim ako nije drugačije s mentorom dogovoreno).  Studenti obavezno moraju donijeti obrasce koje je potpisao mentor.

Mario Kušek
Objavljeno: 08.06.2012. u 15:06

Studenti predaju diplomske radove izravno svojem mentoru, u dogovoru s mentorom.

Obrazac potpisan od strane mentora treba donijeti djelovođi (Mario Vašak) na potpis u četvrtak 21.6.2012. u 12:00 sati u C09-13, a nakon toga ga predati s popratnom dokumentacijom u Studentsku službu.

Mario Vašak
Objavljeno: 14.03.2012. u 09:47

Naknadno preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Telekomunikacije i informatika biti će u petak 16.3.2012. u 12:30h na 7. katu C zgrade u laboratoriju C7-03.

Mario Kušek
Objavljeno: 07.03.2012. u 18:02

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Radiokomunikacijske tehnologije održat će se u petak 9.3.2012. u 12:00h u seminaru Zavoda za RK.

 

 

Prof.dr.sc. Silvio Hrabar

Silvio Hrabar
Objavljeno: 07.03.2012. u 14:47

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Obradba informacija će zbog spriječenosti djelovođe biti u ponedjeljak 12.03.2012. u 12h u prostoriji D150.

Marko Subašić
Objavljeno: 07.03.2012. u 13:49

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi održat će se u petak 9.3.2012. u 12:00h u dvorani D259.

Boris Vrdoljak
Objavljeno: 07.03.2012. u 09:45

Preuzimanje diplomskih zadataka profila Elektroenergetika bit će u petak, 09.03.2012. u 13:00 u predavaonici D 272. Studenti koji u tom terminu ne preuzmu diplomski zadatak, mogu ga podići sljedeći tjedan kod tajnice Zavoda.

Djelovođa diplomskih radova

Prof.dr. Ivica Pavić  

Ivica Pavić
Objavljeno: 05.03.2012. u 11:30
Uređeno: 05.03.2012. u 11:33

 

Preuzimanje zadataka diplomskih radova profila Telekomunikacije i informatika biti će u petak 9.3.2012. u 12:00h u dvorani B3.

Mario Kušek
Objavljeno: 05.03.2012. u 10:19

Diplomski zadaci za studente profila Elektrotehnički sustavi i tehnologija će biti uručeni u petak 9.3.2012. u 12:00  sati na Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju (V kat, C zgrada) u predavaonici C5-13.

Damir Žarko
Objavljeno: 02.02.2012. u 22:50

Obrazac za predaju diplomskog rada, potpisan od strane mentora, treba donijeti na potpis djelovođi u petak 03.02.2012. u 10.00 sati na Zavod (XII kat). Uvezani diplomski rad i CD treba predati mentoru.

 

Djelovođa:

 

Prof.dr.sc. Silvio Hrabar

Silvio Hrabar
DIPLOMSKI RAD

Procedure i uvjeti završetka diplomskog studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva opisani su u članku 33. i 34. Pravilnika o sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju.

 

 

Završetak diplomskih studija

Čanak 33.

(1) Fakultet imenuje odbore za diplomski rad profila koji se organiziraju po profilima iz članka 2. stavka 4. Odbori prate postupak izradbe i obrane diplomskog rada.

(2) Odbor za diplomski rad profila čine predsjednik, dopredsjednik, dva člana i djelovođa. Predsjednik je nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora. Ostali članovi odbora nastavnici su u znanstveno-nastavnom zvanju.

(3) Diplomski studij završava izradbom diplomskoga rada i njegovom uspješnom javnom obranom te stjecanjem barem 120 ECTS bodova predviđenih studijskim programom.

(4) Diplomskim radom student treba dokazati sposobnost za inženjerski rad pri rješavanju složenih zadataka.

(5) Diplomski rad zadaje se u polju elektrotehnike i/ili računarstva.

(6) Diplomski rad upisuje se na početku semestra u kojem se, zajedno s polaganjem preostalih upisanih predmeta u tom semestru i već ranije položenim predmetima na diplomskom studiju, mogu zadovoljiti uvjeti završetka diplomskog studija. Diplomski rad može se upisati i u ljetnom i u zimskom semestru. 

(7) Rokove za zadavanje tema diplomskih radova i rokove za predaju i obranu izrađenih diplomskih radova propisuje Fakultetsko vijeće unaprijed za svaku akademsku godinu. 

