Naslovnica Pretraživanje AAA
IZBORNIK PREDMETA
 
GLAVNI IZBORNIK
 
 
BIBLIJSKA TEOLOGIJA 2
Šifra: 86501
ECTS: 2
Nositelji: doc. dr. sc. Niko Bilić
Izvođači: Tanja Lakić, mag. theol. - Predavanja

Tanja Lakić, mag. theol. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
OBAVIJESTI
Objavljeno: 10.09.2015. u 09:16

Poštovani studenti,

Dekanski rok se organizira ukoliko se pokaže potreba. Predviđeni termin je 16. rujna sa početkom u 15:00 sati (dvorana naknadno).
Prijave i odjave su moguće do 14. rujna do 12:00 sati.
Predviđeno vrijeme trajanja ispita je dva sata a obuhvaća gradivo oba ciklusa. Izgledom i opsegom je jednak ispitnim rokovima - u nastavku, izvadak iz Informacija o kolegiju.

Ispitni rok: 
Studentu se priznaju ostvareni bodovi iz zadaće, Moodle-a i zalaganja, a sam ispit nosi 80 bodova.
Ispit se sastoji od 40 pitanja sa po četiri ponuđena odgovora od kojih je samo jedno točan; točan odgovor donosi dva (+2) boda, netočan odnosi -0,20 a neodogvoreno pitanje ne odnosi bodove (0). Prag za prolaz roka je 40 bodova dok je za prolaz kolegija potrebno je ostvariti sveukupan broj od minimalno 50 bodova.

Tanja Lakić
Objavljeno: 06.03.2015. u 21:45
Uređeno: 06.03.2015. u 21:50

Dobrodošli!

Promjene u odnosu na Biblijsku teologiju 1 su minimalne - zadaća više nije obavezna. Ostale informacije možete vidjeti ovdje:

Materijali sa predavanja
Informacije o kolegiju
Česta pitanja
Kalendar kolegija
Facebook grupa

Ukoliko imate pitanja na koje niste pronašli odgovore, možete nas pronaći na email adresi biblijska.teologija@gmail.com.
 

Tanja Lakić
KONTAKTI
 

ČESTA PITANJA
 
REPOZITORIJ
 
ANKETA
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!