Istraživači

Preko 300 istraživača radi na našem fakultetu - tražilica ispod ovog teksta omogućuje vam da dođete do njihovih kontakata. Razvijamo i mehanizam koji omogućiti i pretraživanje prema kompetencijama.

Imenik djelatnika

Kako bi pretraživanje radilo potrebno je unijeti barem tri znaka.
Luka Abramušić univ. bacc. ing
Zavodski suradnik
Lokacija:
Zavod za telekomunikacije
Prof. dr. sc. Andrea Aglić Aljinović
Direktni: 6129-965
Kućni: 465
Redoviti profesor
Lokacija: D-181
Zavod za primijenjenu matematiku
Dr. sc. Abbass Akkasi
Zavodski suradnik
Lokacija: A-000
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Domagoj Alagić mag. ing.
Direktni: 6129-871
Kućni: 371
Asistent
Lokacija: D-339-1
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Mr. sc. Davorin Ambruš
Direktni: 6129-536
Kućni: 536
Stručni suradnik
Lokacija: D-136
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Mr. sc. Ivan Andročec
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za visoki napon i energetiku
Aleksandar Antonić mag. ing.
Direktni: 6129-718
Kućni: 218
Asistent
Lokacija: C08-19
Zavod za telekomunikacije
Ana Anušić mag. math.
Direktni: 6129-959
Kućni: 459
Asistent
Lokacija: D-153
Zavod za primijenjenu matematiku
Mr. sc. Jasenka Anzil
Direktni: 6129-892
Kućni: 392
Vanjski suradnik
Lokacija: D-373
Zavod za primijenjeno računarstvo
Barbara Arbanas mag. ing.
Direktni: 6129-666
Kućni: 166
Zavodski suradnik
Lokacija: C00-12
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Doc. dr. sc. Ana Babić
Direktni: 6129-637
Kućni: 137
Docent
Lokacija: C02-10
Zavod za primijenjenu fiziku
Anja Babić mag. ing.
Direktni: 6129-577
Kućni: 577
Zavodski suradnik
Lokacija: C09-18-2
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Izv. prof. dr. sc. Dubravko Babić
Izvanredni profesor
Lokacija: D-360
Zavod za radiokomunikacije
Jurica Babić mag. ing.
Direktni: 6129-769
Kućni: 269
Asistent
Lokacija: C07-01
Zavod za telekomunikacije
Josip Bačmaga mag. ing.
Direktni: 6129-547
Kućni: 547
Asistent
Lokacija: D-353
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Doc. dr. sc. Marina Bagić Babac
Direktni: 6129-864
Kućni: 364
Docent
Lokacija: ZPR
Zavod za primijenjeno računarstvo
Doc. dr. sc. Ivan Bahun
Direktni: 6129-804
Kućni: 304
Vanjski suradnik
Lokacija: C04-06
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Prof. dr. sc. Drago Ban
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Prof. dr. sc. Željko Ban
Direktni: 6129-854
Kućni: 354
Redoviti profesor
Lokacija: C09-08
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Dr. sc. Nikola Banić
Kućni: 575
Poslijedoktorand
Lokacija: D-159
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Prof. dr. sc. Mato Baotić
Direktni: 6129-850
Kućni: 350
Redoviti profesor
Lokacija: C09-16-2
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Prof. dr. sc. Mirta Baranović
Direktni: +385 1 6129-916
Kućni: 416
Redoviti profesor
Lokacija: D-367
Zavod za primijenjeno računarstvo
Dominik Barbarić mag. ing.
Zavodski suradnik
Lokacija: C13-03
Zavod za radiokomunikacije
Prof. dr. sc. Adrijan Barić
Direktni: 6129-913
Kućni: 413
Redoviti profesor
Lokacija: D-358
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Tin Bariša mag. ing.
Direktni: 6129-651
Kućni: 151
Asistent
Lokacija: C04-15
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Prof. dr. sc. Juraj Bartolić
Direktni: 6129-663
Kućni: 163
Redoviti profesor
Lokacija: C12-10
Zavod za radiokomunikacije
Prof. dr. sc. Danko Basch
Direktni: 6129-812
Kućni: 312
Redoviti profesor
Lokacija: C11-13
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Lovro Basioli mag. phys.
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za primijenjenu fiziku
Hrvoje Bašić mag. ing.
Direktni: 6129-509
Kućni: 509
Asistent
Lokacija: D-216
Zavod za visoki napon i energetiku
Tomislav Baškarad mag. ing.
Asistent
Lokacija: D-208
Zavod za visoki napon i energetiku
Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Battista Ilić
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Prof. dr. sc. Alen Bažant
Direktni: 6129-727
Kućni: 227
Redoviti profesor
Lokacija: C08-14
Zavod za telekomunikacije
Stjepan Begušić mag. ing.
Asistent
Lokacija: D-158
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Marin Bek mag. ing.
Zavodski suradnik
Lokacija:
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Dr. sc. Ivan Benc
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Zavodski suradnik
Lokacija: C07-18
Zavod za telekomunikacije
Mr. sc. Vesna Benčik
Direktni: 6129-997
Kućni: 497
Zavodski suradnik
Lokacija: D-213
Zavod za visoki napon i energetiku
Prof. dr. sc. Sead Berberović
Direktni: 6129-629
Kućni: 129
Redoviti profesor
Lokacija: C06-09
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Ivica Berislavić
Direktni: 6129-739
Kućni: 239
Viši laborant 2. vrste
Lokacija: B0-24
Zavod za visoki napon i energetiku
Ivo Beroš dipl. ing.
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za primijenjeno računarstvo
Mateo Beus mag. ing.
Asistent
Lokacija: D-216
Zavod za visoki napon i energetiku
Petra Bevandić mag. ing.
Asistent
Lokacija: D-307
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Borna Bićanić mag. ing.
Direktni: 6129-866
Kućni: 366
Zavodski suradnik
Lokacija: C09-15-1
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Prof. dr. sc. Vedran Bilas
Direktni: 6129-974
Kućni: 474
Redoviti profesor
Lokacija: D-111
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Izv. prof. dr. sc. Vlatka Bilas
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Prof. dr. sc. Petar Biljanović
Direktni: 6129-953
Kućni: 453
U mirovini
Lokacija: D-312
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Prof. dr. sc. Lahorija Bistričić
Direktni: 6129-622
Kućni: 122
Redoviti profesor
Lokacija: C02-09
Zavod za primijenjenu fiziku
Prof. dr. sc. Vladimir Blaško
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Izv. prof. dr. sc. Bruno Blašković
Direktni: 6129-7**
Kućni: 274
Izvanredni profesor
Lokacija: C06-18
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Raul Blečić dipl. ing.
Direktni: 6129-547
Kućni: 547
Asistent
Lokacija: D-353
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Dr. sc. Vedran Bobanac
Direktni: 6129-509
Kućni: 509
Zavodski suradnik
Lokacija: D-216
Zavod za visoki napon i energetiku
Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan
Direktni: 6129-644
Kućni: 144
Redoviti profesor
Lokacija: C11-14
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Prof. dr. sc. Nikola Bogunović
Direktni: 6129-721
Kućni: 221
U mirovini
Lokacija: D-309
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Dr. sc. Zoran Bohaček
Direktni: 4860084
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za primijenjeno računarstvo
Dr. sc. Dario Bojanjac
Direktni: 01 612 98 57
Kućni: 357
Poslijedoktorand
Lokacija: C13-03
Zavod za radiokomunikacije
Filip Boltužić mag. ing.
Direktni: 6129-871
Kućni: 371
Zavodski suradnik
Lokacija: D-339-1
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Prof. dr. sc. Davor Bonefačić
Direktni: 6129-612
Kućni: 112
Redoviti profesor
Lokacija: C12-12
Zavod za radiokomunikacije
Doc. dr. sc. Marko Bosiljevac
Docent
Lokacija: C13-03
Zavod za radiokomunikacije
Doc. dr. sc. Ivana Bosnić
Direktni: 6129-631
Kućni: 131
Docent
Lokacija: C11-17
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Barbara Bošnjak mag. math.
Vanjski suradnik
Lokacija: D269
Zavod za primijenjenu matematiku
Docent
Lokacija: C01-07
Zavod za primijenjenu fiziku
Izv. prof. dr. sc. Ivica Botički
Direktni: 6129-583
Kućni: 583
Izvanredni profesor
Lokacija: D-262-1
Zavod za primijenjeno računarstvo
Dr. sc. Jelena Božek
Direktni: 6129-567
Kućni: 567
Poslijedoktorand
Lokacija: C12-17-2
Zavod za radiokomunikacije
Dr. sc. Mario Brčić
Direktni: 6129-951
Kućni: 451
Poslijedoktorand
Lokacija: D-263
Zavod za primijenjeno računarstvo
Igor Brkić mag.ing.inf.et.comm.techn.
Direktni: 6129-563
Kućni: 563
Vanjski suradnik
Lokacija: D-162-1
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Dr. sc. Karla Brkić
Direktni: 6129-550
Kućni: 550
Vanjski suradnik
Lokacija: D-336
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Doc. dr. sc. Ljiljana Brkić
Direktni: 6129-923
Kućni: 423
Docent
Lokacija: D-370
Zavod za primijenjeno računarstvo
Prof. dr. sc. Ilko Brnetić
Direktni: 6129-902
Kućni: 402
Redoviti profesor
Lokacija: D-171
Zavod za primijenjenu matematiku
Akademik prof. emer. dr. sc. Leo Budin
Direktni: 6129-936
Kućni: 436
U mirovini
Lokacija: D-313
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Doc. dr. sc. Mario Bukal
Direktni: 6129-959
Kućni: 459
Docent
Lokacija: D-153-2
Zavod za primijenjenu matematiku
Dr. sc. Vesna Bukarica
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za visoki napon i energetiku
Doc. dr. sc. Tomislav Burić
Direktni: 6129-559
Kućni: 559
Docent
Lokacija: D-182
Zavod za primijenjenu matematiku
Prof. dr. sc. Davor Butković
U mirovini
Lokacija:
Zavod za primijenjenu matematiku
Prof. dr. sc. Željko Butković
Direktni: 6129-924
Kućni: 424
U mirovini
Lokacija: D-356
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Maja Cah bacc. oec.
Direktni: 6129-542
Kućni: 542

Lokacija: A-012
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Doc. dr. sc. Tomislav Capuder
Direktni: 6129-993
Kućni: 493
Docent
Lokacija: D-232
Zavod za visoki napon i energetiku
Marko Car mag. ing.
Direktni: 6129-666
Kućni: 166
Asistent
Lokacija: C00-12
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Mateja Car mag. ing.
Direktni: 6129-893
Kućni: 393
Asistent
Lokacija: C13-02-1
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Izv. prof. dr. sc. Željka Car
Direktni: 6129-787
Kućni: 287
Izvanredni profesor
Lokacija: C07-11
Zavod za telekomunikacije
Matej Celega mag. ing.
Zavodski suradnik
Lokacija: C09-19-2
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Prof. dr. sc. Mario Cifrek
Direktni: 6129-933
Kućni: 433
Redoviti profesor
Lokacija: D-130
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Igor Cigrovski dipl. ing.
Zavodski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Stefan Cikota mag. phys.
Asistent
Lokacija: C02-19
Zavod za primijenjenu fiziku
Prof. dr. sc. Ivica Crnković
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Igor Cvišić dipl. ing.
Direktni: 6129-541
Kućni: 541
Asistent
Lokacija: C00-09
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Prof. dr. sc. Nikola Čavlina
Direktni: 6129-991
Kućni: 491
Zavodski suradnik
Lokacija: D-222
Zavod za visoki napon i energetiku
Doc. dr. sc. Igor Čavrak
Direktni: 6129-861
Kućni: 361
Docent
Lokacija: C11-12
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Doc. dr. sc. Vladimir Čeperić
Direktni: 6129-925
Kućni: 425
Docent
Lokacija: D-360
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Anđela Čirjak univ. bacc. ing
Direktni: 6129-866
Zavodski suradnik
Lokacija: C09-15-1
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Ivana Čuljak mag. ing.
Kućni: 367
Zavodski suradnik
Lokacija: D-135
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Doc. dr. sc. Marko Čupić
Direktni: 6129-548
Kućni: 548
Docent
Lokacija: D-340
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Nikša Ćavar mag. ing.
Zavodski suradnik
Lokacija: C05-05
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Prof. dr. sc. Vladimir Ćepulić
Direktni: 6129-904
Kućni: 404
U mirovini
Lokacija: D-169
Zavod za primijenjenu matematiku
Prof. dr. sc. Krešimir Ćosić
Direktni: 6129-608
Kućni: 108
Vanjski suradnik
Lokacija: C05-21
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Prof. dr. sc. Martin Dadić
Direktni: 6129-735
Kućni: 235
Redoviti profesor
Lokacija: C06-04
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić
Direktni: 6129-871
Kućni: 371
Redoviti profesor
Lokacija: D-317
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Ivana Damjanović mag. ing.
Zavodski suradnik
Lokacija:
Zavod za visoki napon i energetiku
Prof. dr. sc. Nenad Debrecin
Direktni: 6129-988
Kućni: 488
Redoviti profesor
Lokacija: D-223
Zavod za visoki napon i energetiku
Doc. dr. sc. Goran Delač
Direktni: 6129-549
Kućni: 549
Docent
Lokacija: D-339-2
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Prof. dr. sc. Marko Delimar
Direktni: 6129-602
Kućni: 102
481
Redoviti profesor
Lokacija: B1-17
Zavod za visoki napon i energetiku
Žad Deljkić mag. ing.
Direktni: 6129-775
Kućni: 275
Zavodski suradnik
Lokacija: D114
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Izv. prof. dr. sc. Šandor Dembitz
Direktni: 6129-760
Kućni: 260
U mirovini
Lokacija: C06-20
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Izv. prof. dr. sc. Saša Dešić
Direktni: 01/3653857
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za telekomunikacije
Dr. sc. Maria Pia Di Buono
Direktni: 6129-871
Kućni: 371
Zavodski suradnik
Lokacija: D-339-1
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Petar Djerasimović dipl. ing.
Direktni: 6129 512
Kućni: 512
Asistent
Lokacija: D-365
Zavod za primijenjeno računarstvo
Doc. dr. sc. Ognjen Dobrijević
Direktni: 6129-748
Kućni: 248
Docent
Lokacija: C08-05
Zavod za telekomunikacije
Doc. dr. sc. Mirjana Domazet-Lošo
Direktni: 6129-583
Kućni: 583
Docent
Lokacija: D-262
Zavod za primijenjeno računarstvo
Leon Dragić mag. ing. comp.
Direktni: 6129-791
Kućni: 291
Zavodski suradnik
Lokacija: C11-20
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Nikola Dragić mag. ing.
Stručni suradnik
Lokacija: C01-04
Zavod za primijenjenu fiziku
Ana Drandić mag. ing.
Direktni: 6129-865
Kućni: 365
Asistent
Lokacija: C06-05
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Paulina Dučkić mag. ing.
Asistent
Lokacija: C01-11
Zavod za primijenjenu fiziku
Doc. dr. sc. Kosjenka Dumančić
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Alen Duspara mag. ing.
Direktni: 6129-791
Kućni: 291
Asistent
Lokacija: C11-20
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Dominik Džaja mag. ing.
Direktni: 6129-867
Kućni: 367
Asistent
Lokacija: D-135
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Dr. sc. Matija Džanko
Direktni: 6129-658
Kućni: 158
Poslijedoktorand
Lokacija: C07-04
Zavod za telekomunikacije
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Džapo
Direktni: 6129-878
Kućni: 378
Izvanredni profesor
Lokacija: D-110
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Josip Đaković mag. ing.
Asistent
Lokacija: D-209
Zavod za visoki napon i energetiku
Mladen Đalto mag. ing.
Direktni: 6129-805
Kućni: 305
Vanjski suradnik
Lokacija: C09-16-3
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Doc. dr. sc. Ante Đerek
Direktni: 6129-897
Kućni: 397
Docent
Lokacija: D-338
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Matea Đonlić mag. ing.
Direktni: 6129-563
Kućni: 563
Asistent
Lokacija: D-162-1
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Asistent
Lokacija: D-338
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Izv. prof. dr. sc. Ivan Đurek
Direktni: 6129-589
Kućni: 589
Izvanredni profesor
Lokacija: C10-06
Zavod za elektroakustiku
Prof. dr. sc. Neven Elezović
Direktni: 6129-900
Kućni: 400
Redoviti profesor
Lokacija: D-176
Zavod za primijenjenu matematiku
Izv. prof. dr. sc. Igor Erceg
Direktni: 6129-651
Kućni: 151
Izvanredni profesor
Lokacija: C04-15
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Izv. prof. dr. sc. Siniša Fajt
Direktni: 6129-862
Kućni: 247
362
Izvanredni profesor
Lokacija: C10-03
Zavod za elektroakustiku
Tomislav Fancev dipl. ing.
Direktni: 6129-997
Kućni: 497
Zavodski suradnik
Lokacija: D-213
Zavod za visoki napon i energetiku
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Prof. emer. dr. sc. Danilo Feretić
Direktni: 6129-995
Kućni: 495
U mirovini
Lokacija: D-217
Zavod za visoki napon i energetiku
Izv. prof. dr. sc. Luka Ferković
Direktni: 6129-600
Kućni: 100
Izvanredni profesor
Lokacija: C03-07
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Sanja Ferković-Živković
Direktni: 6129-753
Kućni: 253
Tajnik/ca
Lokacija: C03-03
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Prof. dr. sc. Krešimir Fertalj
Direktni: 6129-918
Kućni: 418
Redoviti profesor
Lokacija: D-369
Zavod za primijenjeno računarstvo
Branko Filipčić
Direktni: 6129-928
Kućni: 428
Viši laborant 2. vrste
Lokacija: D-334
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Dr. sc. Božidar Filipović-Grčić
Direktni: 6129-714
Kućni: 214
Stručni suradnik
Lokacija: D-206
Zavod za visoki napon i energetiku
Bojan Franc dipl. ing.
Direktni: 6129-957
Kućni: 457
Zavodski suradnik
Lokacija: D-208
Zavod za visoki napon i energetiku
Petar Franček dipl. ing.
Direktni: 6129-822
Kućni: 322
Asistent
Lokacija: C10-02
Zavod za elektroakustiku
Dražen Franolić
Direktni: 6129-676
Kućni: 176
Viši laborant 2. vrste
Lokacija: C03-10
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Nikolina Frid mag. ing. comp.
Direktni: 6129-554
Kućni: 554
Asistent
Lokacija: D-335
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Krešimir Friganović mag. ing.
Direktni: 01 6129 867
Kućni: 367
Asistent
Lokacija: D-135
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Ljiljana Frigelj
Direktni: 6129-958
Kućni: 458
Tajnik/ca
Lokacija: D-168
Zavod za primijenjenu matematiku
Stjepan Frljić mag. ing.
Asistent
Lokacija: C06-05
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Vlatko Galić mag. ing.
Direktni: 6129-547
Kućni: 547
Zavodski suradnik
Lokacija: D-353
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Doc. dr. sc. Zdravko Galić
Direktni: 6129-531
Kućni: 531
Docent
Lokacija: D-262-2
Zavod za primijenjeno računarstvo
Andrej Galoić mag. ing.
Asistent
Lokacija: C13-05
Zavod za radiokomunikacije
Prof. dr. sc. Ivan Gašparac
Kućni: 204
Vanjski suradnik
Lokacija: C05-12
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Mr. sc. Darko Gašparović
Direktni: 6129-797
Kućni: 297
Voditelj ispitnog laboratorija
Lokacija: C10-11
Zavod za elektroakustiku
Dr. sc. Ivica Gavranić
Direktni: 01/3667-157
Vanjski suradnik
Lokacija: A-000
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Marko Gazivoda mag. ing.
Zavodski suradnik
Lokacija: D-136
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Biljana Geratović Reich dipl. ing.
Direktni: 6129-935
Kućni: 435
Tajnik/ca
Lokacija: D-304
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Matej Gjurković dipl. ing.
Direktni: 6129-871
Kućni: 371
Zavodski suradnik
Lokacija: D-339-1
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Dr. sc. Goran Glavaš
Direktni: 6129-871
Kućni: 371
Vanjski suradnik
Lokacija: D-339-1
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Prof. dr. sc. Vlado Glavinić
Direktni: 6129-955
Kućni: 455
Redoviti profesor
Lokacija: D-318
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec
Direktni: 6129-630
Kućni: 130
Izvanredni profesor
Lokacija: A-000
Zavod za primijenjeno računarstvo
Ivan Gogić dipl. ing.
Direktni: 6129-738
Kućni: 238
Vanjski suradnik
Lokacija: C08-18
Zavod za telekomunikacije
Doc. dr. sc. Ivan Gojmerac
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za telekomunikacije
Prof. dr. sc. Marin Golub
Direktni: 6129-502
Kućni: 502
Redoviti profesor
Lokacija: D-316
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Dr. sc. Vjeran Gomzi
Direktni: 6129-687
Kućni: 187
Stručni suradnik
Lokacija: C01-06
Zavod za primijenjenu fiziku
Blanka Gott
Direktni: 6129-795
Kućni: 295
Tajnik/ca
Lokacija: C09-05
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Goran Grdenić mag. ing.
Direktni: 6129 996
Kućni: 496
Asistent
Lokacija: D-211
Zavod za visoki napon i energetiku
Izv. prof. dr. sc. Davor Grgić
Direktni: 6129-994
Kućni: 494
Izvanredni profesor
Lokacija: D-232
Zavod za visoki napon i energetiku
Prof. dr. sc. Mislav Grgić
Direktni: 6129-863
Kućni: 363
351
Redoviti profesor
Lokacija: B1-20
Zavod za radiokomunikacije
Prof. dr. sc. Sonja Grgić
Direktni: 6129-780
Kućni: 280
Redoviti profesor
Lokacija: C11-04
Zavod za radiokomunikacije
Dr. sc. Tomislav Grgić
Direktni: 6129-755
Kućni: 255
Vanjski suradnik
Lokacija: C07-16
Zavod za telekomunikacije
Karlo Griparić mag. ing. el.
Direktni: 6129-829
Kućni: 329
Asistent
Lokacija: C11-16
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Doc. dr. sc. Stjepan Groš
Direktni: 6129-943
Kućni: 443
Docent
Lokacija: D-319
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Dr. sc. Danijela Grozdanić
Direktni: 6129-687
Kućni: 187
Stručni suradnik
Lokacija: C01-06
Zavod za primijenjenu fiziku
Dr. sc. Igor Gruić
Direktni: 3658-669
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Mirna Gržanić mag. ing.
Direktni: 01/6129 986
Kućni: 486
Asistent
Lokacija: D-210
Zavod za visoki napon i energetiku
Marko Gulin mag. ing. el.
Direktni: 6129-529
Kućni: 529
Vanjski suradnik
Lokacija: C09-16-3
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Prof. dr. sc. Nikola Hadjina
Direktni: 6129-532
Kućni: 532
Vanjski suradnik
Lokacija: D-262
Zavod za primijenjeno računarstvo
Dr. sc. Zlatko Hanić
Direktni: 6129-643
Kućni: 143
Poslijedoktorand
Lokacija: C05-16
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Izv. prof. dr. sc. Juraj Havelka
Direktni: 6129-982
Kućni: 482
Izvanredni profesor
Lokacija: D-248
Zavod za visoki napon i energetiku
Akademik prof. emer. dr. sc. Zijad Haznadar
Direktni: 6129-811
Kućni: 311
U mirovini
Lokacija: C06-07
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Doc. dr. sc. Hrvoje Hegeduš
Direktni: 6129-749
Kućni: 249
Docent
Lokacija: C03-15
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Izv. prof. dr. sc. Nikica Hlupić
Direktni: 6129-534
Kućni: 534
Izvanredni profesor
Lokacija: D-263
Zavod za primijenjeno računarstvo
Dr. sc. Daniel Hofman
Direktni: 6129-841
Kućni: 341
Poslijedoktorand
Lokacija: C11-07
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za primijenjeno računarstvo
Ana Holjak
Direktni: 6129-670
Kućni: 170
Tajnik/ca
Lokacija: C01-03
Zavod za primijenjenu fiziku
Ninoslav Holjevac mag. ing.
Direktni: 6129-978
Kućni: 478
Asistent
Lokacija: D-214
Zavod za visoki napon i energetiku
Prof. dr. sc. Dubravko Horvat
Direktni: 6129-604
Kućni: 104
U mirovini
Lokacija: C01-09
Zavod za primijenjenu fiziku
Doc. dr. sc. Marko Horvat
Direktni: 385 1 6129 852
Kućni: 352
Docent
Lokacija: C10-09
Zavod za elektroakustiku
Doc. dr. sc. Lana Horvat Dmitrović
Direktni: 6129-961
Kućni: 461
Docent
Lokacija: D-179
Zavod za primijenjenu matematiku
Prof. dr. sc. Silvio Hrabar
Direktni: 6129-828
Kućni: 328
Redoviti profesor
Lokacija: C12-13
Zavod za radiokomunikacije
Doc. dr. sc. Tomislav Hrkać
Direktni: 6129-926
Kućni: 426
Docent
Lokacija: D-344
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Izv. prof. dr. sc. Darko Huljenić
Direktni: 01/3654734
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za telekomunikacije
Luka Humski mag.ing.inf.et.comm.techn.
Direktni: 6129-763
Kućni: 263
Asistent
Lokacija: C06-14
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Dr. sc. Nikola Hure
Direktni: +385 1 6129 805
Kućni: 305
Zavodski suradnik
Lokacija: C09-19-2
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Dr. sc. Perica Ilak
Direktni: 6129 693
Kućni: 193
Asistent
Lokacija: D-209
Zavod za visoki napon i energetiku
Doc. dr. sc. Šandor Ileš
Direktni: 6129-782
Kućni: 282
Docent
Lokacija: C04-13
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Prof. dr. sc. Damir Ilić
Direktni: 6129-679
Kućni: 179
Redoviti profesor
Lokacija: C03-06
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Doc. dr. sc. Željko Ilić
Direktni: +385.1.6129.778
Kućni: 278
Docent
Lokacija: C08-08
Zavod za telekomunikacije
Izv. prof. dr. sc. Saša Ilijić
Direktni: 6129-609
Kućni: 109
Izvanredni profesor
Lokacija: C02-11
Zavod za primijenjenu fiziku
Prof. dr. sc. Bojan Ivančević
Direktni: 6129-862
Kućni: 362
U mirovini
Lokacija: C10-03
Zavod za elektroakustiku
Tomislav Ivaniš mag. ing.
Zavodski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Antun Ivanović mag. ing.
Direktni: 6129-666
Kućni: 166
Zavodski suradnik
Lokacija: C00-12
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Prof. dr. sc. Ivan Ivanšić
U mirovini
Lokacija: D-153
Zavod za primijenjenu matematiku
Marina Ivić mag. oec.
Direktni: 6129-769
Kućni: 269
Vanjski suradnik
Lokacija: C07-01
Zavod za telekomunikacije
Poslijedoktorand
Lokacija:
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Dr. sc. Branimir Ivšić
Direktni: 6129729
Kućni: 229
Poslijedoktorand
Lokacija: C03-14
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Tomislav Jagušt dipl. ing.
Direktni: 6129-574
Kućni: 574
Asistent
Lokacija: D-258-2
Zavod za primijenjeno računarstvo
Prof. dr. sc. Domagoj Jakobović
Direktni: 6129-967
Kućni: 467
Redoviti profesor
Lokacija: D-329
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Zvonimir Jakopović
Direktni: 6129-928
Kućni: 428
Viši laborant 2. vrste
Lokacija: D-334
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Prof. dr. sc. Željko Jakopović
Direktni: 6129-804
Kućni: 304
Redoviti profesor
Lokacija: C04-06
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Prof. dr. sc. Kristian Jambrošić
Direktni: 6129-833
Kućni: 333
Redoviti profesor
Lokacija: C10-07
Zavod za elektroakustiku
Doc. dr. sc. Petar Javor
U mirovini
Lokacija: D-153
Zavod za primijenjenu matematiku
Mr. sc. Radomir Ječmenica
Direktni: 6129-634
Kućni: 134
Stručni suradnik
Lokacija: C02-16
Zavod za primijenjenu fiziku
Doc. dr. sc. Leonardo Jelenković
Direktni: 6129-927
Kućni: 427
Docent
Lokacija: D-342
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Prof. dr. sc. Branko Jeren
Direktni: 6129-950
Kućni: 450
Redoviti profesor
Lokacija: D-120
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Prof. dr. sc. Dragan Jevtić
Direktni: 6129-819
Kućni: 319
Redoviti profesor
Lokacija: C08-07
Zavod za telekomunikacije
Prof. dr. sc. Gordan Ježić
Direktni: 6129-825
Kućni: 325
Redoviti profesor
Lokacija: C07-10
Zavod za telekomunikacije
Damir Josić struč. spec. ing.
Direktni: 6129-799
Kućni: 299
Stručni suradnik
Lokacija: C09-15-1
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Doc. dr. sc. Alan Jović
Direktni: 6129-548
Kućni: 548
Docent
Lokacija: D-340
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Filip Jukić mag. ing.
Direktni: 6129-651
Kućni: 151
Asistent
Lokacija: C04-15
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za primijenjenu fiziku
Doc. dr. sc. Marko Jurčević
Direktni: 6129-999
Kućni: 000
Docent
Lokacija: ZOEM
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Darko Jurić mag. ing.
Vanjski suradnik
Lokacija: D-159
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Demijan Jurić univ. bacc. ing
Zavodski suradnik
Lokacija: C09-09
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Prof. dr. sc. Dražen Jurišić
Direktni: 6129-949
Kućni: 449
Redoviti profesor
Lokacija: D-109
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Asistent
Lokacija: D-145
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić
Direktni: 6129-998
Kućni: 498
Izvanredni profesor
Lokacija: D-343
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Prof. dr. sc. Damir Kalpić
Direktni: 6129-919
Kućni: 419
Zavodski suradnik
Lokacija: D-368
Zavod za primijenjeno računarstvo
Nadir Kapetanović mag. ing.
Direktni: 6129-805
Kućni: 305
Zavodski suradnik
Lokacija: C09-18-2
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Dr. sc. Mladen Karan
Direktni: 6129-871
Kućni: 371
Asistent
Lokacija: D-339-1
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Dr. sc. Darko Katović
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Damjan Katušić mag. ing.
Direktni: 6129-838
Kućni: 338
Asistent
Lokacija: C08-04
Zavod za telekomunikacije
Ivan Kesedžić mag. ing.
Asistent
Lokacija: C02-01
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Ana Kešelj univ. bacc. ing
Kućni: 251
Zavodski suradnik
Lokacija: C07-14
Zavod za telekomunikacije
Vesna Kezdorf oecc.
Direktni: 6129-669
Kućni: 169

Lokacija: D-150
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Asistent
Lokacija: D-178
Zavod za primijenjenu matematiku
Izv. prof. dr. sc. Josip Knezović
Direktni: 6129-619
Kućni: 119
Izvanredni profesor
Lokacija: C11-10
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Karlo Knežević mag. ing.
Asistent
Lokacija: D-307
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Prof. dr. sc. Petar Knežević
Direktni: 6129-746
Kućni: 246
Redoviti profesor
Lokacija: C06-13
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Dr. sc. Tihomir Knežević
Direktni: 6129-564
Kućni: 564
Poslijedoktorand
Lokacija: D-352
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Zavodski suradnik
Lokacija:
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Mirko Kokot mag. ing.
Stručni suradnik
Lokacija: C02-01
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Doc. dr. sc. Miroslav Končar
Direktni: 0914410719
Vanjski suradnik
Lokacija: A-000
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Ljubica Konjević
Direktni: 6129-640
Kućni: 140
Tajnik/ca
Lokacija: C10-05
Zavod za elektroakustiku
Jure Konjevod mag. ing.
Direktni: 6129-729
Kućni: 229
Asistent
Lokacija: C03-14
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Izv. prof. dr. sc. Marko Koričić
Direktni: 6129-671
Kućni: 171
Izvanredni profesor
Lokacija: D-341
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Izv. prof. dr. sc. Luka Korkut
Direktni: 6129-959
Kućni: 459
U mirovini
Lokacija: D-153
Zavod za primijenjenu matematiku
Prof. dr. sc. Mladen Kos
Direktni: 6129-794
Kućni: 294
U mirovini
Lokacija: C08-17
Zavod za telekomunikacije
Prof. dr. sc. Tomislav Kos
Direktni: 6129-772
Kućni: 272
Redoviti profesor
Lokacija: C11-05
Zavod za radiokomunikacije
Doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar
Direktni: 6129-970
Kućni: 470
Docent
Lokacija: D-107
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Davor Kotur
Direktni: 6129-690
Kućni: 190
Laborant
Lokacija: A-007;A-008
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Prof. dr. sc. Mario Kovač
Direktni: 6129-759
Kućni: 259
Redoviti profesor
Lokacija: C11-19
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Doc. dr. sc. Domagoj Kovačević
Direktni: 6129-903
Kućni: 403
Docent
Lokacija: D-178
Zavod za primijenjenu matematiku
Ivan Kovačević mag. ing.
Direktni: 6129-533
Zavodski suradnik
Lokacija: D-347
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Petar Kovačević mag. ing.
Vanjski suradnik
Lokacija: A-000
Zavod za primijenjeno računarstvo
Dr. sc. Marinko Kovačić
Direktni: 6129-643
Kućni: 143
Poslijedoktorand
Lokacija: C05-16
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić
Direktni: 6129-796
Kućni: 296
Redoviti profesor
Lokacija: C11-15
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Zavodski suradnik
Lokacija: D114
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Prof. dr. sc. Slavko Krajcar
Direktni: 6129-990
Kućni: 490
Redoviti profesor
Lokacija: D-215
Zavod za visoki napon i energetiku
Igor Kramarić univ. bacc. ing
Kućni: 533
Zavodski suradnik
Lokacija: D-347
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Dr. sc. Magdalena Krbot Skorić
Direktni: +38512376378
Vanjski suradnik
Lokacija: A-000
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Ivan Krešo mag. ing. comp.
Direktni: 6129-555
Kućni: 555
Asistent
Lokacija: D-307
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Dr. sc. Miljenko Krhen
Direktni: 6129-747
Kućni: 247
Poslijedoktorand
Lokacija: C10-09
Zavod za elektroakustiku
Sabina Krivec mag. ing.
Direktni: 6129-564
Kućni: 564
Asistent
Lokacija: D-352
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Petar Krivić mag. ing.
Direktni: 6129-718
Kućni: 218
Zavodski suradnik
Lokacija: C08-19
Zavod za telekomunikacije
Stručni suradnik
Lokacija: D-158
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Dr. sc. Dalibor Krleža
Direktni: 6129-951
Kućni: 451
Zavodski suradnik
Lokacija: D-263
Zavod za primijenjeno računarstvo
Prof. dr. sc. Mario Krnić
Direktni: 6129-965
Kućni: 465
Redoviti profesor
Lokacija: D-181
Zavod za primijenjenu matematiku
Ana Kroflin
Direktni: 6129-542
Kućni: 542

Lokacija: A-012
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Izv. prof. dr. sc. Igor Krois
Direktni: 6129-912
Kućni: 412
Izvanredni profesor
Lokacija: D-359
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Matej Krpan mag. ing.
Direktni: 6129-978
Kućni: 478
Zavodski suradnik
Lokacija: D-214
Zavod za visoki napon i energetiku
Dr. sc. Davor Kukolja
Direktni: 6129-554
Kućni: 554
Vanjski suradnik
Lokacija: D-335
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Ivica Kunšt dipl. ing.
Direktni: 6129-676
Kućni: 176
Stručni suradnik
Lokacija: C03-10
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Asistent
Lokacija:
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Mr. sc. Marijan Kuri
Direktni: 6129-960
Kućni: 460
Voditelj ispitnog laboratorija
Lokacija: D-149
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Prof. dr. sc. Mario Kušek
Direktni: 6129-801
Kućni: 301
Redoviti profesor
Lokacija: C08-12
Zavod za telekomunikacije
Doc. dr. sc. Martina Kutija
Direktni: 6129-754
Kućni: 254
Docent
Lokacija: C05-07
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Prof. dr. sc. Igor Kuzle
Direktni: 6129-875
Kućni: 375
Redoviti profesor
Lokacija: D-234
Zavod za visoki napon i energetiku
Prof. dr. sc. Boris Kviz
Direktni: 6129-712
Kućni: 212
U mirovini
Lokacija: C12-14
Zavod za radiokomunikacije
Prof. dr. sc. Igor Lacković
Direktni: 6129-808
Kućni: 308
Redoviti profesor
Lokacija: D-129
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Doc. dr. sc. Marko Lacković
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za telekomunikacije
Izv. prof. dr. sc. Ivan Leniček
Direktni: 6129-709
Kućni: 209
Izvanredni profesor
Lokacija: C03-05
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Doc. dr. sc. Vinko Lešić
Direktni: 6129-785
Kućni: 285
Docent
Lokacija: C09-13
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Ivan Lončar mag. ing.
