doc. dr. sc. Klemo Vladimir

Docent, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 
Component Recommendation for Composite Application Development. // Expert systems with applications. 42 (2015) , 22; 8573-8587 (članak, znanstveni).
Consumerized and Peer-tutored Service Composition. // Expert systems with applications. 42 (2014) , 3; 1028-1038 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 
Evaluating Robustness of Perceptual Image Hashing Algorithms // Proceedings of the International Conference on Computers in Technical Systems MIPRO 2017.
A preliminary study on similarity-preserving digital book identifiers // Proceedings of the 9th Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities.
Developing a text classifier with constrained development and execution time // Proceedings of the 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics.
Erl-metafeed: web feeds mashup engine and GUI widget toolkit // Proceedings of EUROCON 2013.
Reliability Sensitivity Analysis for Yahoo! Pipes Mashups // Proceedings of the 36th International Convention of Information Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2013.
Usage Tracking Components for Service-Oriented Middleware Systems // Proceedings of the 2007 Middleware for Web Services (MWS 2007) Workshop / V. Tosic, K. M. Göschka, A. van Moorsel, R. Wong (ur.).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 
Bolesti peradi u Republici Hrvatskoj dijagnosticirane u HVI - Podružnica Centar za peradarstvo tijekom 2015. i 2016. godine // Zbornik XII. Simpozij Peradarski dani s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatska, Šibenik, 10.-13. svibnja, 2017. ; Proceedings XII Symposium Poultry Days 2017 with international participation, Croatia, Šibenik / Mirta Balenović (ur.).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 
Book Browser Service-Oriented Application // Proceedings of the 5th Ericsson Summer Camp 2005: "Exploring ICT Frontiers: Agents, IP Multimedia Subsystem, and Distributed Computing".
 
  Disertacije
 
Međusobno poučavanje u potrošačkom računarstvu / doktorska disertacija.
 
  Diplomski radovi
 
Sustav za nadgledanje rada korisnika u usluga u razvojnoj okolini PIE / diplomski rad.
 
  Druge vrste radova
 
Geppeto: Consumer's Approach to Programming, 2008. (pozvano predavanje).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 
Programski sustav za izdvajanje glavnog tekstualnog sadržaja iz web-stranica / završni rad - diplomski/integralni studij.
Sustav za izdvajanje tabličnih podataka iz web-stranica / završni rad - preddiplomski studij.
Sustav za sigurno i učinkovito udaljeno izvođenje studentskih programskih vježbi / završni rad - preddiplomski studij.
Automatizirano prikupljanje skupa podataka za ispitivanje sustava preporučivanja knjiga / završni rad - preddiplomski studij.
Detection of Near-duplicate Documents Using Simhash Algorithm / završni rad - preddiplomski studij.
Otkrivanje koda slične funkcionalnosti sažimanjem značajki izvršnih datoteka operacijskog sustava Android / završni rad - diplomski/integralni studij.
Sustav za upravljanje procesom skeniranja knjiga / završni rad - diplomski/integralni studij.
Primjena algoritma Minhash za učinkovito otkrivanje sličnih dokumenata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Vizualizacija osnovnih algoritama sortiranja putem web-sučelja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Sustav za upravljanje redovima s procjenom vremena čekanja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Strogo tipiziran jezik za opis deduktivnih sustava / završni rad - diplomski/integralni studij.
Sustav za ispitivanje svojstava automata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Udomljenik za definiciju i simulaciju rada Mooreovog i Mealyjevog konačnog automata / završni rad - preddiplomski studij.
Raspodijeljeni sustav za analizu tijekova aktivnosti na Webu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Udomljenici za obradu slike / završni rad - preddiplomski studij.
Korisničko sučelje sustava označavanja objekata mreže Internet / diplomski rad.
Poslužitelj sustava označavanja objekata mreže Internet / diplomski rad.
Izgradnja formalnog modela za opis podatkovnih zavisnosti Web primjenskih sustava / završni rad - preddiplomski studij.
 

Nastava

Sveučilišni preddiplomski

Sveučilišni diplomski

Osobni podaci

Godina diplomiranja:
2007.
Godina doktoriranja:
2013.
Na zavodu od:
2007.