Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
518723
 
ISTRAŽIVAČKI LABORATORIJI FER-A

Istraživački laboratoriji osnivaju se radi strukturiranja i bržeg razvoja istraživačke djelatnosti i obrazovanja u specifičnome polju struke ili znanosti koju istraživački laboratorij ima ili razvija.

 

Laboratorij za robotiku
i inteligentne sustave upravljanja -
 LARICS

Voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić
http://larics.rasip.fer.hr

Laboratorij za podvodne sustave
i tehnologije - LAPOST

Voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Zoran Vukić
http://labust.fer.hr


Laboratorij potrošaču usmjerenog računarstva - CCL

Voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Siniša Srbljić
http://ccl.fer.hr

Laboratorij električne strojeve,
učinsku elektroniku i pogone - LESUEP

Voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Damir Žarko
 

Laboratorij za raspoznavanje uzoraka
 biometrijske sigurnosne sustave - RUBIOSS

Voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Slobodan Ribarić
http://rubioss.zemris.fer.hr


Laboratorij za mehatroničke sustave - LAMES

Voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Fetah Kolonić
 

Laboratorij za tehnologije orijentirane
ljudskim likovima - HOTlab

Voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Igor S. Pandžić
http://hotlab.fer.hr

Laboratorij za statističko modeliranje
i optimizaciju - SMOLab

Voditelj laboratorija: doc. dr. sc. Nikica Hlupić
 

Laboratorij za primijenjenu optiku - AOLab

Voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš
http://www.fer.unizg.hr/zrk/aolab

Djelatnost laboratorija usmjerena je na istraživanje i razvoj:

 • optičkih komunikacijskih sustava nove generacije s posebnim naglaskom na pristupne pasivne optičke mreže,
 • senzorskih sustava temeljenih na primjeni svjetlovodnog vlakna kao senzorskog elementa,
 • optoelektroničkih komponenti,
 • novih metoda analize optičkih komponenti primjenjivih u komunikacijskim i senzorskim sustavima,
 • LED rasvjete.

Auralizacijski laboratorij - AuraLab

Voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović


Istraživačka djelatnost laboratorija obuhvaća aktivnosti na na područjima:

 • sustava za reprodukciju zvuka koji nadilazi stereo, odnosno surround sustav,
 • optimiranje algoritama za višekanalnu reprodukciju zvuka,
 • lokalizacije izvora zvuka, subjektivna ispitivanja zvučnih slika, percepcije buke ovisno o izvoru i smjeru dolaska, 
 • virtualne stvarnosti,
 • optimiranja sastava bukobrana prilagođenih specifičnim izvorima buke;
 • ispitivanja utjecaja premaza na smanjivanje vibracija i poboljšanje akustičke izolacije metalnih elemenata karoserije vozila. 


Laboratorij za zeleno inženjerstvo - GEL

Voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Dina Šimunić
http://www.fer.unizg.hr/zrk/gel

Istraživačka djelatnost  laboratorija temelji se na izvođenju znanstveno istraživačkih projekata uporabe bežičnih komunikacijskih mreža u područjima zelenog inženjerstva i energetske učinkovitosti. Specifična područja od interesa su informacijske i komunikacijske tehnologije i infrastrukturni sustavi.

Laboratorij za integrirane sklopove i
elektromagnetsku kompatibilnost - IC i EMC

Voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Adrijan Barić
http://www.fer.unizg.hr/icdt

Istraživačka grupa bavi se projektiranjem integriranih sklopova, elektroničkih  sustava i njihovim ispitivanjem. Istraživački i razvojni projekti grupe obuhvaćaju razna područja elektronike, od modeliranja poluvodičkih elemenata do projektiranja elektroničkih sustava.

Laboratorij za informacijsku sigurnost
i privatnost - LISP

Voditelj laboratorija: doc. dr. sc. Sjepan Groš
http://www.fer.unizg.hr/lisp

Djelatnost laboratorija vezana je uz:

 • analize sigurnosti i privatnosti raznih proizvoda i usluga,
 • istraživanje i primjenu novih metoda poboljšanja sigurnosti i privatnosti,
 • praćenje trendova i najnovijih događaja vezanih uz sigurnost u regiji i svijetu,
 • proširivanje i poboljšanje edukacijskih aktivnosti.

Laboratorij za zaštitu elektroenergetskog
sustava - LZEES

Voditelj laboratorija: doc. dr. sc. Juraj Havelka


Istraživačke i inovacijske djelatnosti Laboratorija obavljaju se u područjima:

 • zaštita elektroenergetskog sustava u općenitom smislu,
 • zaštita obnovljivih izvora energije,
 • vođenje i pouzdanost elektroenergetskog sustava,
 • utjecaj obnovljivih izvora na pouzdanost elektroenergetskog sustava.

Laboratorij za napredne elektroenergetske
mreže - SGLab

Voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Igor Kuzle
https://www.fer.unizg.hr/zvne/znanost/research_labs/sglab 

Laboratorij za atmosferska pražnjenja - APPLY

Voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Ivo Uglešić
http://www.fer.unizg.hr/lvn/apply 

Laboratorij za tržišta i burze energije i
emisija
 - LEEMaE

Voditelj laboratorija: izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić
http://www.fer.unizg.hr/zvne/znanost/research_labs/leemae

Laboratorij za asistivne tehnologije i potpomognutu komunikaciju - ICT-AAC

Voditelj laboratorija: izv. prof. dr. sc. Željka Car
http://lab.ict-aac.hr/

Istraživački tim intenzivno se bavi problemima asistivnih tehnologija, uklanjanja barijera koje ICT-rješenja predstavljaju osobama s invaliditetom i starijim osobama te analizom mogućnosti novih tehnologija u kontekstu potpomognute komunikacije. 

Laboratorij za određivanje svojstava kompleksnih struktura akustičkim metodama - LoskSam

Voditelj laboratorija: doc. dr. sc. Antonio Petošić

http://www.fer.unizg.hr/ultrasnon

Plan istraživačke i inovacijske djelatnosti laboratorija vezan je uz područje električne, mehaničke i akustičke karakterizacije materijala u infrazvučnom, zvučnom i ultrazvučnom frekvencijskom području. 

Laboratorij za društveno umrežavanje i društveno računarstvo - socialLAB

Voditelj laboratorija: doc. dr. sc. Vedran Podobnik

http://agents.tel.fer.hr/social_networks

Istraživačka djelatnost vezana je uz modeliranje društvenih fenomena kroz paradigmu društvenim mreža; analizu društvenih mreža zasnovanu na inovativnim informacijskim metodologijama te naprednim računarskim alatima; dizajniranje društvenih politika zasnovanih na dokazima (engl. evidence based policy making) primjenom metoda analize društvenih mreža. 

Laboratorij za primjenu informacijskih tehnologija u obrazovanju - eduLab

Voditelj laboratorija: doc. dr. sc. Ivica Botički
http://edulab.fer.hr

 

Laboratorij će poticati istraživanja i inovacije u raznim aspektima računalom podržanog obrazovanja

Laboratorij za analizu teksta i inženjerstvo znanja - TakeLab

Voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić
http://takelab.fer.hr/

Istraživanje Laboratorija usredotočeno je na inteligentne metode analize nestrukturiranih podataka (teksta) kao i strukturiranih podataka, s naglaskom na metode koje koje kombiniraju ta dva izvora te omogućuju obradu velikih količina podataka.

Laboratorij za bioinformatiku i računalnu biologiju  - LBCB

Voditelj laboratorija: izv. prof. dr. sc. Mile Šikić
http://bioinfo.zesoi.fer.hr/

Istraživanje se provodi u tri smjera:

 • analizu podataka dobivenih sekvenciranjem DNA i RNA molekula;
 • računalnim metodama za određivanje strukture proteina;
 • metodama za istraživanje širenja epidemija.

Laboratorij za nuklearnu energiju i sigurnost - LNES

Voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Nikola Čavlina

Djelatnost laboratorija obuhvaća znanstveno‐istraživački i stručni rad te obrazovanje na području nuklearne energetike i nuklearne sigurnosti.

Laboratorij za informacijske sustave posebne namjene - LASPIS

Voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj

http://laspis.fer.hr

Djelatnost Laboratorija podijeljena je na tri područja:

 • istraživačka i inovacijska djelatnost;
 • obrazovna djelatnost;
 • umrežavanje radi zajedničkog nastupa prema Europskoj uniji, domaćem i stranom tržištu.

Laboratorij za Internet stvari - IoT-lab

Voditeljica laboratorija: izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko​
http://www.iot.fer.hr/

Djelatnost Laboratorija podijeljena je na tri područja:

 • razvoj programskih platformi za IoT i jednostavno umrežavanje različiti uređaja koji postaju izvori podataka za IoT platforme;
 • razvoj specifičnih senzorskih čvorova i njihovo umrežavanje s ciljem optimiranja energetske učinkovitosti senzoriranja;
 • razvoj inovativnih aplikacija s primarnom primjenom u području pametnih gradova.

Laboratorij za naprednu 3D rekonstrukciju i registraciju površina - SHARK Lab

Voditelj laboratorija: izv. prof. dr. sc. Tomislav Pribanić


Istraživanje će obuhvaćati metode i algoritme računalnog vida za 3D rekonstrukciju i 3D registraciju. Pored kamere kao osnovnog djela 3D sustava i ambijentalnog svjetla, istraživat će se i uporaba dodatnih izvora svjetala koji komplementarno nadopunjavaju informacije neposredno dobivene od strane kamera. Istraživat će se i postupci umjeravanja 3D sustava te optimalni načini obrade izlaznih podataka pogodnih za dalju uporabu, npr. na 3D printerima.

Laboratorij za obradu slike - LOS

Voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Sven Lončarić
http://www.fer.unizg.hr/ipg


Istraživačka djelatnost vezana je uz istraživanja u području teorije i primjena obrade slika, raspoznavanja uzoraka, strojnog učenja i računalnog vida u raznim područjima ljudske djelatnosti. Istraživački problemi uključuju obradu slika, ekstrakciju značajki slika, segmentaciju slika, registraciju slika, 3D računalni vid, analizu kretanja iz video snimki te algoritme primjerene za implementaciju navedenih metoda u stvarnom vremenu.

Laboratorij za mikro‐ i nano‐ elektroniku  - MINEL

Voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Tomislav Suligoj

Djelatnost Laboratorija podijeljena je na sljedeća područja:

 • Bipolarni tranzistor s horizontalnim tokom struje;
 • Poluvodički fotodetektori;
 • Modeliranje transporta u ultra‐skaliranim nanometarskim tranzistorima;
 • Projektiranje i analiza naprednih elektroničkih elemenata;
 • Projektiranje integriranih sklopova.