Zavodski suradnik
Lokacija: C09-19
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Dr. sc. Josip Lončar
Poslijedoktorand
Lokacija: C13-04
Zavod za radiokomunikacije
Prof. dr. sc. Sven Lončarić
Direktni: 6129-891
Kućni: 391
Redoviti profesor
Lokacija: D-119
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Prof. dr. sc. Ignac Lovrek
Direktni: 6129-802
Kućni: 302
Redoviti profesor
Lokacija: C08-15
Zavod za telekomunikacije
Vanjski suradnik
Lokacija: D-269
Zavod za primijenjenu matematiku
Zora Luburić mag. ing.
Direktni: 01/ 6129 986
Kućni: 486
Asistent
Lokacija: D-210
Zavod za visoki napon i energetiku
Doc. dr. sc. Željka Lučev Vasić
Direktni: 6129-948
Kućni: 448
Docent
Lokacija: D-150
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Prof. dr. sc. Ratko Magjarević
Direktni: 6129-938
Kućni: 438
Redoviti profesor
Lokacija: D-132
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Sonja Majstorović
Direktni: 6129-915
Kućni: 415
Tajnik/ca
Lokacija: D-365
Zavod za primijenjeno računarstvo
Prof. dr. sc. Krešimir Malarić
Direktni: 6129-789
Kućni: 289
Redoviti profesor
Lokacija: C12-11
Zavod za radiokomunikacije
Prof. dr. sc. Roman Malarić
Direktni: 6129-650
Kućni: 150
Redoviti profesor
Lokacija: C03-04
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Prof. dr. sc. Mladen Maletić
Direktni: 6129-620
Kućni: 120
U mirovini
Lokacija: C10-04
Zavod za elektroakustiku
Prof. dr. sc. Zlatko Maljković
Direktni: 6129-773
Kućni: 273
U mirovini
Lokacija: C05-11
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Paula Mamić mag. ing.
Direktni: 6129-986
Kućni: 486
Zavodski suradnik
Lokacija: D-210
Zavod za visoki napon i energetiku
Filip Mandić mag. ing.
Asistent
Lokacija: C09-18-2
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Dr. sc. Tvrtko Mandić
Direktni: 6129-914
Kućni: 414
Poslijedoktorand
Lokacija: D-357
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Martina Manhart dipl. ing.
Direktni: 6129-738
Kućni: 238
Vanjski suradnik
Lokacija: C06-01
Zavod za telekomunikacije
Marijo Maračić dipl. ing.
Direktni: 6129-550
Kućni: 550
Vanjski suradnik
Lokacija: D-336
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Prof. dr. sc. Ljubo Marangunić
Direktni: 6129-900
Kućni: 400
U mirovini
Lokacija: D-176
Zavod za primijenjenu matematiku
Mateo Marcelić univ. bacc. ing
Viši laborant 1. vrste
Lokacija: C03-14
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Dr. sc. Darijan Marčetić
Direktni: 6129-550
Kućni: 550
Poslijedoktorand
Lokacija: D-336
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Filip Marić mag. ing.
Zavodski suradnik
Lokacija:
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Josip Marić mag. ing.
Zavodski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Martina Marjanović mag. ing.
Direktni: 6129-718
Kućni: 218
Vanjski suradnik
Lokacija: C08-19
Zavod za telekomunikacije
Doc. dr. sc. Ivan Marković
Direktni: +385 (0)1 6129 577
Kućni: 577
Docent
Lokacija: C09-14
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Milan Marković mag. ing.
Direktni: 098/959-2121
Zavodski suradnik
Lokacija: C09-19-1
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Anita Martinčević mag. ing.
Direktni: 6129-893
Kućni: 393
Zavodski suradnik
Lokacija: C13-02-1
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Zavodski suradnik
Lokacija:
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Prof. dr. sc. Ante Marušić
Direktni: 6129-909
Kućni: 409
Redoviti profesor
Lokacija: D-250
Zavod za visoki napon i energetiku
Danko Marušić mag. ing.
Direktni: 6129-893
Kućni: 493
Zavodski suradnik
Lokacija: C13-02-1
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Prof. dr. sc. Maja Matijašević
Direktni: 6129-757
Kućni: 257
Redoviti profesor
Lokacija: C07-08
Zavod za telekomunikacije
Doc. dr. sc. Mario Matijević
Direktni: 6129-621
Kućni: 121
Docent
Lokacija: C01-11
Zavod za primijenjenu fiziku
Izv. prof. dr. sc. Krešimir Matković
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za telekomunikacije
Izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško
Direktni: 6129-826
Kućni: 326
Izvanredni profesor
Lokacija: C04-14
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za visoki napon i energetiku
Ivica Medved dipl. ing.
Direktni: 6129-669
Kućni: 169
Zavodski suradnik
Lokacija: D-163
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Prof. dr. sc. Vladimir Medved
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Izv. prof. dr. sc. Igor Mekterović
Direktni: 6129-790
Kućni: 290
Izvanredni profesor
Lokacija: D-373
Zavod za primijenjeno računarstvo
Dr. sc. Daniel Meljanac
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za primijenjenu fiziku
Andro Merćep mag. ing.
Zavodski suradnik
Lokacija: D158
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Vanjski suradnik
Lokacija: A-000
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Prof. dr. sc. Željka Mihajlović
Direktni: 6129-944
Kućni: 444
Redoviti profesor
Lokacija: D-331
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Hrvoje Mihaldinec mag. ing.
Direktni: 6129-972
Kućni: 472
Zavodski suradnik
Lokacija: D-141
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Dr. sc. Lenka Mihoković
Direktni: 6129-559
Kućni: 559
Poslijedoktorand
Lokacija: D-182
Zavod za primijenjenu matematiku
Prof. dr. sc. Neven Mijat
Direktni: 6129-966
Kućni: 466
U mirovini
Lokacija: D-117
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Igor Mijić mag. ing.
Direktni: 6129-521
Kućni: 521
Asistent
Lokacija: C02-02
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Prof. dr. sc. Branko Mikac
Direktni: 6129-752
Kućni: 252
U mirovini
Lokacija: C07-13
Zavod za telekomunikacije
Dr. sc. Damjan Miklić
Direktni: 6129-829
Kućni: 329
Vanjski suradnik
Lokacija: C11-16
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Ivana Mikolić mag. ing.
Direktni: 6129-591
Kućni: 591
Zavodski suradnik
Lokacija: A-005
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc
Direktni: 6129-827
Kućni: 327
Izvanredni profesor
Lokacija: C07-07
Zavod za telekomunikacije
Doc. dr. sc. Andro Milanović
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić
Direktni: 6129-976
Kućni: 476
Izvanredni profesor
Lokacija: D-235
Zavod za visoki napon i energetiku
Doc. dr. sc. Boris Milašinović
Direktni: 6129-864
Kućni: 364
Docent
Lokacija: D-374-1
Zavod za primijenjeno računarstvo
Dr. sc. Boško Milešević
Direktni: 6129-714
Kućni: 214
Poslijedoktorand
Lokacija: D-206
Zavod za visoki napon i energetiku
Mr. sc. Marinko Miletić
Direktni: 6129-834
Kućni: 334
Voditelj ispitnog laboratorija
Lokacija: C04-11
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Izv. prof. dr. sc. Josipa-Pina Milišić
Direktni: 6129-939
Kućni: 439
Izvanredni profesor
Lokacija: D-180
Zavod za primijenjenu matematiku
Mislav Mišković dipl. ing.
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za primijenjenu matematiku
Izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković
Direktni: 6129-815
Kućni: 315
Izvanredni profesor
Lokacija: C09-16-1
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Danijel Mlinarić dipl. ing.
Direktni: 6129-539
Kućni: 539
Asistent
Lokacija: D-258*
Zavod za primijenjeno računarstvo
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić
Direktni: 6129-842
Kućni: 342
Izvanredni profesor
Lokacija: C11-09
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Prof. dr. sc. Borivoj Modlic
Direktni: 6129-672
Kućni: 172
Redoviti profesor
Lokacija: C12-09
Zavod za radiokomunikacije
Dr. sc. Goran Molnar
Direktni: 6129-940
Kućni: 440
Vanjski suradnik
Lokacija: D-145
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Prof. dr. sc. Manfred Morari
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Prof. dr. sc. Vedran Mornar
Direktni: 6129-917
Kućni: 417
Redoviti profesor
Lokacija: D-366
Zavod za primijenjeno računarstvo
Doc. dr. sc. Petar Mostarac
Direktni: 6129-749
Kućni: 249
Docent
Lokacija: C03-15
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za primijenjenu fiziku
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Lovre Mrčela mag. ing.
Zavodski suradnik
Lokacija: D-158
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Dr. sc. Damir Muha
Poslijedoktorand
Lokacija: C13-04
Zavod za radiokomunikacije
Dr. sc. Đula Nađ
Direktni: 6129-577
Kućni: 577
Poslijedoktorand
Lokacija: C09-19-2
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Prof. dr. sc. Robert Nađ
Direktni: 6129-730
Kućni: 230
Redoviti profesor
Lokacija: C12-04
Zavod za radiokomunikacije
Doc. dr. sc. Anamari Nakić
Direktni: 6129-961
Kućni: 461
Docent
Lokacija: D-179
Zavod za primijenjenu matematiku
Doc. dr. sc. Zoran Narančić
Direktni: 6129-670
Kućni: 170
Docent
Lokacija: C01-07
Zavod za primijenjenu fiziku
Andrej Novak mag. math.
Vanjski suradnik
Lokacija: D-158
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Hrvoje Novak mag. ing.
