prof. dr. sc. Ivan Jelenčić

U mirovini, Zavod za elektroakustiku

Lokacija:
Telefon:
Telefon kućni:
E-mail:
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 
Ocjenjivanje kvalitete tona glazbenih instrumenata / doktorska disertacija.
Piezoelektrični senzori udara / magistarski rad.
Doprinos ocjeni kvalitete digitalnih tonfrekvencijskih uređaja / doktorska disertacija.
Model zvučnog polja / diplomski rad.