Na FER-u postoji zaposlenika s imenom

    Anka Jurić