Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    Ana Holjak, mag.

    Tajnik/ca, Zavod za primijenjenu fiziku