Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
145127
 
O CENTRU INFORMACIJSKE POTPORE

 Centar informacijske potpore

Voditelj: Svebor Prstačić, dipl. ing.
Tel.: (01) 6129 660
E-pošta: cip@fer.hr

Centar informacijske potpore Fakulteta je ustrojbena jedinica koja obavlja poslove informacijske potpore, razvoja informacijskih sustava, upravljanja računalnom mrežom, nadzora nad informacijskom sigurnošću, tehnološke potpore nastavi i e-obrazovanju, organizaciji nastave te organizacijom zajedničkih računalnih resursa.


CENTAR INFORMACIJSKE POTPORE
Voditelj
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Svebor Prstačić, dipl. ing. 6129-660 160 e-mail C00-02-6
Voditelj odjeljka
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Mr. sc. Josip Herceg 6129-601 101 e-mail C00-03
Mr. sc. Damir Kirasić 6129-625 125 e-mail C00-02-2
Vlatka Paunović, dipl. ing. 6129-771 271 e-mail C00-02-3
Mladen Seničić, dipl. ing. 6129-674 174 e-mail C00-02-2
Mr. sc. Siniša Tomić 6129-771 271 e-mail C00-02-3
Tomislav Žganec, dipl. ing. 6129-633 133 e-mail C00-02-1
Stručni suradnik
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Krešimir Kroflin, dipl. ing. e-mail C00-02-6
Vida Vranić e-mail C00-02-7
Domagoj Žugec, bacc. ing. 6129-674 174 e-mail C00-02-7
OSTALI
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Vedran Klasić 099/3107-446 e-mail C00-02-2
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan