prof. dr. sc. Ivan Jelenčić

U mirovini, Zavod za elektroakustiku

Lokacija:
Telefon:
Telefon kućni:
E-mail:
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Seder, Alojzije.
Ocjenjivanje kvalitete tona glazbenih instrumenata / doktorska disertacija.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 23.09. 2004., 259 str. Voditelj: Jelenčić, Ivan.

2. Štimac, Alan.
Piezoelektrični senzori udara / magistarski rad.
Zagreb : FER, 08.07. 1998., 137 str. Voditelj: Jelenčić,Ivan.

3. Domitrović, Hrvoje.
Doprinos ocjeni kvalitete digitalnih tonfrekvencijskih uređaja / doktorska disertacija.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 30. 10. 1997., 161 str. Voditelj: Jelenčić, Ivan.

4. Sikora, Marjan.
Model zvučnog polja / diplomski rad.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 24. 12. 1995., 56 str. Voditelj: Jelenčić, Ivan.
spacer.gif