Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    Mateo Marcelić, univ. bacc. ing

    Viši laborant 1. vrste, Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja