Tražilica projekata

Na ovoj stranici nalazi se popis domaćih i međunarodnih projekata na kojima FER sudjeluje kao nositelj projekta ili partner. Poveznica s imena pojedinog projekta vodi na stranicu na kojoj možete pronaći više detalja o odabranom projektu.

U popisu projekata koriste se sljedeće oznake:

 • Linija financiranja određuje izvor financiranja, npr.:
  • MZOS označava financiranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (MZOS). Broj nakon skraćenice MZOS, npr. 'MZOS 2007', označava godinu u kojoj je projekt započeo s radom. 
  • BICRO označava financiranje Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske - BICRO d.o.o., 
  • HZZ označava financiranje Hrvatske zaklade za znanost (stari naziv: NZZ - Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske).
 • Tip određuje vrstu projekta. 
  • ZP označava znanstvene projekte MZOS-a, 
  • INFO označava iProjekte.

Podaci u tražilici preuzimaju se periodično iz baze međunarodnih projekata Sveučilišta u Zagrebu.


Projekti

   

Project

Acronym:
Q-MANIC 
Name:
Kooperativno upravljanje iskustvenom kvalitetom u pokretnim mrežama za interaktivne višemedijske aplikacije u računalom oblaku  
Project status:
From: 2015-07-01 To: 2018-06-30 (Execution)
Type (Programme):
HRZZ 

Croatian partner

Organisation name:
Contact person name:
doc.dr.sc. Lea Skorin-Kapov
Contact person tel:

Short description of project

Zbog rapidnog rasta broja novih pokretnih uređaja poput pametnih telefona i tableta, aplikacije i usluge namijenjene izvođenju na pokretnim uređajima su postale sastavni dio naše ljudske svakodnevice. Sposobnost pružanja obogaćenih medijskih aplikacija na pokretnim uređajima, zajedno sa sviješću o kontekstu i mogućnostima međupovezivanja takvih uređaja, će sigurno voditi prihvaćanju novih aplikacija i imati značajni utjecaj na ljudsku komunikaciju, učenje i zabavu. Potaknut zahtjevima poput skalabilnosti, fleksibilnosti i administracije, nastavio se trend povećanja migracije aplikacija u računalni oblak. Ono što i dalje ostaje ključni problem i razlikovno sredstvo između pružatelja usluga je ispunjavanje zahtjeva krajnjih korisnika s obzirom na očekivanu kvalitetu usluge, a što se naziva iskustvenom kvalitetom (QoE). Projekt Q-MANIC predložit će kooperativnu shemu za upravljanje iskustvenom kvalitetom, iskorištavajući nova znanja o iskustvenoj kvaliteti i poslovne modele usredotočene na kooperativne napore pružatelja usluga/usluga zasnovanih na računalnom oblaku i davatelja usluga u pokretnim mrežama kako bi se ostvarilo učinkovitije upravljanje mrežnim resursima, a pritom i poboljšala iskustvena kvaliteta krajnjeg korisnika naprednih višemedijskih aplikacija. Pored postojećih načina razmjene informacija u današnjim mrežama, bit će predloženi novi pristupi za koordinaciju i razmjenu informacija između aktora u postojećem vrijednosnom lancu pružatelja usluga. Bit će predloženi novi načini raspodjele resursa i novi algoritmi za prilagodbu usluge koji imaju u vidu različite strategije optimizacije te uzimaju u obzir brojne perspektive dionika. Kako bi pokazali korist i primjenjivost predloženog pristupa, prikazat ćemo dva slučaja uporabe koji predstavljaju primjer visoko interaktivnih i mrežno zahtjevnih višemedijskih aplikacija zasnovanih na računalnom oblaku koje su dostavljaju putem pokretnih mreža (LTE/LTE-advanced/5G): usluga igranja u pokretu zasnovana na računalnom oblaku i usluga višekorisničkog video razgovora u pokretu. U oba slučaja, oslonit ćemo se empirijski dobivene podatke kako bi specificirali modele iskustvene kvalitete i optimalne strategije za prilagodbu usluge, uzimajući u obzir uvjete u heterogenoj mreži, stanje korisnika i kontekst. Shema za upravljanje iskustvenom kvalitetom koristit će mehanizme za upravljanje mrežom i strategije za prilagodbu aplikacija u računalnom oblaku kako bi se uvela poboljšanja (kod iskustvene kvalitete krajnjeg korisnika i učinkovitosti zauzeća resursa) prilikom isporuke mrežno zahtjevnih višemedijskih aplikacija na pokretnim uređajima. Multidisciplinarni pristup u projektu osiguran je kroz povezivanje znanja iz inženjerstva/umrežavanja, psihologije te dizajna sustava i korisničkih sučelja. Ključni doprinos bit će ugradnja kontekstualnih znanja (npr. vrsta sadržaja, socijalni kontekst, trošak usluge, pokretljivost korisnika) i rezultata analize korisničkog ponašanja i interakcije u validirane QoE modele koji će biti korišteni za učinkovito upravljanje iskustvenom kvalitetom.