Direktni: 6129-893
Kućni: 393
Asistent
Lokacija: C13-02-1
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Leonard Novosel mag. ing.
Direktni: 6129-567
Kućni: 567
Asistent
Lokacija: C12-17-2
Zavod za radiokomunikacije
Branimir Novoselnik mag. ing.
Direktni: 6129-529
Kućni: 529
Asistent
Lokacija: C09-16-3
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Ljerka Nuić
Direktni: 6129-857
Kućni: 357
Tajnik/ca
Lokacija: C12-08
Zavod za radiokomunikacije
Dr. sc. Dinko Oletić
Direktni: 6129-536
Kućni: 536
Poslijedoktorand
Lokacija: D-136
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Dr. sc. Marin Orlić
Direktni: 6129-631
Kućni: 131
Vanjski suradnik
Lokacija: C11-17
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Doc. dr. sc. Matko Orsag
Direktni: 6129-809
Kućni: 309
Docent
Lokacija: C09-06
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Marin Oršić bacc. ing.
Zavodski suradnik
Lokacija: A-000
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Irena Oršolić mag. ing.
Direktni: 6129-755
Kućni: 255
Asistent
Lokacija: C07-16
Zavod za telekomunikacije
Juraj Oršulić mag. ing.
Zavodski suradnik
Lokacija:
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Željko Osrečki mag. ing.
Direktni: 6129-564
Kućni: 564
Asistent
Lokacija: D-352
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Doc. dr. sc. Predrag Pale
Direktni: 6129-963
Kućni: 463
411
Docent
Lokacija: D-121
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić
Direktni: 6129-980
Kućni: 480
Izvanredni profesor
Lokacija: D-216
Zavod za visoki napon i energetiku
Prof. dr. sc. Igor S. Pandžić
Direktni: 6129-635
Kućni: 135
Redoviti profesor
Lokacija: C08-10
Zavod za telekomunikacije
Robert Pašičko dipl. ing.
Direktni: 6129-986
Kućni: 486
Vanjski suradnik
Lokacija: D-210
Zavod za visoki napon i energetiku
Prof. dr. sc. Mervan Pašić
Direktni: 6129-901
Kućni: 401
Redoviti profesor
Lokacija: D-172
Zavod za primijenjenu matematiku
Prof. dr. sc. Mario Osvin Pavčević
Direktni: 6129-934
Kućni: 434
Redoviti profesor
Lokacija: D-177
Zavod za primijenjenu matematiku
Marko Pavelić mag. ing.
Direktni: 6129-592
Kućni: 592
Asistent
Lokacija: C07-18
Zavod za telekomunikacije
Prof. dr. sc. Armin Pavić
Direktni: 6129-777
Kućni: 277
Redoviti profesor
Lokacija: C06-12
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Ivan Pavić mag. ing.
Direktni: 6129-978
Kućni: 367
Zavodski suradnik
Lokacija: D-135
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Ivan Pavić mag. ing.
Direktni: 6129-978
Kućni: 478
Asistent
Lokacija: D-214
Zavod za visoki napon i energetiku
Prof. dr. sc. Ivica Pavić
Direktni: 6129-984
Kućni: 484
Redoviti profesor
Lokacija: D-233
Zavod za visoki napon i energetiku
Matea Pavić mag. ing.
Direktni: 6129-986
Kućni: 486
Asistent
Lokacija: A-210
Zavod za visoki napon i energetiku
Ivana Pavlić mag. ing.
Direktni: 6129-856
Kućni: 356
Asistent
Lokacija: C04-10
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Poslijedoktorand
Lokacija: D-253
Zavod za visoki napon i energetiku
Veronika Pedić mag. math.
Vanjski suradnik
Lokacija: D269
Zavod za primijenjenu matematiku
Tomislav Pejša dipl. ing.
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za telekomunikacije
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić
Direktni: 6129-855
Kućni: 355
Redoviti profesor
Lokacija: C09-07
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Stipo Periša
Direktni: 6129-775
Kućni: 275
Zavodski suradnik
Lokacija: D-114
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Spomenka Perkušić
Direktni: 6129-764
Kućni: 264
Tajnik/ca
Lokacija: C04-07
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Juraj Peršić mag. ing.
Direktni: 6129-849
Kućni: 349
Zavodski suradnik
Lokacija: C09-09
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Prof. dr. sc. Uroš Peruško
Direktni: 6129-947
Kućni: 447
U mirovini
Lokacija: D-309
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Branimir Pervan mag. ing.
Direktni: 6129-631
Kućni: 131
Asistent
Lokacija: C11-17
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Prof. dr. sc. Tomislav Petković
Direktni: 6129-740
Kućni: 240
Redoviti profesor
Lokacija: C02-06
Zavod za primijenjenu fiziku
Doc. dr. sc. Tomislav Petković
Direktni: 6129563
Kućni: 563
Docent
Lokacija: D-162-1
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Tomislav Petković mag. ing.
Direktni: 6129-866
Kućni: 366
Zavodski suradnik
Lokacija: C09-15-1
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Izv. prof. dr. sc. Antonio Petošić
Direktni: 6129-620
Kućni: 120
Izvanredni profesor
Lokacija: C10-04
Zavod za elektroakustiku
Frano Petric mag. ing.
Direktni: 6129-561
Kućni: 561
Asistent
Lokacija: C09-02-1
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Lucija Petricioli univ. bacc. ing
Direktni: 6129-751
Kućni: 251
Zavodski suradnik
Lokacija: C07-14
Zavod za telekomunikacije
Damir Petričević
Direktni: 6129-814
Kućni: 314
Viši laborant 2. vrste
Lokacija: C12-03
Zavod za radiokomunikacije
Prof. dr. sc. Davor Petrinović
Direktni: 6129-968
Kućni: 468
Redoviti profesor
Lokacija: D-118
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Prof. dr. sc. Ivan Petrović
Direktni: 6129-844
Kućni: 344
Redoviti profesor
Lokacija: C09-17
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Dr. sc. Juraj Petrović
Direktni: 6129-775
Kućni: 275
Poslijedoktorand
Lokacija: D-114
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Luka Petrović mag. ing.
Direktni: 6129-849
Kućni: 349
Zavodski suradnik
Lokacija: C09-09
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Dr. sc. Tamara Petrović
Direktni: 6129-829
Kućni: 329
Poslijedoktorand
Lokacija: C11-16
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Dario Pevec mag. ing.
Asistent
Lokacija: A-000
Zavod za telekomunikacije
Prof. dr. sc. Dubravko Pevec
Direktni: 6129-667
Kućni: 167
U mirovini
Lokacija: C02-20
Zavod za primijenjenu fiziku
Igor Piljić mag. ing. comp.
Direktni: 6129-791
Kućni: 291
Zavodski suradnik
Lokacija: C11-20
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Doc. dr. sc. Damir Pintar
Direktni: 6129-686
Kućni: 186
Docent
Lokacija: C06-11
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Viši laborant 2. vrste
Lokacija:
Zavod za visoki napon i energetiku
Doc. dr. sc. Sanda Pleslić
Direktni: 6129-607
Kućni: 107
Docent
Lokacija: C02-07
Zavod za primijenjenu fiziku
Prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko
Direktni: 6129-761
Kućni: 261
Redoviti profesor
Lokacija: C07-12
Zavod za telekomunikacije
Izv. prof. dr. sc. Vedran Podobnik
Direktni: 6129-848
Kućni: 348
Izvanredni profesor
Lokacija: C08-16
Zavod za telekomunikacije
Marsela Polić mag. ing.
Direktni: 6129-829
Kućni: 329
Zavodski suradnik
Lokacija: C11-16
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Doc. dr. sc. Mirko Poljak
Direktni: 6129-924
Kućni: 424
Docent
Lokacija: D-356
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Doc. dr. sc. Nikola Poljak
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Tanja Poljugan dipl. ing.
Direktni: 6129-613
Kućni: 113
Asistent
Lokacija: C05-15
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Goran Popović mag. ing.
Direktni: 6129-866
Kućni: 366
Asistent
Lokacija: C09-15-1
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Zavodski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Doc. dr. sc. Siniša Popović
Direktni: 6129-837
Kućni: 337
Docent
Lokacija: C02-01-2
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Doc. dr. sc. Petra Posedel
Vanjski suradnik
Lokacija: D-170
Zavod za primijenjenu matematiku
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Luka Pravica mag. ing.
Direktni: 6129-651
Kućni: 151
Asistent
Lokacija: C04-15
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Pribanić
Direktni: 6129-937
Kućni: 437
Izvanredni profesor
Lokacija: D-142
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Izv. prof. dr. sc. Krešimir Pripužić
Direktni: 6129-745
Kućni: 245
Izvanredni profesor
Lokacija: C07-06
Zavod za telekomunikacije
Marina Ptiček mag. ing.
Direktni: 6129-951
Kućni: 451
Asistent
Lokacija: D-263
Zavod za primijenjeno računarstvo
Vanjski suradnik
Lokacija: D-365
Zavod za primijenjeno računarstvo
Dr. sc. Mate Puljiz
Poslijedoktorand
Lokacija: A-000
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Borna Radatović mag. phys.
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za primijenjenu fiziku
Prof. dr. sc. Joško Radej
Direktni: 6129-502
Kućni: 502
U mirovini
Lokacija: D-316
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Kristina Radoš Cvišić
Direktni: 6129-591
Zavodski suradnik
Lokacija: A-005
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Dr. sc. Goran Radunović
Direktni: 6129-939
Kućni: 439
Poslijedoktorand
Lokacija: D-180
Zavod za primijenjenu matematiku
Tomislav Rajnović dipl. ing.
