O djelatniku

doc. dr. sc. Lana Horvat Dmitrović

Docent, Zavod za primijenjenu matematiku

  Udžbenici i skripta
 

1. Andrea Aglić Aljinović, Vladimir Ćepulić, Neven Elezović, Lana Horvat Dmitrović, Ljubo Marangunić, Tomislav Šikić, Ana Žgaljić Keko, Darko Žubrinić, Vesna Županović.
Matematika 2 / Sandra Gračan (ur.).
Zagreb : Element, 2015..
spacer.gif
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Horvat Dmitrović, Lana.
Box dimension of Neimark-Sacker bifurcation. // Journal of difference equations and applications. 20 (2014) , 7; 1033-1054 (članak, znanstveni).

2. Horvat Dmitrović, Lana.
Box dimension and bifurcations of one-dimensional discrete dynamical systems. // Discrete and continuous dynamical systems. 32 (2012) , 4; 1287-1307 (članak, znanstveni).

3. Horvat, Lana; Kraljević, Jadranka; Žubrinić, Darko; Županović, Vesna.
Positive solutions of polyharmonic equations with strong dependence on the gradient. // Complex Variables and Elliptic Equations. 52 (2007) , 8; 693-707 (članak, znanstveni).

4. Horvat, Lana; Žubrinić, Darko.
Maximally singular Sobolev functions. // Journal of mathematical analysis and applications. 304 (2005) , 2; 531-541 (članak, znanstveni).
spacer.gif
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Horvat Dmitrović, Lana; Županović, Vesna.
Characteristic box dimension of unit-time map near nilpotent singularity of planar vector field and applications. // arXiv. (2015).
spacer.gif
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Horvat, Lana; Kraljević, Jadranka; Žubrinić, Darko; Županović, Vesna.
Positive solutions of polyharmonic equations with strong dependence on the gradient // EQUADIFF 2007Vienna : Vienna University of Technology , 2007..
Vienna, 2007. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
spacer.gif
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Horvat Dmitrović, Lana; Županović, Vesna.
Fractal Analysis of unit-time map and cyclicity of nilpotent singularities of planar vector fields // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Lana Horvat Dmitrović, Vesna Županović.
Fractal analysis of unit time map and cyclicity of nilpotent singularities of planar vector field // European Advanced Studies Conference 2014, Symposium on Differential and Difference Equations 2014.
Homburg, Saar, NJemačka : European Advanced Studies, 2014. 86-87 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Horvat Dmitrović, Lana.
Fractal analysis of Hopf bifurcation for maps // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Horvat Dmitrović, Lana; Žubrinić, Darko.
Maximally singular Sobolev functions // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
spacer.gif
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Horvat Dmitrović, Lana.
Fractal Analysis of bifurcation of one-dimensional discrete dynamical systems // .
(poster,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
spacer.gif
 
  Disertacije
 

1. Horvat Dmitrović, Lana.
Fraktalna analiza bifurkacija diskretnih dinamičkih sustava i primjene na kontinuirane sustave / doktorska disertacija.
Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 21.02. 2011., 192 str. Voditelj: Županović, Vesna.
spacer.gif
 

Nastava

Sveučilišni preddiplomski