Kristina Jurković, mag. ing.

Asistent, Zavod za visoki napon i energetiku

Nastava

Sveučilišni diplomski

Osobni podaci

Godina diplomiranja:
2014.