(8) Naslov teme diplomskog rada s kratkim opisom očekivanih rezultata zadaje mentor vodeći računa o izraženoj želji studenta. Diplomski zadatak supotpisuju predsjednik ili dopredsjednik i djelovođa odgovarajućeg odbora za diplomski rad profila nakon pozitivne odluke Odbora za preddiplomske i diplomske studije.

(9) Naslov diplomskoga zadatka s kratkim opisom očekivanih rezultata i imenom mentora objavljuju se na internim mrežnim stranicama Fakulteta.

(10) Diplomski rad na Fakultetu zadaje se, piše i brani na hrvatskome jeziku.

(11) Odbor za preddiplomske i diplomske studije može odobriti pisanje i obranu diplomskog rada na jednom od svjetskih jezika na temelju zahtjeva kandidata i uz suglasnost mentora. Tim jezikom trebaju vladati i mentor i svi članovi ispitnoga povjerenstva.

(12) Diplomski radovi iz stavka 11. ovog članka zadaju se, pišu i brane na odobrenom jeziku.

(13) O tijeku izradbe diplomskoga rada student redovito izvještava mentora ili suradnika kojega odredi mentor.

(14) Diplomski rad predaje se i brani u predviđenom roku u semestru u kojem je upisan. Student koji diplomski rad ne preda u predviđenome roku ponovo upisuje diplomski rad.

(15) Student ima pravo pristupiti obrani diplomskoga rada nakon što je ispunio uvjete iz članka 7. stavka 1. i položio sve upisane predmete.

(16) Nakon predaje diplomskoga rada Odbor za diplomski rad profila određuje svakomu studentu ispitno povjerenstvo za obranu diplomskoga rada.

(17) Ispitno povjerenstvo ima tri člana. Ispitnim povjerenstvom u pravilu predsjedava mentor.

(18) Članovi ispitnoga povjerenstva moraju biti izabrani u znanstveno-nastavno ili znanstveno zvanje. Najmanje jedan član ispitnoga povjerenstva mora biti u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni

profesor ili redoviti profesor.

(19) Studentu čiji je diplomski rad ocijenjen negativnom ocjenom ne odobrava se obrana i taj student ponovo upisuje diplomski rad.

(20) Obrana diplomskoga rada javna je i sastoji se od usmenoga prikaza rezultata diplomskoga rada i provjere znanja iz područja diplomskoga rada. Pod provjeravanjem znanja smatraju se odgovori na pitanja u vezi s diplomskim radom koja kandidatu postavljaju članovi povjerenstva.

(21) Konačnu ocjenu diplomskoga rada donosi ispitno povjerenstvo odmah nakon održane obrane i to na temelju ocjene pisanoga dijela diplomskoga rada koju daje mentor i ocjena odgovora tijekom obrane koje daju članovi ispitnoga povjerenstva. Uz uvjet da je većina ocjena usmenoga ispita pozitivna, ukupna se ocjena utvrđuje tako da se ocjeni rada pomnoženoj s dva pribroje pojedinačne ocjene odgovora članova povjerenstva i ukupni rezultat podijeli s pet. Ukupna se ocjena zaokružuje na najbliži cijeli broj.

(22) Ako je većina ocjena članova povjerenstva na obrani diplomskoga rada negativna, student ponovo upisuje diplomski rad.

(23) Upis diplomskoga rada treći put može odobriti Fakultetsko vijeće na temelju pisanoga i obrazloženoga zahtjeva studenta i mišljenja mentora.

 

Ukupna ocjena uspjeha na studiju

Članak 34.

(1) Ukupna ocjena uspjeha na studiju ovisi o ocjenama ispita na svim predmetima, uključujući i ocjenu završnoga odnosno diplomskoga rada s pripadajućim ECTS bodovima.

(2) Predmeti koji se ocjenjuju opisnim ocjenama "zadovoljio" ili "nije zadovoljio" ne uzimaju se u obzir u izračunu ukupne ocjene uspjeha na studiju.

(3) Ukupna ocjena uspjeha na studiju utvrđuje se tako da se zbroje pojedinačne ocjene ispita iz svih predmeta iz stavka 1. ovog članka, pomnože s njima pripadajućim brojem ECTS bodova i dobiveni rezultat podijeli sa zbrojem ECTS bodova svih predmeta iz stavka 1. ovog članka.

(4) Ocjena se u ispravama iskazuje zaokruživanjem na dva decimalna mjesta.


REPOZITORIJ
 
ANKETA
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!