Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11.)

Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11.) na temelju danih izjava dekana, prodekana, tajnika, voditeljice Financijske službe i voditeljice nabave, izvješćujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu ne može sklapati ugovore o javnoj nabavi.


Plan nabave

Izjave o nepostojanju ili nepostojanju sukoba interesa