Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
36990
 
SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ REGULIRANJE TRŽIŠTA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Satnica za zimski semestar ak. god 2016./17.

 

Siječanj 2017.
Tjedan 16.- 20.1.: Pravo tržišnog natjecanja i elektroničke
komunikacije

 • Ponedjeljak, 16.1.2017. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Utorak, 17.1.2017. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Srijeda, 18.1.2017. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Četvrtak, 19.1.2017. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)


Tjedan 23.- 28.1.: Privatnost i zaštita potrošača u elektroničkim
komunikacijama

 • Ponedjeljak, 23.1.2017. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Utorak, 24.1.2017. od 16-20 sati (TCR)
 • Srijeda, 25.1.2017. od 16-20 sati (TCR)
 • Četvrtak, 26.1.2017. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Petak, 27.1.2017. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)

------

Listopad 2016.
Tjedan 17.- 21.10.: Informacijske i komunikacijske usluge

 • Ponedjeljak, 17.10.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Utorak, 18.10.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Srijeda, 19.10.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Četvrtak, 20.10.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Petak, 21.10.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)


Tjedan 24.- 28.10: Odlučivanje temeljem troškova

 • Utorak, 25.10.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Srijeda, 26.10.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Četvrtak, 27.10.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)


Studeni 2016.
Tjedan 7.- 11.11.: Računovodstveno odvajanje i modeliranje troškova

 • Srijeda, 9.11.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Četvrtak, 10.11.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Petak, 11.11.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Petak, 18.11.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)

Tjedan 21.-25.11: Modeliranje mreža

Tjedan 28.11.-2.12. Radiodifuzija radijskih i televizijskih programa

Prosinac 2016.
Tjedan 5.- 9.12.: Upravljanje radiofrekvencijskim spektrom

Siječanj 2017.
Tjedan 16.- 20.1.: Pravo tržišnog natjecanja i elektroničke
komunikacije

Tjedan 23.- 28.1.: Privatnost i zaštita potrošača u elektroničkim
komunikacijama

------------------------------------------------------------------------------

Satnica za ljetni semestar ak. god 2015./16.

Ožujak 2016.

Tjedan 14. - 18.3.: Regulatorni aspekti mreža i usluga
•    ponedjeljak, 14.3. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    utorak, 15.3. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    srijeda, 16.3. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    četvrtak, 17.3. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)

•    četvrtak, 31.3. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)

 

Travanj 2016.

Tjedan 4. - 8.4.: Mikroekonomija
•    ponedjeljak, 4.4. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    utorak, 5.4. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    srijeda, 6.4. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 

Tjedan 18. - 22.4.: Računovodstvo

•    ponedjeljak, 18.4. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    utorak, 19.4. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    srijeda, 20.4. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)

 

Svibanj 2016.

Tjedan 9. - 13.5.:Pravni položaj i ovlasti regulatornih tijela u području elektroničkih komunikacija

•    ponedjeljak, 9.5. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    utorak, 10.5. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    srijeda, 11.5. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    četvrtak, 12.5. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    petak, 13.5. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)

-------------------------------------------------------------------

 Vijećnice se nalaze u prizemlju zgrade D, hodnik desno prije studentske referade.

(Tlocrt FER-a: www.fer.hr/upis/tlocrt, mapa FER-a: http://www.fer.unizg.hr/lokacija/tride.php?xkoord=&ykoord=&soba=Siva%20vije%C4%87nica&pogled=0&visina=1).

 

 

 

 

 


TRAŽILICA