Pristup internetu s FER-a

Bežična mreža Eduroam

Oblik korisničkog imena: ip12345@fer.hr

Autorizacija: AAI@EduHr

Pomoć: helpdesk@srce.hr

Bežična mreža FER-a FERwlan

Oblik korisničkog imena: ip12345

Autorizacija: Računalne usluge FER-a

EAP metoda: PEAP

Pomoć: webmaster@fer.hr


Pristup internetu kad niste na FER-u

Bežična mreža Eduroam

Oblik korisničkog imena: ip12345@fer.hr

Autorizacija: AAI@EduHr

Pomoć: helpdesk@srce.hr

Usluga StuDOM

Oblik korisničkog imena: ip12345@fer.hr

Autorizacija: AAI@EduHr

Pomoć: http://studom.srce.hr/kontakt-informacije/


Pristup Internetu od kuće ili stana

Pristup Internetu za studente putem partnera - vodećih telekomunikacijskih tvrtki

URL: http://www.carnet.hr/studenti/pristup_internetu

U sklopu svojih aktivosti Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet svim studentima omogućava uslugu povoljnijeg pristupa Internetu. Ovakav pristup omogućen je svim studentima koji imaju AAI@EduHr elektronički identitet. Popis distributera se s vremenom nadopunjuje. Studenti ostvaruju popust na usluge širokopojasnog, bežičnog i kabelskog Interneta kod sljedećih distributera:

  • Mobile / Vipme / Homebox CARNet
  • XCARNet/3DCARNet
  • MetroCARNet
  • DUO/TRIO.CARNet Plus
  • OKCARNet
  • O2CARNet
  • Tele2CARNet
  • Stick2CARNet


Oblik korisničkog imena: ip12345@fer.hr

Autorizacija: AAI@EduHr

Pomoć: helpdesk@carnet.hr