prof. dr. sc. Dušan Vujević

U mirovini, Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja