Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  Ana Anušić, mag. math.

  Asistent, Zavod za primijenjenu matematiku

  Konzultacije:

  Srijeda 12-13

    Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
   

  1. Anušić, Ana; Bruin, Henk; Činč, Jernej.
  Uncountably many planar embeddings of unimodal inverse limit spaces. // Discrete and continuous dynamical systems. 37 (2017) ; 2285-2300 (članak, znanstveni).
   
    Ostali radovi u drugim časopisima
   

  1. Anušić, Ana; Duraković, Ervin; Maltarić, Ivan; Pažin, Ivan.
  Statistička obrada podataka. // Math.e : hrvatski matematički elektronski časopis. 17 (2010) ; (članak, stručni).
   
    Radovi u postupku objavljivanja
   

  1. Anušić, Ana; Bruin, Henk; Činč, Jernej.
  The Core Ingram Conjecture for non-recurrent critical points. // Fundamenta mathematicae. (2017) (prihvaćen za objavljivanje).
   
    Sažeci u zbornicima skupova
   

  1. Anušić, Ana.
  On the Nadler-Quinn problem // .
  (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

  2. A. Anušić.
  Planar embeddings of unimodal inverse limit spaces // .
  (predavanje,sažetak,znanstveni).

  3. A. Anušić.
  The Core Ingram Conjecture in non-recurrent critical orbit case // .
  (predavanje,sažetak,znanstveni).

  4. A. Anušić.
  Topological structure of unimodal inverse limit spaces // .
  (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

  5. A. Anušić.
  On the Core Ingram conjecture // .
  (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

  6. Anušić, Ana.
  The Core Ingram Conjecture for non-recurrent critical orbit // .
  (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
   

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski