doc. dr. sc. Alan Jović

Docent, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

 • A. Jovic, F. Jovic, Classification of cardiac arrhythmias based on alphabet entropy of heart rate variability time series. Biomedical Signal Processing and Control, 31:217-230, 2017.
 • F. Jovic, A. Jovic, D. Krmpotic Quality control engineering in automated ceramic tile production using a signal information content approach. Advanced Engineering Informatics,  27(1):93-107, 2013.
 • A. Jovic, N. Bogunovic, Evaluating and Comparing Performance of Feature Combinations of Heart Rate Variability Measures for Cardiac Rhythm Classification. Biomedical Signal Processing and Control, 7:245–255, 2012.
 • A. Jovic, N. Bogunovic, Electrocardiogram analysis using a combination of statistical, geometric, and nonlinear heart rate variability features. Artificial Intelligence in Medicine, 51:175-186, 2011.

Potpuni popis publikacija dostupan je ovdje kao i ovdje.

Životopis

Alan Jović rođen je 24. rujna 1982. godine u Zagrebu. Pohađao je V. gimnaziju u Zagrebu koju je završio 2001. godine s izvrsnim uspjehom. Iste godine upisuje Fakultet elektrotehnike i računarstva , Sveučilišta u Zagrebu.

Diplomirao je 13. srpnja 2006. godine na studiju računarstva s temom diplomskog rada: "Ekstrakcija značajki iz elektrokardiografskih signala".

Za vrijeme studiranja honorarno je radio tri mjeseca u tvrtki Croz d.o.o., Zagreb, na Java aplikativnoj programskoj potpori. U tvrtki Ericsson Nikola Tesla, Zagreb radio je u sklopu seminarskog rada na završnoj godini studija na podršci razvoja portala za pregled elektroničkih kartona pacijenata.

Od rujna 2006. do ožujka 2007. godine bio je zaposlen na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, kao stručni suradnik na europskom znanstvenom FP6 projektu pod nazivom “HEARTFAID“, namijenjenom dijagnostici i pomoći pacijentima oboljelima od kongestivnog zatajenja srca. U sklopu tog projekta razvio je računalnu ontologiju kao dio sustava za pomoć pri odlučivanju, koju je potraživao američki Stanford i druga svjetska sveučilišta.

Od travnja 2007. godine zaposlen je na radnom mjestu asistenta na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, FER. Tijekom poslijediplomskog studija, pohađao je dvije ljetne škole: „Napredni tečaj umjetne inteligencije” u Leuvenu, Belgija, 2007. (ACAI 2007) i „Inženjerske metode i alati za pouzdanost i sigurnost programske potpore“, u Marktoberdorfu, Njemačka, 2008. Sudjelovao je u radu stručnog projekta između FER-a i osiguravateljske kuće „CROATIA osiguranje, d.d“ na analizi podataka. U okviru doktorskog rada izradio je računalni radni okvir za izlučivanje velikog broja značajki iz biomedicinskih vremenskih nizova koji je često potraživan od strane stručnjaka iz inozemstva. Trenutačno je voditelj HRZZ-ovog uspostavnog istraživačkog projekta "Programski sustav za paralelnu analizu više heterogenih nizova vremenskih podataka s primjenom u biomedicini", MULTISAB (UIP-2014-09-6889).

Doktorirao je 20. travnja 2012. s temom doktorskog rada: "Dubinska analiza biomedicinskih vremenskih nizova zasnovana na računalnom radnom okviru za izlučivanje značajki". Od svibnja 2012. radi na mjestu višeg asistenta na zavodu ZEMRIS. Odlukom Fakultetskog vijeća status znanstvenog suradnika u znanstvenom polju Računarstvo ima od 22. 11. 2012. Za docenta na FER-u izabran je 6. 6. 2016.

Objavio je oko 40 znanstvenih radova, od čega osam radova u časopisima A kategorije, četiri rada u časopisu B kategorije, 26 radova u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom te druge radove. Recenzent je za više međunarodnih znanstvenih časopisa A kategorije u područjima primjene postupaka umjetne inteligencije u medicini i biomedicinskog inženjeringa. Suizumitelj je jednog domaćeg patenta.

Dobitnik je Nagrade mladom znanstveniku "Vera Johanides" Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) za 2016. godinu, Srebrne plakete "Josip Lončar" za istaknutu doktorsku disertaciju i posebno uspješan znanstvenoistraživački rad u 2012. godini i nagrade za drugo mjesto u kategoriji mladih istraživača na konferenciji MEDICON 2010, dodijelila udruga IFMBE.

Pomoćni je urednik časopisa "CIT. Journal of Computing and Information Technology" od 2014. do danas. Bio je član međunarodnog programskog odbora na više međunarodnih konferencija.

Sudjelovao je kao asistent u izvođenju nastave (auditornih i laboratorijskih vježbi) na kolegijima: Formalni postupci u oblikovanju računalnih sustava, Tehnike ekspertnih sustava, Oblikovanje programske potpore, Formalne metodu u oblikovanju sustava, Ekspertni sustavi i Laboratorij računarske znanosti 2. Suautor je jednog Sveučilišnog priručnika i jedne skripte te više javno dostupnih materijala s predavanja.

Profesionalni interesi mu uključuju dubinsku analizu podataka, primjenu računarstva u medicini, posebice u analizi varijabilnosti rada srca na temelju elektrokardiograma. Također se zanima za formalizme prikaza znanja, ontologije i ontološke jezike. Član je strukovnih udruga IEEE i EMBS.

Služi se engleskim, njemačkih i francuskim jezikom.

Nastava

Sveučilišni preddiplomski

Profesionalni interesi i članstva

 • IEEE member
 • IEEE EMBS member
 • Dubinska analiza podataka
 • Računalna analiza nelinearnih značajki bioloških signala, posebno analiza varijabilnosti rada srca (HRV)
 • Ontologije i ontološki jezici za semantički web
 • Modeliranje vremenskih nizova podataka

Osobni podaci

Godina diplomiranja:
2006.
Godina doktoriranja:
2012.
Na zavodu od:
2007.

Izabrani projekti

 • 2015-2018 voditelj HRZZ-ovog uspostavnog istraživačkog projekta "Programski sustav za paralelnu analizu više heterogenih nizova vremenskih podataka s primjenom u biomedicini", MULTISAB (UIP-2014-09-6889).
 • 2008-2009 glavni projektant na pilot projektu "Inteligentna analiza podataka osiguranja automobilske odgovornosti osiguravateljne kuće CROATIA osiguranje, d.d.
 • 2006-2007 zaposlen na projektu Heartfaid

Povijest zaposlenja

 • Rujan 2006. - Ožujak 2007.: Institut Ruđer Bošković, Laboratorij za informacijske sustave (LIS)
 • Travanj 2007 - danas: Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, ZEMRIS

Hobiji i osobni interesi

 • Zdrava prehrana
 • Učenje stranih jezika