dr. sc. Miroslav Popović

Zavodski suradnik, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 
Programming Languages for End-User Personalization of Cyber-Physical Systems. // Automatika. 53 (2012) , 3; 294-310 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 
RegExpert: A Tool for Visualization of Regular Expressions // Proceedings of the International Conference on "Computer as a Tool".
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 
Short Lived Credential Service Implementation Based on National AAI // Beyond Connectivity: Terena Networking Conference 2008..
 
  Disertacije
 
Sinkronizacija potrošačkih programa / doktorska disertacija.
 
  Magistarski radovi
 
Nadziranje pristupa računalnim sustavima zasnovanim na uslugama / magistarski rad.
 
  Druge vrste radova
 
Geppeto: Consumer's Approach to Programming, 2008. (pozvano predavanje).
Programirljivo internetsko okružje, 2007. (popularan rad).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 
Sustav prijenosa ulaznih upravljačkih akcija s mobilnog uređaja na osobno računalo / završni rad - diplomski/integralni studij.
Iscrtavanje geolokacijskih podataka u Web pregledniku zasnovano na AngularJS radnom okviru / završni rad - diplomski/integralni studij.
Posrednik rezervacije turističkih ponuda / završni rad - diplomski/integralni studij.
Radni okvir za dvosmjernu komunikaciju s Web poslužiteljem zasnovan na Ruby tehnologiji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pretvorba događaja za upravljanje poslovnim procesima iz okoline JBPM u okolinu zasnovanu na udomljenicima / završni rad - diplomski/integralni studij.
Posrednički sustav za pojednostavljenje udaljenog pristupa osjetilnom sklopovlju uređaja zanovanih na Android operacijskom sustavu / završni rad - preddiplomski studij.
Korisnički sustav za udaljenu primjenu grafičkih sučelja primjenskih programa operacijskog sustava Android / završni rad - preddiplomski studij.
Objava osjetilnih podataka pokretnog uredaja primjenom Web tehnologije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Poslužiteljski sustav za udaljenu primjenu grafičkih sučelja primjenskih programa operacijskog sustava Android / završni rad - preddiplomski studij.
Sustav raspodijeljenog upravljanja dokumentima / magistarski rad.
Poslužiteljski sustav za udaljeni pristup osjetilnom sklopovlju uređaja zasnovanih na Android operacijskom sustavu / završni rad - preddiplomski studij.
Pretraživanje velikih skupova podataka primjenom indeksiranja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Sustav obavještavanja pretplatnika o održavanju događaja zasnovan na Web tehnologijama / završni rad - preddiplomski studij.
Sustav upravljanja raspodijeljenim prisluškivanjem mrežnog prometa / diplomski rad.
Sustav udomljenika podesivih za potrošačko upravljanje statističkim proračunima / završni rad - diplomski/integralni studij.
Sustav obavještavanja udomljenika Bayeux protokolom / završni rad - preddiplomski studij.
Sustav za mjerenje radnih svojstava komunikacije u sustavima zasnovanim na uslugama / završni rad - preddiplomski studij.
XForms tehnologija za izgradnju udomljenika povezanih sa Web Services uslugama / diplomski rad.
Nadzor pristupa kompoziciji usluga u sustavu PIE / diplomski rad.
Sintaksni naglašivač za tablični programski jezik / završni rad - preddiplomski studij.
Sustav za nadzor komunikacijskih i sinkronizacijskih mehanizama jezgre operacijskog sustava za Web preglednik / završni rad - preddiplomski studij.
Ulogama poosobljeno upravljačko sučelje Programirljive Internet okoline / diplomski rad.
Sustav upravljanja odredbama nadzora pristupa u programirljivoj Internet okolini / diplomski rad.
Spremnički sustav za odredbe nadzora pristupa u programirljivoj Internet okolini / diplomski rad.
Praćenje korištenja sredstava usluga putem posrednika / diplomski rad.
 

Nastava

Sveučilišni diplomski

Osobni podaci

Godina diplomiranja:
2003.
Godina magistriranja:
2006.