Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    Andrea Martinović

    Zavodski suradnik, Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja