U okviru natječaja Hrvatske zaklade za znanost - "Istraživački projekti" koji je objavljen u svibnju 2016. godine, FER- u je odobreno pet projekta od ukupno dvadeset i jednog projektnog prijedloga iz područja tehničkih znanosti.

Program "Istraživački projekti" razvijen je s ciljem podržavanja istraživačkih grupa koje se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom, a čiji su voditelji znanstveno prepoznatljivi po dosadašnjim postignućima te mentorskim sposobnostima.

U okviru natječaja "Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena" koji je objavljen u travnju 2016. godine, od ukupno 10 odobrenih projekata, FER-u je odobreno financiranje jednog projekta.

Cilj je ovoga programa potpora istraživačkim i razvojnim aktivnostima u području ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama. Privlačenjem hrvatske istraživačke zajednice da aktivnije sudjeluje u rješavanju nacionalno važnih problema vezanih uz klimatske promjene i povezane mjere uz poseban naglasak na energetsku održivost te međusobnu suradnju različitih sektora stavlja se dodatni naglasak na razvoj održivog društva.

Ukupna je vrijednost ovih šest novih FER-ovih projekata 5.288.570,00 kuna.

Istraživački projekti

  • Napredni senzorski sustavi za precizno navodnjavanje u krškom krajobrazu (Advanced sensor systems for precision irrigation in karst landscape), voditelj prof. dr. sc. Vedran Bilas;
  • Računalno učinkovito upravljanje učinskim pretvaračima u mikromrežama (Computationally Efficient Predictive Control of Power Converters in Microgrids), voditelj: izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško;
  • Frakcionalni analogni i mješoviti sustavi obrade signala (Fractional analog and mixed systems for signal processing), voditelj: izv. prof. dr. sc. Dražen Jurišić;
  • Kooperativna robotika u nadzoru i istraživanju mora (Cooperative robotics in marine monitoring and exploration), voditelj: izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković;
  • Metode i algoritmi za poboljšanje slika u boji u stvarnom vremenu (Methods and algorithms for real-time color image enhancement), voditelj: prof. dr. sc. Sven Lončarić.

Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena

  • Održivi  koncept integracije distribuiranih spremnika energije (Sustainable concept for integration of distributed energy storage systems), voditelj: doc.dr.sc. Tomislav Capuder.
Autor: Gordan Gledec
Popis obavijesti