Novosti i objave

Natječaj za dodjelu stipendije...

Natječaj za dodjelu stipendije "Prof. dr. sc. Jasna Šimunić Hrvoić"

Ana Fadljević

Obitelj Hrvoić uz potporu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu objavljuje NATJEČAJ za dodjelu jedne (1) stipendije "Prof. dr. sc. Jasna Šimunić Hrvoić" za studenticu ili studenta FER-a koja/i će u akademskoj godini 2017./2018., u ljetnome semestru, upisati 4. semestar diplomskog studija i izrađivati diplomski rad u suradnji sa Sveučilištem u Torontu, Kanada. Stipendija pokriva sljedeće troškove: povratnu avionsku kartu do Toronta; administrativne troškove Sveučilišta u Torontu; troškove smještaja u Torontu; troškove prehrane za vrijeme boravka u Torontu. Pravo na dodjelu stipendije imaju studentice i studenti koji će u akademskoj godini 2017./2018. upisati Diplomski rad u 4. semestru diplomskog studija, uz uvjet da će do upisa 4. semestra položiti sve ispite u roku propisanome studijskim programom. Prednost pri dodjeli stipendije imaju studentice i studenti kojima je područje izrade diplomskog rada vezano uz elektroniku i njene primjene. Studentu koji ostvari pravo na stipendiju, FER će osigurati administrativnu pomoć pri ostvarenju stipendije, u skladu s procedurom Sveučilišta u Torontu, objavljenom na internetskoj stranici: http://www.sgs.utoronto.ca/prospectivestudents/Pages/International-Visiting-Graduate-Students.aspx . Prijave se primaju u pisarnici FER-a, Unska 3, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 13 sati, od objave natječaja  do zaključno 31. siječnja 2018. godine . Detaljnije obavijesti mogu se dobiti na telefon (01) 6129 800 ili e-poštom:  ana.fadljevic@fer.hr Kratki životopis prof. dr. sc. Jasne Šimunić Hrvoić nalazi se u nastavku obavijesti.

Natječaj za upis polaznika na...

Natječaj za upis polaznika na Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij "Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija"

Gordan Ježić

Sveučilište u Zagrebu CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE raspisuje N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij "Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija" u ak. god. 2017./2018. za stjecanje akademskog naziva sveučilišni s pecijalist regulacije tržišta elektroničkih komunikacija. Studij izvode: Ekonomski fakultet , Fakultet elektrotehnike i računarstva te Pravni fakultet , a studij koordinira Fakultet elektrotehnike i računarstva. Uvjeti upisa na studij su : završen diplomski studij ekonomije, elektrotehnike, prava ili računarstva, ili drugi sveučilišni četverogodišnji dodiplomski studij, odnosno diplomski studij kojim se ukupno s prethodnim obrazovanjem stječe najmanje 300 ECTS te uz radno iskustvo na području elektroničkih komunikacija. Nužno je znanje engleskog jezika. Studij traje jednu akademsku godinu (dva semestra). Studijem se stječe 60 ECTS bodova. Školarina po polazniku iznosi 35.000 kn, plativo u dva obroka pri upisu I. i II. semestra. Nastava započinje u ožujku 2018. godine . Broj polaznika: 20 ukupno. Prijave se podnose na propisanom Obrascu. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzeti u obzir. Odabir polaznika uključuje razgovor ( interview ) u kojem se utvrđuje područje specijalističkog rada. Prijave se primaju u pisarnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Unska 3, svakog radnog dana od 9 do 13 sati, od objave natječaja do popunjenja upisne kvote, a zaključno do 12. veljače 2018 . godine. Prijavni Obrazac te sve dodatne obavijesti nalaze se na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva: http://www.fer.unizg.hr/studiji/specijalisticki_studiji/rtek . Detaljnije obavijesti mogu se dobiti na broju telefona: (01) 6129 920 kod gospođe Smiljanke Turkalj ili gospođe Mirjane Grubiše.

Objavljen Vol. 25, No. 4 časopisa...

Objavljen Vol. 25, No. 4 časopisa CIT. Journal of Computing and Information Technology

Vlado Glavinić

Novi broj časopisa CIT. Journal of Computing and Information Technology objavljen je 5. siječnja 2018. godine. Ovaj broj donosi četiri rada iz područja arhitektura temeljenih na uslugama, višeagentskih sustava, dubinske analize podataka i strojnog učenja. Članci sedmero autora iz Alžira, Indije i Irana prihvaćeni su u recenzijskom postupku. Više informacija o časopisu, kao i puni tekst članaka, dostupno je ovdje .

Novi bilateralni projekti s Kinom

Novi bilateralni projekti s Kinom

Jasna Matijević

U Pekingu je 13. prosinca 2017. godine održano 8. zasjedanje hrvatsko-kineskog Povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju. Povjerenstvo je izrazilo zadovoljstvo provedbom projekata dogovorenih na 7. zasjedanju, a razmotrilo je i prijedloge projekata koji su bili prijavljeni na Natječaj za sufinanciranje zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine. U skladu s prioritetima i odredbama obiju stranaka odobreno je 30 znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2017. - 2019. godine. FER- u je odobreno četiri projekta pod vodstvom prof. Igora Kuzlea, izv. prof. Nikole Miškovića, doc. Tomislava Capudera te doc. Željke Lučev Vasić . Čestitamo!

Izložba Tehnika i zdravlje

Izložba Tehnika i zdravlje

Mario Cifrek

U Tehničkom muzeju Nikola Tesla održava se od 18. prosinca 2017. do 18. veljače 2018. godine izložba Tehnika i zdravlje . Izložba predstavlja dio fundusa Tehničkog muzeja Nikola Tesla – građu iz zbirke Medicinska tehnika. Zbirka je formirana 1999. godine i trenutačno broji oko 500 predmeta vezanih za različite grane medicine. Na izložbi će biti prikazan i Elektroencefalograf  EEG 139 izrađen šezdesetih godina prošlog stoljeća u laboratoriju Instituta za elektroprivredu Zagreb pod vodstvom prof. emer. dr. sc. Ante Šantića . Elektroencefalograf je jedan od rijetkih predmeta u zbirci koji je proizveden u Hrvatskoj.