Direktni: 6129-539
Kućni: 539
Zavodski suradnik
Lokacija: D-258-1
Zavod za primijenjeno računarstvo
Doc. dr. sc. Ivan Rajšl
Direktni: 6129-514
Kućni: 514
Docent
Lokacija: D-209
Zavod za visoki napon i energetiku
Ivan Ralašić mag. ing.
Asistent
Lokacija: D-162-1
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Izv. prof. dr. sc. Mirko Randić
Direktni: 6129-756
Kućni: 256
Izvanredni profesor
Lokacija: C06-17
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Ivana Rašan mag. oec.
Direktni: 6129-731
Kućni: 231
Asistent
Lokacija: C07-01
Zavod za telekomunikacije
Prof. dr. sc. Slobodan Ribarić
Direktni: 6129-952
Kućni: 452
Redoviti profesor
Lokacija: D-311
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Doc. dr. sc. Strahil Ristov
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za primijenjeno računarstvo
Dr. sc. Lidia Rovan
Vanjski suradnik
Lokacija: D-373
Zavod za primijenjeno računarstvo
Denis Salopek mag. ing.
Direktni: 6129-592
Kućni: 592
Asistent
Lokacija: C07-18
Zavod za telekomunikacije
Bruno Sandrić univ. bacc. ing
Viši laborant 1. vrste
Lokacija: C03-14
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Doc. dr. sc. Marija Seder
Direktni: 6129-713
Kućni: 213
Docent
Lokacija: C09-11
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Prof. dr. sc. Damir Seršić
Direktni: 6129-973
Kućni: 473
Redoviti profesor
Lokacija: D-106
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Tihana Sesar mag. oecol. et pn
Direktni: 6129-591
Kućni: 591
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Ivan Sičić univ. bacc. ing
Zavodski suradnik
Lokacija:
Zavod za telekomunikacije
Prof. dr. sc. Pere Sikavica
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Igor Sirotić mag. ing.
Direktni: 6129-613
Kućni: 113
Asistent
Lokacija: C05-15
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Pavle Skočir mag. ing.
Direktni: 6129-658
Kućni: 158
Asistent
Lokacija: C07-04
Zavod za telekomunikacije
Prof. dr. sc. Zoran Skočir
Direktni: 6129-831
Kućni: 331
Redoviti profesor
Lokacija: C06-16
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Izv. prof. dr. sc. Lea Skorin-Kapov
Direktni: +385 1 6129-768
Kućni: 268
Izvanredni profesor
Lokacija: C08-06
Zavod za telekomunikacije
Prof. dr. sc. Nina Skorin-Kapov
Direktni: 6129-731
Kućni: 231
Vanjski suradnik
Lokacija: C08-18
Zavod za telekomunikacije
Dr. sc. Daniel Skrobo
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Dr. sc. Ivan Skuliber
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Jasna Slavinić
Direktni: 6129-810
Kućni: 310
Tajnik/ca
Lokacija: C08-09
Zavod za telekomunikacije
Ivan Slivar mag. ing.
Direktni: 6129-755
Kućni: 255
Asistent
Lokacija: C07-16
Zavod za telekomunikacije
Prof. dr. sc. Alojz Slutej
Direktni: 6129-856
Kućni: 356
Vanjski suradnik
Lokacija: C04-10
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Vanja Smailović mag. ing.
Direktni: 6129-731
Kućni: 231
Vanjski suradnik
Lokacija: C08-03
Zavod za telekomunikacije
Dr. sc. Mladen Sokele
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za telekomunikacije
Martin Soldić mag. ing.
Direktni: 6129-550
Kućni: 550
Asistent
Lokacija: D-336
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Prof. dr. sc. Branko Somek
Direktni: 6129-750
Kućni: 250
U mirovini
Lokacija: C10-10
Zavod za elektroakustiku
Marko Sossich mag. phys.
Direktni: 6129-678
Kućni: 178
Asistent
Lokacija: C02-19
Zavod za primijenjenu fiziku
Doc. dr. sc. Ana Sović Kržić
Direktni: 6129-883
Kućni: 383
Docent
Lokacija: D-151
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Prof. dr. sc. Siniša Srbljić
Direktni: 6129-954
Kućni: 454
Redoviti profesor
Lokacija: D-310
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Ivan Srdić mag. ing.
Asistent
Lokacija: A-000
Zavod za primijenjeno računarstvo
Izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk
Direktni: 6129-945
Kućni: 445
Izvanredni profesor
Lokacija: D-332
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Prof. dr. sc. Zoran Stare
Direktni: 6129-933
Kućni: 433
U mirovini
Lokacija: D-130
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Nikola Stilinović mag. ing.
Direktni: 6129-805
Kućni: 305
Vanjski suradnik
Lokacija: C09-18-2
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Marin Stipanov mag. ing.
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Mario Stipčić mag. math.
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za primijenjenu matematiku
Nina Stipetić mag. ing.
Direktni: 6129-957
Kućni: 457
Asistent
Lokacija: D-208
Zavod za visoki napon i energetiku
Doc. dr. sc. Stjepan Stipetić
Direktni: 6129-704
Kućni: 204
Docent
Lokacija: C05-12
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Mirjana Stjepanović dipl. oec.
Direktni: 6129-542
Kućni: 542

Lokacija: A-012
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Maja Strika
Direktni: 6129-935
Kućni: 435
Tajnik/ca
Lokacija: D-304
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Izv. prof. dr. sc. Marko Subašić
Direktni: 6129-956
Kućni: 456
Izvanredni profesor
Lokacija: D-105
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Dr. sc. Mia Suhanek
Direktni: 6129-822
Kućni: 322
Poslijedoktorand
Lokacija: C10-02
Zavod za elektroakustiku
Prof. dr. sc. Tomislav Suligoj
Direktni: 6129-898
Kućni: 398
Redoviti profesor
Lokacija: D-345
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Izv. prof. dr. sc. Damir Sumina
Direktni: 6129-784
Kućni: 284
Izvanredni profesor
Lokacija: C04-12
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Dr. sc. Ana Sušac
Direktni: 6129-645
Kućni: 145
Docent
Lokacija: C01-08
Zavod za primijenjenu fiziku
Dr. sc. Mirko Sužnjević
Direktni: 6129-755
Kućni: 255
Poslijedoktorand
Lokacija: C07-16
Zavod za telekomunikacije
Doc. dr. sc. Siniša Šadek
Direktni: 6129-985
Kućni: 485
Docent
Lokacija: D-247
Zavod za visoki napon i energetiku
Ana Šarčević mag. ing.
Zavodski suradnik
Lokacija:
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Marko Šarlija mag. ing.
Asistent
Lokacija: C02-01
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Stjepan Šebek mag. math.
Direktni: 6129-959
Kućni: 459
Asistent
Lokacija: D-153
Zavod za primijenjenu matematiku
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Prof. dr. sc. Siniša Šegvić
Direktni: 6129-942
Kućni: 442
Redoviti profesor
Lokacija: D-330
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Goran Šeketa mag. ing.
Kućni: 367
Asistent
Lokacija: D-135
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Ana Šelek mag. ing.
Zavodski suradnik
Lokacija: C09-16
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Izv. prof. dr. sc. Mile Šikić
Direktni: 6129-781
Kućni: 281
Izvanredni profesor
Lokacija: D-104
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Šikić
Direktni: 6129-904
Kućni: 404
Izvanredni profesor
Lokacija: D-169
Zavod za primijenjenu matematiku
Doc. dr. sc. Marin Šilić
Direktni: 6129-549
Kućni: 549
Docent
Lokacija: D-339-2
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Neda Šimara
Direktni: 6129-907
Kućni: 407
Tajnik/ca
Lokacija: D-204
Zavod za visoki napon i energetiku
Izv. prof. dr. sc. Zdenko Šimić
Direktni: 6129-985
Kućni: 485
Vanjski suradnik
Lokacija: D-247
Zavod za visoki napon i energetiku
Prof. dr. sc. Dina Šimunić
Direktni: 6129-606
Kućni: 106
Redoviti profesor
Lokacija: C12-06
Zavod za radiokomunikacije
Prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš
Direktni: 6129-798
Kućni: 298
Redoviti profesor
Lokacija: C12-07
Zavod za radiokomunikacije
Izv. prof. dr. sc. Gordan Šišul
Direktni: 6129-742
Kućni: 242
Izvanredni profesor
Lokacija: C12-15
Zavod za radiokomunikacije
Frano Škopljanac-Mačina dipl. ing.
Direktni: 6129-763
Kućni: 263
Voditelj
Lokacija: C06-14
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Prof. dr. sc. Davor Škrlec
Direktni: 6129-921
Kućni: 421
Vanjski suradnik
Lokacija: D-224
Zavod za visoki napon i energetiku
Doc. dr. sc. Dejan Škvorc
Direktni: 6129-943
Kućni: 443
Docent
Lokacija: D-319
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Izv. prof. dr. sc. Jan Šnajder
Direktni: 6129-871
Kućni: 371
Izvanredni profesor
Lokacija: A-000
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Renato Šoić mag. ing.
Direktni: 6129-838
Kućni: 338
Zavodski suradnik
Lokacija: C08-04
Zavod za telekomunikacije
Dorijan Špikić mag. ing.
Direktni: 6129-536
Kućni: 536
Zavodski suradnik
Lokacija: D-136
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Marko Šprem mag. ing.
Asistent
Lokacija: C13-03
Zavod za radiokomunikacije
Zdenko Štifter
Direktni: 6129-793
Kućni: 293
Viši laborant 2. vrste
Lokacija: C05-17
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Prof. dr. sc. Željko Štih
Direktni: 6129-656
Kućni: 156
Redoviti profesor
Lokacija: C06-08
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Hrvoje Štimac mag. ing.
Direktni: 6129-547
Kućni: 547
Asistent
Lokacija: D-353
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Darko Štriga mag. ing.
Direktni: 6129-731
Kućni: 231
Asistent
Lokacija: C08-03
Zavod za telekomunikacije
Matija Šulc mag. ing.
Direktni: 6129-843
Kućni: 343
Asistent
Lokacija: C08-21
Zavod za telekomunikacije
Prof. dr. sc. Viktor Šunde
Direktni: 6129-783
Kućni: 283
Redoviti profesor
Lokacija: C04-09
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Dr. sc. Azra Tafro
Poslijedoktorand
Lokacija: D-160
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Saša Tepić mag. ing.
Vanjski suradnik
Lokacija: D-141
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Frano Tomašević dipl. ing.
Direktni: 6129-996
Kućni: 496
Zavodski suradnik
Lokacija: D-211
Zavod za visoki napon i energetiku
Prof. dr. sc. Tomislav Tomiša
Direktni: 6129-989
6129-545
Kućni: 489
545
Redoviti profesor
Lokacija: D-221
Zavod za visoki napon i energetiku
Prof. dr. sc. Željko Tomšić
Direktni: 6129-983
Kućni: 483
Redoviti profesor
Lokacija: D-245
Zavod za visoki napon i energetiku
Fran Tonković mag. ing. comp.
Direktni: 6129-574
Kućni: 574
Asistent
Lokacija: D-258-2
Zavod za primijenjeno računarstvo
Prof. emer. dr. sc. Stanko Tonković
Direktni: 6129-932
Kućni: 432
U mirovini
Lokacija: D-131
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Izv. prof. dr. sc. Bojan Trkulja
Direktni: 6129-735
Kućni: 235
Izvanredni profesor
Lokacija: C06-04
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Izv. prof. dr. sc. Krešimir Trontl
Direktni: 6129-648
Kućni: 148
Izvanredni profesor
Lokacija: C02-17
Zavod za primijenjenu fiziku
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za telekomunikacije
Dr. sc. Stjepan Tusun
Poslijedoktorand
Lokacija: D-253
Zavod za visoki napon i energetiku
Martin Tutek mag. ing.
Direktni: 6129-871
Kućni: 371
Zavodski suradnik
Lokacija: D-339-1
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Prof. dr. sc. Ivo Uglešić
Direktni: 6129-979
Kućni: 479
Redoviti profesor
Lokacija: D-236
Zavod za visoki napon i energetiku
Lucija Validžić mag. math.
Vanjski suradnik
Lokacija: D269
Zavod za primijenjenu matematiku
Dr. sc. Zvonimir Vanjak
Vanjski suradnik
Lokacija: D-365
Zavod za primijenjeno računarstvo
Robert Vaser mag. ing.
Asistent
Lokacija: D158
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Doc. dr. sc. Darko Vasić
Direktni: 6129-931
Kućni: 431
Docent
Lokacija: D-143
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Dr. sc. Antonio Vasilijević
Direktni: 6129-805
Kućni: 305
Zavodski suradnik
Lokacija: C09-18-2
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Dr. sc. Goran Vasiljević
Direktni: 6129-829
Kućni: 329
Poslijedoktorand
Lokacija: C11-16
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Prof. dr. sc. Mario Vašak
Direktni: 6129-821
Kućni: 321
Redoviti profesor
Lokacija: C09-10
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Hrvoje Vdović mag. ing.
Direktni: 6129-769
Kućni: 269
Zavodski suradnik
Lokacija: C07-01
Zavod za telekomunikacije
Izv. prof. dr. sc. Igor Velčić
Direktni: 6129-965
Kućni: 465
Izvanredni profesor
Lokacija: D-181
Zavod za primijenjenu matematiku
Leo Vincelj mag. ing.
Asistent
Lokacija:
Zavod za radiokomunikacije
Doc. dr. sc. Klemo Vladimir
Direktni: 6129-549
Kućni: 549
Docent
Lokacija: D-339-2
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Doc. dr. sc. Domagoj Vlah
Direktni: 6129-903
Kućni: 403
Docent
Lokacija: D-178
Zavod za primijenjenu matematiku
Prof. dr. sc. Igor Vlahović
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za radiokomunikacije
Štefica Vlahović mag. ing.
Direktni: 6129-997
Kućni: 497
Zavodski suradnik
Lokacija: D-213
Zavod za visoki napon i energetiku
Tin Vlašić mag. ing.
Zavodski suradnik
Lokacija: D-160-1
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Doc. dr. sc. Mihaela Vranić
Direktni: 6129-686
Kućni: 186
Docent
Lokacija: C06-11
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Izv. prof. dr. sc. Mario Vražić
Direktni: 6129-830
Kućni: 330
Izvanredni profesor
Lokacija: B1-18
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak
Direktni: 6129-532
Kućni: 532
Izvanredni profesor
Lokacija: D-262
Zavod za primijenjeno računarstvo
Prof. dr. sc. Mladen Vučić
Direktni: 6129-975
Kućni: 475
Redoviti profesor
Lokacija: D-108
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Nikola Vuger mag. ing.
Asistent
Lokacija: C05-16
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Prof. dr. sc. Dušan Vujević
Direktni: 6129-807
Kućni: 307
U mirovini
Lokacija: C03-09
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Izv. prof. dr. sc. Feđa Vukić
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Prof. dr. sc. Zoran Vukić
Direktni: 6129-840
Kućni: 340
Redoviti profesor
Lokacija: C09-18
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Ivica Vukoja dipl. ing.
Direktni: 6129-956
Kućni: 456
Zavodski suradnik
Lokacija: D-163
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Dr. sc. Josip Vuković
Direktni: 6129-567
Kućni: 567
Poslijedoktorand
Lokacija: C12-17-2
Zavod za radiokomunikacije
Doc. dr. sc. Marin Vuković
Direktni: 6129-745
Kućni: 245
Docent
Lokacija: C07-06
Zavod za telekomunikacije
Izv. prof. dr. sc. Mladen Vuković
Vanjski suradnik
Lokacija: D-169
Zavod za primijenjenu matematiku
Mr. sc. Ivanka Zadro
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za primijenjeno računarstvo
Doc. dr. sc. Slaven Zakošek
Direktni: 6129-879
Kućni: 379
Docent
Lokacija: D-374
Zavod za primijenjeno računarstvo
Marko Zec dipl. ing.
Direktni: 6129-737
Kućni: 237
Stručni suradnik
Lokacija: C07-05
Zavod za telekomunikacije
Prof. dr. sc. Radovan Zentner
Direktni: 6129-712
Kućni: 212
Redoviti profesor
Lokacija: C12-14
Zavod za radiokomunikacije
Ante Zglav mag. ing.
Direktni: 01-6129-561
Kućni: 561
Zavodski suradnik
Lokacija: C09-02-1
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Matija Zidar dipl. ing.
Direktni: 6129-978
Kućni: 478
Asistent
Lokacija: D-214
Zavod za visoki napon i energetiku
Dr. sc. Vinko Zlatić
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za primijenjenu fiziku
Jasmina Zorko
Direktni: 6129-911
Kućni: 411
Tajnik/ca
Lokacija: D-144
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Prof. dr. sc. Branka Zovko-Cihlar
Direktni: 6129-839
Kućni: 339
U mirovini
Lokacija: C12-05
Zavod za radiokomunikacije
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Prof. dr. sc. Mario Žagar
Direktni: 6129-617
Kućni: 117
U mirovini
Lokacija: C11-18
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Prof. dr. sc. Damir Žarko
Direktni: 6129-706
Kućni: 206
Redoviti profesor
Lokacija: C05-10
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Doc. dr. sc. Ana Žgaljić Keko
Direktni: 6129-903
Kućni: 403
Docent
Lokacija: D-178
Zavod za primijenjenu matematiku
Nera Žigić prof.
Stručni suradnik
Lokacija: Martinovka
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Dr. sc. Josip Žilak
Direktni: 6129-564
Kućni: 564
Poslijedoktorand
Lokacija: D-352
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Matea Žilak mag. ing.
Direktni: 6129-769
Kućni: 269
Asistent
Lokacija: C07-01
Zavod za telekomunikacije
VIce Živković mag. ing.
Direktni: 6129-529
Kućni: 529
Zavodski suradnik
Lokacija: C09-16-3
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Dr. sc. Sanja Žonja
Vanjski suradnik
Lokacija:
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Prof. dr. sc. Darko Žubrinić
Direktni: 6129-969
Kućni: 469
Redoviti profesor
Lokacija: D-173
Zavod za primijenjenu matematiku
Josip Žubrinić mag. math.
Asistent
Lokacija:
Zavod za primijenjenu matematiku
Sara Žulj mag. ing.
Direktni: 6129-867
Kućni: 367
Asistent
Lokacija: D-135
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Prof. dr. sc. Vesna Županović
Direktni: 6129-930
Kućni: 430
Redoviti profesor
Lokacija: D-170
Zavod za primijenjenu matematiku