Društveni aspekti računalom posredovane komunikacije

Opis predmeta

Djelotvorna komunikacija putem interneta sve je važnija u suvremenom obrazovnom i poslovnom okruženju. Kolegij omogućava stjecanje znanja, vještina i specifičnih kompetencija iz različitih područja korištenja interneta u poslovnoj i obrazovnoj komunikaciji u interakciji između pojedinaca, grupa i timova, kao i u masovnoj komunikaciji. Polaznici kolegija stječu potrebna znanja iz komunikologije i psihologije za uspješnije prezentiranje informacija na Internetu i oblikovanje proizvoda i usluga koje se zasnivaju na online komunikaciji s korisnicima/klijentima.

Opće kompetencije

Poznavanje internetskih/web tehnologija i njihovih potencijala za interpersonalnu, marketinšku i masovnu komunikaciju, kao i oblikovanje e-usluga. Razumijevanje teorijskih osnova za korištenje interneta/weba za međuljudsku komunikaciju, kao i interakciju s poslovnim partnerima. Vještina izrade osobnog e-portfolija i korištenja sustava za e-portfolio za online prezentiranje sadržaja.

Ishodi učenja

 1. procijeniti specifičnosti interneta/weba kao medija u odnosu na druge interpersonalne i masovne komunikacijske medije
 2. primijeniti u praksi teorijske modele komunikacije posredstvom računala i moći ih upotrijebiti za kritičku analizu povezanih pojava/procesa
 3. primijeniti teorijske modele računalom posredovane komunikacije komunikacije za procjenu i dizajniranje web mjesta koja će biti upotrebljiva i atraktivna korisnicima
 4. analizirati prednosti interneta/weba kao medija za masovnu komunikaciju te ih koristiti u izradi online sadržaja i usluga
 5. procijeniti nedostatke interneta kao medija za komunikaciju i oblike ponašanja korisnika koji im ugrožavaju privatnost i sigurnost
 6. primijeniti tehnike pretraživanja resursa na internetu, online baza podataka i drugih izvora za pronalaženje znanstveno-tehnoloških informacija iz područja računalom posredovane komunikacije
 7. povezati i kombinirati različite teorijske modele iz područja računalom posredovane komunikacije i srodnih disciplina za evaluaciju i kreiranje komercijalnih proizvoda i web mjesta
 8. procijeniti i unaprijediti osobno samoprezentiranje na službenim osobnim web stranicama, e-portfolio profilima i na društvenim mrežama

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja i sadržaji u online tečaju te Moodle sustavu. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana nastave i međuispita, dok se drugi ciklus sastoji od 6 tjedana nastave i završnog ispita.

Provjere znanja

Provjere znanja s ponuđenim odgovorima.

Konzultacije

Konzultacije su organizirane u tjednima nastave nakon predavanja.

Seminari

Seminari koje studenti predaju online preko Moodle sustava.

E-učenje

Samostalni rad s tečajevima za e-učenje, kao i kreiranje sadržaja u e-portfolio sustavu.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Napomena / komentar Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 4 % 0 % 2 %
Seminar/Projekt 0 % 8 % 0 % 8 %
Prisutnost 0 % 3 % 0 % 3 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 45 %
Ispit: Pismeni 0 % 85 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u računalom posredovanu komunikaciju. Izvori iz literature o računalom posredovanoj komunikaciji.
 2. Obilježja interneta kao komunikacijskog medija. Model kompetencije u računalom posredovanoj komunikaciji.
 3. Vještine u računalom posredovanoj komunikaciji.
 4. Teorije uporabe interneta kao masovnog medija. Model sklonosti internetu kao masovnom mediju.
 5. Prednosti i nedostaci interneta kao masovnog medija. Usporedba interneta s drugim masovnim medijima.
 6. Znanstvene i tehnološke informacije na internetu/webu. Online baze podataka za znanstvenim i stručnim sadržajima.
 7. Međuispitno razdoblje
 8. Komunikacijski aspekti multimedije i dizajna web mjesta.
 9. Kvaliteta e-usluge i dizajn komercijalnog web mjesta.
 10. Upravljanje odnosima s klijentima i korporativno web mjesto.
 11. E-portfolio sustavi i samoprezentacija na e-portfoliju i društvenim mrežama.
 12. Etički problemi vezani uz internet/web. Pravna regulacija vezana korištenje interneta.
 13. E-učenje i obrazovne web tehnologije.
 14. Web 2.0 alati i mogućnosti njihove primjene.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnički sustavi i tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnički sustavi i tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Telekomunikacije i informatika -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Telekomunikacije i informatika -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Računarska znanost -> Računarstvo (Profil)

Računarska znanost -> Računarstvo (Profil)

Literatura

Kelsey, S., St.Amant, K. (2008.), Handbook of Research on Computer Mediated Communication (2 vol,), Information Science Reference
Wright, K.B., Webb, L.M. (2010.), Computer-Mediated Communication in Personal Relationships, Peter Lang Publishing Inc.
Westerman, D., Bowman, N.D.Lachlan, K.H. (2014.), Introduction to Computer Mediated Communication: A Functional Approach, Kendall Hunt Publishing

Bodovi i izvedba

2 ECTS
R1 Engleski jezik
R3 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan