Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

  • Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent – 1 izvršitelj u naslovnom zvanju
  • Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand - 3 izvršitelja na određeno vrijeme
  • Suradnika u suradničkom zvanju asistent - 4 izvršitelja na određeno vrijeme

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Više o zvanjima i radnim mjestima možete pročitati u nastavku obavijesti.

1. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju  – 1 izvršitelj u naslovnom zvanju.

2. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od četiri godine.

3. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za radiokomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od četiri godine.

4. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest godina.

5. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 2 izvršitelja na određeno vrijeme od šest godina.  

6. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest godina.  

7. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih  znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo ili područje prirodnih znanosti, polje matematika ili fizika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija na projektu  HRZZ-a IP-2014-09-2625 „Iznad Nyquistove granice“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. svibnja 2019. godine.

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj pod točkom 1 podnose se s dokumentacijom prema dokumentu Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje – obvezni sadržaj koja se nalazi na www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/radna_mjesta

Prijave na natječaj pod točkom od 2 do 7 podnose se s dokumentacijom prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje – obvezni sadržaj koja se nalazi na www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/radna_mjesta

Uz navedenu dokumentaciju svi pristupnici dužni su priložiti i dokaz o državljanstvu, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb u roku 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti

Dokumenti