Česta pitanja

 

Održavanje nastave i zalaganje

Jesu li predavanja obavezna? Trebam li doći na svako predavanje?
Predavanja nisu obavezna, no studenti koji se zalažu na predavanju ostvaruju dodatne bodove iz zalaganja.

Kako ostvariti bodove iz zalaganja na nastavi?
Prije svakog predavanja student može preuzeti papirić s kratkim zadatakom koji se obično sastoji od jednog ili dva pitanja na koje je potrebno odgovoriti na temelju nekoliko zadanih biblijskih redaka. Pitanja prate gradivo koje se obrađuje na satu pa kada se obrađuje zadani tekst nastavnik će zamoliti studenta da iznese svoje zaključke. Student potpisani papirić s odgovorom vraća nastavniku po završetku predavanja.

Koji prijevod Biblije koristiti?
Na hrv. području je u opticaju nekoliko prijevoda a najčešći su Jeruzalemska Biblija (izdanje Kršćanske sadašnjosti), zatim tzv. Zagrebačka Biiblija (Duda-Fućak, izdanje KS-a) i prijevod biskupa Šarića (izdanje Hrvatskog biblijskog društva, dostupno i u Verbumu). Ako se prvi put susrećete sa biblijskim tekstom, najbolje je uzeti Jeruzalemsku Bibliju jer sadržava i komentare. Prvi sljedeći izbor je Zagrebačka Biblija koji je ujedno i najčešće korišten prijevod, a mi ga uz prijevod biskupa Šarića koristimo u nastavi. Biblija za mlade nije dobar izbor jer ne sadrži sve tekstove ili ih donosi u prilagođenom obliku.

Koje biblijske kratice se koriste?
Koristimo europski način pisanja kratica, upute možete pronaći ovdje.

Što ako nemam Bibliju sa sobom?
Na predavanjima se svakako možete poslužiti online verzijama teksta no i kod nastavnika će biti dostupno nekoliko primjeraka.

Smijemo li predložiti dodatnu temu za predavanje?
Svakako, a profesor će odlučiti odgovara li tema nastavi.


Domaće zadaće

Trebam li pisati domaću zadaću?
Od akademske godine 2016./2017. više ne postoje pisane zadaće. Bodovi su preneseni u bodovanje sustava Moodle.


Pismene provjere znanja

Gdje pronaći ispitne materijale?
Prezentacije, tekstovi i multimedija su dostupni ovdje.
Ogledna pitanja će biti dostupna u repozitoriju (uključena su u Moodle ispite).
Linkovi na cijeli biblijski tekst dostupni su u repozitoriju.

Kako pripremati ispit?
Detaljno proučite prezentacije s predavanja i biblijski tekst koji se obrađuje. Na amdg.eu nalaze se osim prezentacija nalaze i prateći tekstovi koji daju uvid u literaturu i multimedijski uradci koji mogu pomoći u studiju. U predispitnom ponavljanju mogu pomoći pitanja za ponavljanje koja će biti dostupna na Moodle sustavu nekoliko dana pred ispit i ogledna pitanja (obično su objavljena na stranicama predmeta dva dana pred ispit). Uzmite u obzir da samo ta pitanja nisu dovoljna jer se baza pitanja svake godine nadopunjuje novim pitanjima te je stoga naglasak na osobnom studiju.
Materijali s amdg.eu su linkani i u Moodle sustavu kod svake kratke provjere znanja.

Moram li koristiti Bibliju tijekom provjere znanja?
Nije potrebno ali je poželjno jer se neka ispitna pitanja odnose na direktan rad s tekstom.

Trebam li donijeti Bibliju na provjeru znanja?
Najbolje je donijeti vlastitu Bibliju (može biti posuđena i smije biti samo u tiskanom obliku), jer nije moguće svim studentima osigurati primjerak tijekom provjere. Studentima koji ne donesu vlastitu Bibliju bit će raspodijeljen ograničeni broj primjeraka po principu prvog dolaska (čuvari će dijeliti Biblije studentima prema redoslijedu dolaska / traženja Biblije na provjeri znanja). Također, u Knjižnici Fakulteta je dostupno nekoliko primjeraka.

Što ako ne donesem vlastitu Bibliju, a više ih nema?
Obično svi studenti dođu na red na posudbu Biblije u ispitno vrijeme, no ipak se prepruča ponijeti vlastitu Bibliju kako bi se izbjeglo čekanje.

Što ako u Bibliji imam nadopisane neke bilješke?
Nije dozvoljeno koristiti Bibliju u kojoj su napisane bilješke. Eventualne papire trebate izvaditi. Čuvari će udaljiti s ispita studente kod kojih će biti pronađeni bilo kakvi papiri ili bilješke.

Koji su uvjeti za izlazak na Završni ispit i Ispitni rok?
Za izlazak na Završni ispit svaki student treba proći prag na Međuispitu. Za izlazak na Ispitni rok nema prethodnih uvjeta.

 

Online provjere znanja (Moodle)

Kako se mogu upisati na online kolegij?
Svi redovni studenti kolegija su automatski upisani kod otvaranja prvog ispita, otprilike u drugom tjednu predavanja.

Nisam redovni student/dolazim sa drugog fakulteta. Mogu li se upisati?
Studenti koji dolaze sa drugih fakulteta moraju preko Studentske referade FER-a zatražiti upis u Ferweb, nakon čega će moći pristupiti Moodle sustavu.

Kada će ispiti biti otvoreni?
Ispiti obuhvaćaju po dva tjedna nastave te će biti otvoreni otprilike tjedan dana nakon svakog parnog tjedna. O svakom novom ispitu ćete biti obaviješteni na stranicama predmeta.

Je li obavezno odgovarati na pitanja?
Nije obavezno odgovarati na pitanja, no sveukupne Moodle aktivnosti nose 20 bodova od ukupnih 100.

Koliko dugo će pitanja biti otvorena?
Ovisi o vrsti ispita (niže detaljnije).

Postoji više vrsta Moodle ispita?
Da:
Predispiti - prvi i drugi predispit se odnose na ponavljanje biblijskih kratica. Mogu se rješavati neograničeno, uzima se najveći broj bodova, pristup je neograničen kroz semestar. Svakako provježbajte kratice kako ne bi nepotrebno gubili bodove na ispitu jer ste krivo razumijeli pitanje. Treći predispit je vježba rada s biblijskim tekstom i otvoren je pred kraj semestra.
Kratke provjere - pitanja uz gradivo obrađeno na nastavi. Otvaraju se nakon svaka dva tjedna nastave te ostaju otvorena po dva tjedna. Svaki student ima jedan pokušaj.
Pitanja za ponavljanje - obuhvaćaju pitanja iz kratkih provjera te hebrejske i grčke riječi. Otvaraju se nekoliko dana pred pismene provjere znanja kako bi što bolje pripremili ispit. Studentima je dostupno tri pokušaja iz kratkih provjera (hebrejske i grčke riječi neograničeno), uzima se najveći rezultat.

Na ispitima nema negativnih bodova.
Pretplatite se na obavijesti predmeta kako bi bili pravovremeno obaviješteni o novim ispitima.

Hoće li biti naknadnih otvaranja ispita?
Ne, no ako niste bili u mogućnosti pristupiti ispitu zbog težih razloga (bolest i sl.) javite se asistentici. Iznimka su tehničke poteškoće što svakako molimo dojavite što prijavite.

Nakon rješavanja ispita moj odgovor nije ocijenjen. Zašto?
Svi odgovori će biti ocijenjeni nakon završetka roka za pojedinu grupu pitanja. Neki ispiti se ocjenjuju ručno pa je potrebno malo više vremena za rezultate.

Kada će bodovi biti vidljivi u Ferwebu?
Nakon što se zaključi rok vezan uz svaku pojedinačnu skupinu pitanja. Bodovi iz predispita se osvježavaju utorkom navečer.

 

Bodovni pragovi i ocjenjivanje

Koje su obavezne aktivnosti na predmetu?
Student ima obvezu izlaska na međuispit i završni ispit, ostale aktivnosti su opcionalne. Treba međutim pripaziti na pragove.

Koju ocjenu ću ostvariti iz predmeta?
Ocjena iz predmeta izravno ovisi o bodovima koje ćete ostvariti iz pojedinih oblika provjere znanja ili aktivnosti. Bodovni pragovi na predmetu definirani su u Informacijskom paketu i poznati su prije početka nastave (vidi i Informacije o kolegiju).

Mogu li se bodovni pragovi mijenjati?
Bodovni pragovi na predmetu definirani su u Informacijskom paketu i poznati su prije početka nastave. Naknadna izmjena bodovnih pragova nije moguća.

Kada će ocjene biti objavljene?
Ogledne ocjene će biti generirane nakon što u sustavu postanu vidljivi bodovi završnog ispita. To nisu konačne ocjene - obično je nakon završnog ispita još otvoren treći predispit. Nakon što je i on ispravljen u sustavu će biti vidljiv konačan broj bodova s ponuđenom ocjenom - studentima će biti ponuđeno nekoliko dana za odbijanje ocjene uz obavijest na stranicama predmeta.

Nisam zadovoljan ostvarenom ocjenom. Nedostaje mi x bodova za veću ocjenu? Kako mogu nadoknaditi izgubljene bodove? Dodajete li bodove?
Bodovi na predmetu se ostvaruju tijekom cijele godine na temelju različitih provjera znanja, aktivnosti i zalaganja. Na kraju semestra ti bodovi se zbrajaju. Konačna ocjena ovisi isključivo o ukupno ostvarenim bodovima, a konačni rezultat se zaokružuje (ceil). Bodovi koji se nisu ostvarili u sustavu Moodle tijekom semestra ne mogu se kasnije nadoknaditi. Ne dodijeljujemo bodove do više ocjene.
Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom ostvarenom na kontinuiranoj provjeri znanja imaju pravo izlaska na ispitni rok gdje mogu ostvariti veću ocjenu. Iz kontinuirane nastave se na rokove prenose bodovi iz Moodle provjera i zalaganja na nastavi.

Želim odbiti ocjenu. Što trebam učiniti?
Ako niste zadovoljni ostvarenom ocjenom trebate se prije zaključivanja ocjena javiti tajnici na ZPR-u, gđi Sonji Majstorović koja će vam uz popunjenu molbu označiti odbijanje ocjene, nakon čega se možete prijaviti na sljedeći rok.

Što ako nisam zadovoljan ocjenom na ispitnom roku?
Možete odbiti ocjenu po prethodno napisanoj proceduri i prijaviti željeni ispitni rok.

 

Poteškoće i problemi:

Ne mogu otvoriti amdg.eu ili preuzeti nastavne materijale sa stranice!
Pojedini studentski domovi imaju taj problem zbog nepoznatog razloga. Pokušajte pristupiti stranici s IP-a drugog providera ili s fakultetske mreže. Powerpoint prezentacije su dostupne za preuzimanje i u Moodle sustavu.

Imam problem sa Moodle sustavom!
Javite nam se na mail što prije kako bi otklonili problem.

 
 

U slučaju da odgovor niste pronašli ovdje, slobodno nam se obratite mailom na biblijska.teologija@gmail.com. Dobro je pratiti i Facebook grupu za neformalna pitanja.

25.09.2017.