mr. sc. Jadranka Lisek

Vanjski suradnik, Središnja knjižnica

  Uredničke knjige
 
Pola stoljeća nam je tek : 1961.-2011. : spomenica Središnje knjižnice Fakulteta elektrotehnike i računarstva / Lisek, Jadranka (ur.).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 
Tko nam to dolazi? Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) i stilovi učenja kod novoupisane generacije studenata FER-a. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 55 (2012) , 3/4; 29-52 (članak, znanstveni).
Knjižničar e-animator: primjer primjene poslovne inteligencije. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 53 (2010) , 1; 35-46 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 
Zaplesala je ovo ljeto : implementacija KOHE u knjižnični sustav Fakulteta elektrotehnike i računarstva. 1. dio. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 55 (2012) , 3/4; 1-16 (članak, stručni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 
Specijalna klasifikacijska shema IFAC IA. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. (2017) (prihvaćen za objavljivanje).
Središnja knjižnica u Danima otvorenih vrata. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. (2015) (prihvaćen za objavljivanje).
Koha 2: revizija knjižne građe Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. (2015) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 
HOW EFFICIENT IS CROATIAN GOVERNMENT MEASURE FOR REDUCTION OF YOUTH UNEMPLOYMENT: EXAMPLE OF INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE SECTOR // 3. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo Istočne Hrvaatske: vizija i razvoj = 3rd international scientific symposium Economy of Eastern Croatia: vision and growth / Mašek Tonković, Anka (ur.).
Research Assistance Library Service - In between Formal and Informal Learning // Proceedings of the 36th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO 2013).
Community Management in Informal e-Learning Environment - Analysis and Vison of Facebook in Central Library of Faculty of Electrical Engineering and Computing // Proceedings of the 35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO 2012).
Halo, ovdje Knjižnica FER-a! (Pre)poznajete li me? // Proceedings of the 33rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO 2010) / Biljanović, Petar ; Čičin Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 
Knjižnični softver FERLIB // 11. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica : Knjižnice kamo i kako dalje? : knjižnice i očuvanje kulturne baštine, knjižnice bez granica : digitalni repozitoriji, knjižnični softveri : zbornik radova / Krajna, Tamara ; Martek, Alisa (ur.).
O knjižnici // Samostan sv. Klare u Splitu u svom vremenu : radovi simpozij u povodu 700. obljetnice Samostana sv. Klare 1308.-2008. / Muzuković, Suzana (ur.).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 
Visokoškolski knjižničari – boundary workers? // 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica :.
Evaluating the usage and costs of a faculty library // Libraries in the Digital Age (LIDA 2007) "Users and use of DL & economics of digital libraries" : Book of abstracts.
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 
Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva // .
 
  Druge vrste radova
 
NISKA Nacionalni informacijski sustav knjižnica Idejni projekt, 2000. (elaborat).