doc. dr. sc. Domagoj Kovačević

Docent, Zavod za primijenjenu matematiku

  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 
Hermitian realizations of kappa-Minkowski spacetime. // International journal of modern physics A. 30 (2015) ; 1550019-1-1550019-26 (članak, znanstveni).
κ-Deformed Phase Space, Hopf Algebroid and Twisting. // Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA). 10 (2014) ; 106-124 (članak, znanstveni).
A general formulation of the Moyal and Voros products and its physical interpretation. // Modern physics letters A. 27 (2012) ; 1250005-1-1250005-9 (članak, znanstveni).
Kappa-Minkowski spacetime, kappa-Poincaré Hopf algebra and realizations. // Journal of physics. A, Mathematical and theoretical. 45 (2012) , 13; 135208-1-135208-24 (članak, znanstveni).
Generalized Poincaré algebras, Hopf algebras and kappa-Minkowki spacetime. // Physics letters. B. 711 (2012) , 1; 122-127 (članak, znanstveni).
Real forms of dual pairs g2xh in g of type E6, E7 and E8. // Journal of lie theory. 21 (2011) , 2; 417-426 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 
Projekt RADDAR. // Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike. 15 (2014) , 59; 68-72 (kratko priopćenje, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 
Kappa-Minkowski spacetime, kappa-Poincare Hopf algebra and realizations // International Journal of Geometric Methods in Modern Physics.
 
  Disertacije
 
Exceptional dual pair correspondences / doktorska disertacija.
 

Nastava

Sveučilišni preddiplomski