Naslovnica Pretraživanje AAA
 
O DJELATNIKU
prof. dr. sc. Gordan Ježić
Zvanje:Redoviti profesor
Lokacija: C07-10
Telefon:6129-825
Telefon kućni:325
E-mail: E-mail
Zavod/služba : Zavod za telekomunikacije
Godina diplomiranja:1995
Godina magistriranja:1999
Godina doktoriranja:2003
Na zavodu od:1996

Nastava

Sveučilišni preddiplomski

Sveučilišni diplomski

Poslijediplomski studij

Životopis

Gordan Ježić je redoviti profesor na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER). Rođen je 16. listopada 1971. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva 1995., magistrirao 1999., a doktorirao 2003. godine.

Na Zavodu za telekomunikacije zaposlen je od 1996. godine. U zvanje docenta izabran je 2003., u zvanje izvanrednog profesora 2009. godine, a u zvanje redovitog profesora 2014. godine.  Istraživač je na znanstvenom projektu pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske „Isporuka sadržaja i pokretljivost korisnika i usluga u mrežama nove generacije“ te kontinuirano sudjeluje u projektima suradnje s tvrtkom "Ericsson Nikola Tesla". Član je Odbora za preddiplomske i diplomske studije FER-a te Odbora za završne radove Zavoda za telekomunikacije. Koordinator je na projektu „Informacijski sustav visokih učilišta ISVU“ FER-a. Područje istraživanja Gordana Ježića obuhvaća komunikacijske mreže i protokole, pokretne programske agente i višeagentske sustave, pokretne mreže i usluge te modeliranje pokretnih procesa.

Autor je i suautor više od šezdeset radova objavljenih u knjigama, časopisima i zbornicima znanstvenih skupova. Član je uređivačkog odbora nekoliko znanstvenih časopisa te urednik časopisa i zbornika međunarodnih konferencija. Član je programskog odbora više međunarodnih konferencija, te je bio organizator i voditelj više tematskih i pozvanih sjednica na međunarodnim skupovima. Član je strukovnog udružnja IEEE, KES International te IEEE FIPA (The Foundation for Intelligent Physical Agents) te član tehničkog odbora KES Focus Group on Agent and Multi-agent Systems.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Profesionalni interesi i članstva

Paralelni i raspodijeljeni sutavi

Programski agenti i višeagentski sustavi

Agentski orijentirano programsko inženjerstvo
Pokretne mreže i usluge
Formalni postupci specifikacije pokretnih procesa

Članstva:

IEEE Communications Socitey

KES International

IEEE FIPA (The Foundation for Intelligent Physical Agents)

TRAŽILICA